Η μαγνητική αύρα

Η μαγνητική αύρα είναι το συσσωρευτικό απόθεμα της ουσίας της εκπορευτικής σκέψης του ανθρώπου. Προέρχεται από την ευαισθησία του ανθρώπου στην εντύπωση, την καταγραφή της, την ερμηνεία της και την αφομοίωσή της. Αυτά εξαρτώνται από την εξέλιξη και το βαθμό τελειοποίησης κατά περίπτωση, του ανθρώπινου μηχανισμού.

Η μαγνητική αύρα του ανθρώπου, είναι ένα δικό του αποτέλεσμα, που προέρχεται από το είδος της συναισθηματικής, αισθαντικής του πόλωση την ποιότητα της νοητικής του εστίασης, συγκεκριμένης, αφηρημένης ή ανώτερη την πηγή γνώσης, από την οποία αντλεί όταν ενατενίζει. Για να δράσουν οι ανώτερες εντυπώσεις, πρέπει ο άνθρωπος να γίνει ένας μαγνήτης των πνευματικών ιδεών και εννοιών.

Αυτό πρωτοσυμβαίνει όταν ο άνθρωπος κάνει επαφή με την ψυχή του. Ισχυροποιείται και σταθεροποιείται καθώς η συχνότητα αυτή των επαφών γίνεται μεγαλύτερη, συνειδητότερη, μέχρι να γίνει μόνιμη.

Τότε η μαγνητική αύρα του ανθρώπου αποτελείται από ουσία πνευματικής ενεργούς νοημοσύνης, προερχόμενης από τα πέταλα της γνώσης του άνθους της ψυχής του, ουσία πνευματικής αγάπης, προερχόμενης από τα πέταλα της αγάπης του άνθους της ψυχής του, ουσία πνευματικής θέλησης, προερχόμενης από τα πέταλα της θέλησης του άνθους της ψυχής του.