Η ουσία το μέσο της συνάφειας και της επαφής

Η ουσία είναι το μέσο της συνάφειας και της επαφής. Έχει άπειρες διαβαθμίσεις που εν δυνάμει συνυπάρχουν και που σταδιακά ξεδιπλώνονται καθώς το σύμπαν, τα ηλιακά συστήματα, οι πλανήτες, η γη, η ανθρωπότητα, τα στοιχεία εξελίσσονται.

Ο όρος ουσία αναφέρεται και στις Χριστιανικές Ιερές Γραφές όταν δηλώνεται, ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο «κατ΄εικόνα και ομοίωση». Χάρη σε αυτή την ουσία και μέσα από αυτή την ουσιαστική ομοιότητα, μπορούμε να απολαύσουμε την συμπαντική αφθονία, να «τελειωθούμε».