Η μετουσίωση της επιθυμίας

balance-110850_1280Το σημείο που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι η επιθυμία κυριαρχεί και ελέγχει τη δράση όταν η δύναμη της ζωής εστιάζεται στη φύση της επιθυμίας, όπως κατεξοχήν συμβαίνει με την πλειονότητα των ανθρώπων. Αλλά ο σχεδιασμένος έλεγχος του νου είναι εφικτός μόνο όταν η ζωή εστιάζεται στο νοητικό πεδίο. Στην περίπτωση αυτή δε χρειάζεται καταστολή της επιθυμίας, γιατί η δύναμη της εστιασμένης προσοχής θα είναι αλλού και κατά συνέπεια δε θα υπάρχει βίαιη επιθυμία για καταστολή. Η καταστολή είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου που είναι εστιασμένος στο αστρικό του σώμα να εισαγάγει την όψη θέληση του νου. Αλλά το επιτυγχάνει σπάνια.
Η επιθυμία μπορεί να φύγει με την έντονη προσπάθεια που καταβάλλει ο άνθρωπος για να επιτύχει κάποια νοητική συνείδηση, αλλά δε συμβαίνει πραγματικά καταστολή ούτε η θέληση εφελκύεται. Όταν η ζωή ενός ανθρώπου κατευθύνεται και ελέγχεται από το νου, από τα νοητικά επίπεδα, τότε λαμβάνει χώρα μετουσίωση. Η μετουσίωση δια της οποίας η αστρική φύση μεταβάλλεται και αλλάζει, μπορεί να είναι πνευματικής φύσης ή απλά σκόπιμης φύσης. Η επιθυμία μπορεί να μετουσιωθεί σε πνευματική έφεση ή σε μια στάση που βρίσκεται σε συμφωνία με τη θέληση του νου ο οποίος την εκφράζει. Για αυτό και η ανάγκη για επιμελή ανάλυση του κινήτρου και των αντικειμενικών σκοπών.

  Από το βιβλίο ‘ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ’ ΣΕΛ. 359 – 360 ΑΛΙΚΗΣ ΜΠΕΪΛΗ «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ»