Η νέα και εσωτέρα υδροχοϊκή ψυχολογία

antropino-soma37Το αισθαντικό πεδίο είναι εκείνο της συναισθηματικής-επιθυμητικής φύσης και το σύμβολό του είναι το ύδωρ. Η ερχόμενη Υδροχοϊκή Εποχή θ’ αποκαλύψει στον άνθρωπο, και γι’ αυτό θα διευκολύνει επίσης το έργο της Έβδομης Ακτίνας, ότι αυτό το πεδίο είναι η φυσική του κατοικία σ’ αυτό το στάδιο ανάπτυξης. Οι μάζες σήμερα είναι ολοκληρωτικά, αλλά ασυνείδητα, επικεντρωμένες σ’ αυτό το πεδίο. Πρέπει ν’ αποκτήσουν συνειδητή επίγνωση της δραστηριότητάς τους. Ο άνθρωπος βρίσκεται στα πρόθυρα της φυσιολογικής αφύπνισής του στο αισθαντικό πεδίο και η νέα αυτή ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί δια των επιστημονικών τυπικών.

Η Έκτη Ακτινική επίδραση προκάλεσε την εμφάνιση της σύγχρονης επιστήμης της ψυχολογίας και αυτή η επιστήμη υπήρξε το επιστέγασμα της δόξας της. Η Έβδομη Ακτινική επίδραση θα προωθήσει τη νηπιακή αυτή επιστήμη στην ωριμότητα. Η πίστη στην ψυχή διαδόθηκε την περίοδο της Έκτης Ακτίνας. Η γνώση της ψυχής θα είναι αποτέλεσμα της εισερχόμενης ακτινικής δραστηριότητας, συν τη βοήθεια που συνεισφέρουν οι ενέργειες που αποδεσμεύονται κατά τη διάρκεια της εισερχόμενης Εποχής του Υδροχόου. Η νέα και εσωτερική ψυχολογία θα αναπτύσσεται σταθερά.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η Πραγματεία επί της Λευκής Μαγείας έχει μια συγκεκριμένη βαρύτητα Έβδομης Ακτίνας και η Πραγματεία επί των Επτά Ακτίνων αποστέλλεται επίσης σε μια προσπάθεια να διευκρινιστούν οι εισερχόμενες πνευματικές επιδράσεις. Ένα από τα πρώτα μαθήματα που θα μάθει η ανθρωπότητα υπό την ισχυρή επίδραση της Έβδομης Ακτίνας είναι ότι η ψυχή ελέγχει το όργανό της, την προσωπικότητα, μέσω τυπικού ή της επιβολής ενός κανονικού ρυθμού, γιατί ο ρυθμός είναι αυτό που προσδιορίζει πραγματικά το τυπικό.

Όταν οι ζηλωτές της μαθητείας επιβάλουν ένα ρυθμό στη ζωή τους, τον ονομάζουν πειθάρχηση και αισθάνονται ευτυχείς. Αυτό που κάνουν οι ομάδες που συγκεντρώνονται για την τέλεση κάποιου τυπικού ή τελετουργίας, Εκκλησιαστικού τυπικού, Τεκτονικού έργου,  στρατιωτικής ή ναυτικής άσκησης,  επιχειρηματικών οργανώσεων, ορθής λειτουργίας ενός σπιτικού, ενός νοσοκομείου ή μιας ψυχαγωγίας, κ.λπ. έχει ανάλογη φύση, αφού επιβάλλει στους συμμετέχοντες μια ταυτόχρονη δράση, ένα ταυτόσημο εγχείρημα ή ένα τυπικό. Κανείς σ’ αυτή τη γη δεν μπορεί να υπεκφύγει τον τυπικό τύπο ή την τελετουργία, αφού η Ανατολή και η Δύση του Ηλίου επιβάλλει ένα τυπικό, επιβάλλει την κυκλική πάροδο των ετών, τις δυναμικές κινήσεις των μεγάλων πληθυσμιακών κέντρων, την αναχώρηση και άφιξη των τραίνων, των πλοίων και του ταχυδρομείου και τις τακτικές εκπομπές των ραδιοφωνικών σταθμών, όλα αυτά επιβάλλουν ένα ρυθμό στην ανθρωπότητα, είτε αναγνωρίζεται είτε όχι. Έκφραση αυτών των ρυθμών είναι επίσης τα τωρινά μεγάλα πειράματα εθνικής τυποποίησης και οργάνωσης όπως εκδηλώνονται δια των μαζών κάθε έθνους. Δεν μπορούμε να υπεκφύγουμε τη διαδικασία της τελετουργικής ζωής.

Αναγνωρίζεται ασυνείδητα, ακολουθείται τυφλά και αποτελεί τη μεγάλη πειθάρχηση της ρυθμικής αναπνοής της ίδιας της ζωής. Η Θεότητα εργάζεται με τυπικό και υποβάλλεται στους τελεστικούς τύπους του σύμπαντος. Οι επτά Ακτίνες έρχονται σε δραστηριότητα και φεύγουν πάλι υπό τη ρυθμική και τη τελετουργική ώθηση της Θείας Ζωής. Έτσι ακριβώς οικοδομείται ο ναός του Κυρίου μέσω των τελεστικών τύπων των Δομητών. Κάθε βασίλειο της φύσης υποβάλλεται σε τελετουργική εμπειρία και στους τελεστικούς τύπους της κυκλικής έκφρασης. Αυτούς μόνο ο μυημένος μπορεί να τους κατανοήσει. Κάθε μυρμηγκοφωλιά και κάθε κυψέλη ωθείται εξίσου από ενστικτώδη τυπικά και ρυθμικές ώσεις.

Η νέα επιστήμη της ψυχολογίας θα μπορούσε κάλλιστα να περιγραφεί σαν η επιστήμη των τυπικών και των ρυθμών του σώματος, της συναισθηματικής φύσης και των νοητικών διεργασιών ή η επιστήμη των τελεστικών εκείνων τύπων, ενδόμυχων, έμφυτων ή επιβαλλόμενων από τον εαυτό, τις περιστάσεις και το περιβάλλον που επηρεάζουν το μηχανισμό δια του οποίου λειτουργεί η ψυχή.