Η πηγή της Ιόχρου Φλόγας

"…Η πηγή κάθε Ακτίνας, Φλόγας και Αρετής είναι η Καρδιά της Θεότητας. Στην περίπτωση του Ηλιακού μας Συστήματος, ο Αγαπητός Αρκτούρος, Ελωϊμ της ΄Εβδομης Ακτίνας, μαζί με τη Δίδυμή Του Φλόγα Διάνα (Αρτέμιδα), έλκυσαν την Ιόχρου Ακτίνα και Φλόγα από τον ΄Ηλιο ετούτου του Συστήματος στην αρχή της δημιουργίας του Πλανήτη, κάνοντας έτσι αυτές προσιτές για τη Γη σε Υπάρξεις που βρίσκονται στις Εσωτερικές Σφαίρες, οι Οποίες εξυπηρετούσαν τον Πλανήτη και τις εξελίξεις του. Στη συνέχεια, με τον τρόπο της "ελάττωσης" η κραδασμική ενέργεια και δύναμη της Ιόχρου αυτής Φλόγας και Ακτίνας γίνονταν εύχρηστες σε Εμάς για να τις μεταχειρισθούμε σε οποιαδήποτε Σφαίρα όπου, συνειδητά, θα επικαλούνταν από οποιονδήποτε … ο οποίος ειλικρινά θα επιθυμούσε την ευεργετική τους βοήθεια…".

Ο Μάχα Τσόχαν μας δίνει πρόσθετες πληροφορίες για τη Φλόγα και το Ιερό Πυρ. ("Bulletin", Vol. 11,)

"H Θεότητα πάντοτε εμφανίζεται με ένα Χιτώνα Φλογός γύρω της. Το Ιερό Πυρ είναι εξ ολοκλήρου η ενέργεια της Θεότητας. Φλόγα είναι η υψηλότερη εκδήλωση της ορατής, απτής ουσίας. Φως είναι γέννημα της Φλόγας -το Κοσμικό Αποτέλεσμα- και το Πυρ της Δημιουργίας είναι το Κοσμικό Αίτιο. "Υπάρχει μία ανεκλάλητη , αόρατη, απερίγραπτη Δύναμη μέσα στο Ιερό Πυρ που είναι το καρδιακό κέντρο, αλλά για τον άνθρωπο, το υψηλότερο που μπορεί να εντυπώσει η συνείδησή του σαν Θεία εκδήλωση, είναι το Ιερό Πυρ. Το Στοιχείο του Πυρός είναι η υπέρτατη Διοικούσα Εξουσία στις δυνάμεις των Στοιχείων, στη ζωή του ανθρώπου και στο Ηλιακό Σύστημα. Το Πυρ της Δημιουργίας είναι ο ιδιώτης -η Αιώνια Ταυτότητα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Ο σκοπός Του έχει διπλή μορφή: διαρκώς δημιουργεί εκδήλωση του Εαυτού Του, αλλά επίσης μπορεί να κληθεί για να μετουσιώσει ατέλειες που έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο. Αυτή η διπλή ενέργεια του Ιερού Πυρός είναι το Δώρο της Θεότητας προς το Δημιούργημά Του.

"Το αρχαιότερο από τα Πνευματικά έθιμα των λαών του Πλανήτη Γη και άλλων Πλανητών, ήταν η λατρεία του Στοιχείου του Πυρός. Η πάλλουσα Φλόγα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι μία από τις πολλαπλές εκφράσεις του Θείου Πυρός. Στο φυσικό κόσμο τα στοιχεία του ύδατος, αέρος και γης προμηθεύονται στον άνθρωπο χωρίς την αυτοσυνείδητη προσπάθεια εκ μέρους του και δίνονται σ αυτόν σαν δώρα προς χρήση. Για να απολαύσει όμως το Τέταρτο Στοιχείο (που από το όνομά του δηλώνει ότι είναι Στοιχείο της Τέταρτης Διάστασης) ο άνθρωπος οφείλει να εξασκήσει συνειδητή προσπάθεια και με συγκεκριμένους τρόπους να ελκύσει προς αυτόν το Ιερό Πυρ. Αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο στις κοινές φυσικές ενέργειές του αλλά και στις Πνευματικές.

