Η στοιχειώδης εξέλιξη σαν σύνολο

starsΑυτή είναι απέραντη και πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση. Περιλαμβάνει:
  γη
  ύδωρ
  αέρα και
  πυρ
Δηλαδή το σύμπαν και καθώς προχωρά η Στοιχειώδης εξέλιξη, όχι μόνο δημιουργεί Ηλιακά Συστήματα αλλά επίσης επιτηρεί και ολόκληρους αστερισμούς. Όταν κατά τη δημιουργία του ανθρώπου, κάποιο τμήμα της απέραντης αυτής εξέλιξης ανέλαβε το έργο της διάπλασης του ανθρώπινου φυσικού φορέα, ανέλαβε επίσης -και αυτό με ιερή υπόσχεση- την υποχρέωση «υπακοής» στην ελευθερία της θελήσεως του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει όχι μόνο τη συντήρηση και διατήρηση του σώματος που έχει διαπλαστεί, αλλά επίσης, τη συντήρηση και τον κορεσμό των κατώτερων επιθυμιών του ανθρώπου.

Ο ορισμός αυτός ήταν γενικός για όλη την ανθρώπινη εξέλιξη και προς επίτευξή του, οι Δημιουργοί των Μορφών προσκόλλησαν μία Στοιχειώδη Ύπαρξη σε κάθε ανθρώπινο οργανισμό. Η Στοιχειώδης αυτή ύπαρξη δεν είναι μία απλή, τυφλή ενέργεια αλλά μία υψηλά εξελιγμένη νοητική δύναμη και πρέπει να είναι τέτοια γιατί αλλιώς δε θα μπορούσε να ελέγχει τον περίπλοκο μηχανισμό του ανθρώπινου σώματος.