Η σημασία του κοινού εορτασμού

NGC1365_master650 Ο κοινός εορτασμός ενδυναμώνει την ενότητα, την αδελφότητα, την αλληλενέργεια, την συνεργατικότητα, την κοινή δράση γύρω από κοινούς σκοπούς και κοινές ελπίδες. Ενδυναμώνει την πνευματική ζωή και ενισχύει δυναμικά, την πίστη και τα θετικά ρεύματα σκέψης και προόδου.

Η ταυτόχρονη προετοιμασία όλων των ανθρώπων για να γιορτάσουν, δημιουργεί μια τεράστια καθαρτήρια διαδικασία για την ανθρωπότητα. Η προετοιμασία των μαζών, για τις γιορτές αυτές θα είναι συνειδητές, όπως είναι τώρα συνειδητές για την νοητικά εξελιγμένη ανθρωπότητα, που διαθέτει αληθινή και όχι ενστικτώδη αντίληψη και που είναι απελευθερωμένη από τη σαγηνευτική δύναμη των θυμικών ενεργειών.

Η εγκαθίδρυση αυτών των γιορτών και η γενική τους αποδοχή, επιφέρει ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή των ανθρώπων. Αυτό συνεπάγεται ανάλογη αύξηση της επικλητικής, πνευματικής ενέργειας, που η ανθρωπότητα εκπέμπει, συνεπάγεται δυναμικότερη και συνειδητότερη προσέγγιση των ενεργειών, συνεπάγεται επιλογή κατεύθυνσης και δυνατότητα αναγνώρισης και διάκρισης, συνεπάγεται αύξηση της εφελκυστικής της δύναμης.

Η πνευματικά προσανατολισμένη και ομαδοποιημένη ανθρωπότητα διαθέτει μεγαλύτερη αφομοιωτική δύναμη για τις εισερχόμενες ενέργειες.  Όπως η γη αφομοιώνει τα θρεπτικά συστατικά με τα οποία την εμπλουτίζουμε για να είναι γόνιμη και δημιουργική, έτσι και η ανθρωπότητα έχει τη δύναμη να αφομοιώνει βαθιά μέσα στο σώμα της, τις πνευματικές όψεις και τα πνευματικά χαρακτηριστικά των ανώτερων ενεργειών. Τα επεξεργάζεται και τα εκφράζει μέσα από κοινά έργα όχι για το ιδιοτελές καλό αλλά για το γενικό καλό.