"Πριν από πάρα πολλούς αιώνες, ο Μάκαρ Zarathustra (Ζωροάστρης ο Πρώτος) έφερε τη φυσική γνώση του Στοιχείου του Πυρός στην εξωτερική συνείδηση του ανθρώπου για να το μεταχειριστεί για θέρμανση, φωτισμό και, μέσω της μετουσιωτικής του ενέργειας, να αποτεφρώσει τα υπολείμματα. Αυτός δε (ο Ζωροάστρης), καθόσον το Πυρ είναι το φυσικό Του Στοιχείο, είναι σήμερα κατά πολύ ενεργός στην αναζωπύρωση του Πνευματικού Πυρός μέσα στις καρδιές και τα πνεύματα των ανθρώπων που ατενίζουν προς τα άνω….".

Πρόσθετες πληροφορίες για το σπουδαίο αυτό θέμα του Ιερού Πυρός και του τρόπου της επίκλησής του από τον Μάχα Τσόχαν ("Bridge", Febr. 1959)

Α. Τι να γνωρίζετε και να θυμόσαστε αναφορικά με τη Φλόγα.
Αναφερόμενος στη χρήση της Φλόγας ένθερμα θα σας παροτρύνω να συγκεντρώσετε το ενδιαφέρον σας σ αυτή , γιατί είναι η επαναστατική ενέργεια που όταν εισέρχεται στη ζωή, πετυχαίνει την τελική αφύπνιση της συνείδησης και αυξάνει πολύ τις δυνάμεις και την ισχύ της ψυχής για να εξυπηρετήσει τη φυλή".
1. O σκοπός και η ενέργεια της "Bridge" είναι κυρίως να ενημερώσει τη συνείδηση της ανθρωπότητας επί της Γης σχετικά με τη Φλόγα.

2. Η Φλόγα είναι ο κραδασμός του Θεού και η δύναμη που μπορεί να συγκρατεί τον ήλιο και τα άστρα στο διάστημα και -δια των φωτικών ακτίνων από τον ήλιο- να γεμίζει την ατμόσφαιρα της Γης.

3. Η Φλόγα είναι το ζωογόνο στοιχείο της Ζωής. Οπουδήποτε υπάρχει Θεία ενέργεια, η Φλόγα αποβαίνει η έκφρασή Της. Η Φλόγα είναι η πρώτη εκδήλωση που εξωτερικεύεται.

4. Η Φλόγα είναι Δύναμη, Ουσία και νοήμων Ενέργεια. Η Φλόγα της Κοσμικής Αγάπης, της Κοσμικής Θεραπείας, της Κοσμικής Ειρήνης, είναι πανίσχυρη και κυρίαρχη. Η Φλόγα είναι ενέργεια της Τέταρτης Διάστασης. Η Κοσμική Φλόγα είναι Δύναμη και Νοήμων Ζωή.

5. Η ραδιοβολία της Φλόγας είναι Φως, διότι η Ηλεκτρονική Ουσία που θα αποβεί το δημιουργημένο αντικείμενο, εξυφαίνεται από την Πηγή η οποία είναι η Φλόγα, τέλειο εν εαυτώ, τη στιγμή κατά την οποία ο Θεός σκέφτεται και αισθάνεται την ιδέα Του. Η Φλόγα είναι η Δύναμη της πραγματοποίησης και το ένδυμα της Φλόγας που είναι Φως, είναι η ουσία από την οποία η ιδέα τελικά θα λάβει τη μορφή της. Μέσα στο αυγό βρίσκεται η ουσία του σώματος της όρνιθας. Μέσα στο σπόρο υπάρχει το σώμα του δέντρου. Μέσα στη Φλόγα είναι η ιδέα που θα εκδηλωθεί. Μέσα της είναι η πλήρης ουσία της. Μέσα στο ίδιο το ρεύμα του Φωτός είναι η κινητήρια δύναμη που την φέρνει σε εκδήλωση. Το μέγεθος επομένως της αρχικής Φλόγας θα αποφασιστεί από το ποσό της ουσίας που απαιτείται για να εξωτερικεύσει την τέλεια εκδήλωσή της γιατί, από το ίδιο Της το Φως η Φλόγα αυτή θα διαπλάσει τη μορφή.

6. Η Φλόγα είναι προσιτή όπως ο αέρας, το νερό και τα κάλλη της φύσης. Παρέχεται σε όλους που συνειδητά ή ασυνείδητα είναι ικανοί να τη δεχτούν.

Β. Η Σχέση μεταξύ του ιδιώτη και της Φλόγας.
1. Η μόνη Δύναμη στο Σύμπαν που μπορεί να δεχτεί τη Φλόγα ενός από τους Διδασκάλους, μέσα στην καρδιά, είναι το αίσθημα της ευγνώμονος αγάπης.

2. Το άμεσο έργο του ιδιώτη είναι να μάθει πώς να επωφελείται από την Ηλεκτρονική Ουσία ώστε να αποβεί ένας φυσικός και συνειδητός μεταδότης Της. Για να χρησιμοποιήσει ο ιδιώτης με νοημοσύνη τη Δύναμη της Φλόγας, πρέπει να υπάρχει ορισμένη Φώτιση της συνείδησης σχετικά με την Ουσία και τη Φύση Της.

3. Ο μαθητής πρέπει να διαλογίζεται επί των Δυνάμεων της ενέργειας αυτής της Φλόγας, επειδή βλέπει και αισθάνεται την ανεξάρτητη θετική επίδρασή Της, αποδεικνύοντας έτσι πέρα από κάθε αμφιβολία, την Παρουσία και τη δραστηριότητα της Φλόγας.

4. Δια της επίκλησης και κατεύθυνσης της Φλόγας, ο άνθρωπος πρέπει να αποβεί ο αγωγός της διευθέτησής Της στο Γήινο πεδίο εντός του οποίου ενεργεί επί του παρόντος. Επικαλέσου τη Φλόγα και κατόπιν, χωρίς άλλη επίκληση, παραμέρισε και άφησε την εισρέουσα ουσία Της να εξακολουθήσει μέχρι να εκδηλωθεί το αποτέλεσμα. Το αισθητικό σώμα πρέπει να εκγυμναστεί στη Δύναμη -τη Δύναμη που είναι η Φλόγα: η χρήση αποβαίνει ο παρατηρητής καθώς και ο οδηγός της Φλόγας.

5. Νοήμων προσοχή και αισθητική αφοσίωση είναι τα μόνα που χρειάζονται για να φέρουν τη συνάφεια δια της οποίας αυτή η Ουσία θα μπορέσει να ρεύσει για να πλουτίσει την κατώτερη ατμόσφαιρα και αληθινά, να δημιουργήσει έναν εντοπισμένο ήλιο μέσα και γύρω από το περιβάλλον του μαθητή, γεγονός που από Κοσμικής άποψης, είναι δυναμικότερο και ισχυρότερο από κάθε λατρεία που αυτός ήθελε ποτέ να γνωρίσει.

6. Για να αποβεί κάποιος μία συνειδητή διευθύνουσα δύναμη της Κοσμικής Φλόγας της Αγάπης, της Παροχής, της Θεραπείας ή της Ειρήνης, πρέπει να είναι ικανός να μαγνητίζει την ηλεκτρονική ουσία που τον περιβάλλει, δια της παραγωγής κραδασμού που είναι παραπλήσιος του κραδασμού της Δύναμης και Ουσίας Αυτής της Φλόγας. Με άλλα λόγια, ο επικαλούμενος πρέπει να βρίσκεται σε θετική συνάφεια με τον φυσικό κραδασμό της ηλεκτρονικής δύναμης που βρίσκεται εντός οποιασδήποτε Φλόγας η οποία θα επικληθεί και θα κατευθυνθεί για ορισμένο σκοπό.

Γ. Πώς να επικληθείτε και να κατευθύνετε τη Φλόγα.
"Επιθυμώ να σας παροτρύνω με τον πιο ένθερμο τρόπο για να πειραματιστείτε με την επίκληση και κατεύθυνση της Φλόγας, οραματιζόμενοι και αισθανόμενοι Αυτή σαν ένα Νοήμον, ικανό ανεξάρτητο Στοιχείο και επιτρέποντας στο Στοιχείο αυτό, τόση ελευθερία όση δίνετε στη φυσική φλόγα όταν τη μεταχειρίζεστε για μαγείρεμα ή για καύση κάποιας ουσίας που δε χρειάζεστε πιά".

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
1.Προσδιόρισε με σαφήνεια το σκοπό σου και την επιθυμία σου αν θέλεις να εκδηλώσεις υγεία, παροχή, ελευθερία ή κάτι άλλο και βεβαίωσε τον εαυτό σου ότι το ελατήριό σου είναι να δημιουργήσεις τελειότητα για τον εαυτό σου καθώς και για το Σύμπαν.

2.Επικαλέσου τις Υπάρξεις που έχουν στην επίβλεψή Τους τις Φλόγες της Ταπεινοφροσύνης, της Παραδοχής και της Ευγνωμοσύνης για να κατακλύσουν τα αισθήματά σου με τις Φλόγες Τους.

3.Για να δημιουργηθεί η κατάλληλη κραδασμική ενέργεια, μαγνήτισε με τις σκέψεις και τα αισθήματά σου την ηλεκτρονική ουσία που σε περιβάλλει, με την Ποιότητα που θέλεις να εκδηλώσεις. Αυτό θα δημιουργήσει τη γέφυρα ή τη διώρυγα μεταξύ της Πηγής Της και εσένα. Μπορείς να πεις: "Εγώ Ειμί" το Χέρι του Θεού που επιβάλλει (charging) τα ήλεκτρα γύρω μου, με άπειρη προμήθεια χρημάτων, υγείας ή ο,τι άλλο θέλεις.

4. Διαλογίσου επί των Δυνάμεων που βρίσκονται εντός της Φλόγας και δες και αισθάνσου την ανεξάρτητη και θετική Της επίδραση καθώς και την ελευθερία της ενέργειάς Της.

5. Εξέλεξε τον Διδάσκαλο που είναι ειδικός επί της επιζητούμενης Ποιότητας και κατηύθυνε προς Αυτόν την προσοχή και αγάπη σου. Οραματίσου την Παρουσία Του να απονέμει τη δική Του Εξυπηρέτηση προς τους ιδιώτες, είτε προσωπικά προς αυτούς (βρισκόμενος κοντά τους) ή από το Τέμπλεο του Φωτός Του. Τώρα πλέον, εσύ και ο Διδάσκαλος πρέπει να βρίσκεστε σε πνευματική αρμονική αλληλουχία.

ΠΡΑΞΗ
1.Τώρα επικαλέσου το Διδάσκαλο που εξέλεξες και ζήτησε από Αυτόν να σου διαβιβάσει τη Φλόγα της Ποιότητας που επιθυμείς, από την Καρδιά Του ή από το Τέμπλεο του Φωτός. Δες Την! και αισθάνσου την Παρουσία Της να ενεργεί.

2.Μετά, δέξου τη Φλόγα με αίσθημα χαράς και βαθιάς ευγνωμοσύνης, αγάπης και ευλογίας για το Διδάσκαλο. Οραματίσου τον εαυτό σου να λαμβάνει από τον Διδάσκαλο, με εκτεταμένα τα χέρια, κάποια ουσία και μορφή.

3.Κατόπιν παραμέρισε αισθητικά και άφησε την επικληθείσα Φλόγα να ενεργήσει. Γίνε ο παρατηρητής καθώς και ο κατευθύνων τη Φλόγα. Γνώριζε πλέον ότι η Φλόγα πραγματοποίησε την υπηρεσία που επιζητούσες και σύμφωνα με αυτό πράξε.

4.Προς βοήθεια άλλου: Για να βοηθήσετε άλλον, επικαλεσθείτε το Χριστικό Στοιχείο του ιδιώτη, να σας βοηθήσει να κάνετε την κατάλληλη επίκληση προς το Διδάσκαλο και κατόπιν επικαλεστείτε το Διδάσκαλο και δείτε τη Φλόγα να ενεργεί.

5.Είναι αναγκαίο και απαιτούμενο από το μαθητή να έχει κάποια γνώση αναφορικά με τη Φύση των διάφορων Υπάρξεων που ζουν στην Αόρατη Ιεραρχία".

Μάχα Τσόχαν