Η σύσταση του ανθρώπου

YouTube Playlist (περιλαμβάνει 5 βίντεο)

 

 

Εσωτερική Αυτογνωσία, Αναλυτικά Περιεχόμενα και Κείμενα |6ο DVD

Αναλυτικά Περιεχόμενα του 6ου DVD Εσωτερικής Αυτογνωσίας

Η Σύσταση του Ανθρώπου
6ο DVD μια σειρά 5 μαθημάτων
6ο DVD μια σειρά 5 διαλογισμών

ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ (Μ. Πετρίτση)
1. Οι Αισθήσεις, ανάλυση κειμένου από το Κοσμικό Πυρ
2. Γενική Συζήτηση

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πώς ορίζουμε τον άνθρωπο;
Τον ορίζουμε σαν το ζωντανό, συνειδητό, σκεπτόμενο Εαυτό, που είναι η ψυχή μέσα στην προσωπικότητα.
Σαν σώματα;
Ορίζουμε τους "φορείς" που τον περικλείουν, ο καθένας από τους οποίους παρέχει στον Εαυτό τη δυνατότητα να λειτουργεί.
Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι πως αποτελούν όργανα και υπηρέτες του ανθρώπου, ο οποίος τα χρησιμοποιεί ανάλογα με τη φύση τους και τα προσαρμόζει στις ανάγκες και τις αναπτυσσόμενες δυνάμεις του. Αυτός είναι και ο λόγος εξ αιτίας του οποίου οφείλουμε να φροντίζουμε τους φορείς έκφρασής μας -το φυσικό μας σώμα, το συναισθηματικό μας σώμα και το νοητικό μας σώμα- διατηρώ-ντας τα κατά το δυνατόν σε υγεία.
Αν επομένως δούμε τα σώματα του ανθρώπου,
1. Το "Πυκνό σώμα" είναι η ορατή, απτή εξωτερική μορφή
2. Το "Αιθερικό σώμα" είναι το αιθεριώδες αντίγραφο του σώματος
3. Η "Πράνα" είναι η ζωτικότητα, η ενέργεια η οποία συντονίζει τα φυσικά μόρια και τα συ-γκρατεί σε έναν καθορισμένο οργανισμό. Εμφανίζεται στα πυκνά και τα αιθερικά μέρη του φυσικού σώματος.
4. Το "Κάμα" είναι το σύνολο των ορέξεων, των παθών και των συναισθημάτων
5. Το "Μάνας" είναι ο Διανοητής, ο Νους.
6. Το "Βούδι" είναι η όψη του Πνεύματος ως Ενόραση που εκδηλώνεται υπεράνω του Νου.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1. Πώς και πότε ξεκινά η δράση της συνείδησης.
2. Στάδια ανάπτυξης της συνείδησης - Ιστορική διαδρομή.
Σύμφωνα με την Εσωτερική Φιλοσοφία, ο άνθρωπος είναι πρωταρχικά Θείος. Μία ζωντανή σπίθα από τη Θεία Ζωή που πρέπει να γίνει φλόγα. Η Θεία Ζωή - η Παρουσία αυτής ταύτης της Θεότητας είναι η Ενάδα η οποία είναι μία θάλασσα από φλόγες.
Από εκεί ξεκινούν οι σπινθήρες για να εκφρασθούν στο φυσικό πεδίο.Υφαίνουν καλύμματα-φορείς μέσα στα οποία κατοικούν.
Αγκυροβολούν στην καρδιά μας και σύμφωνα με την ανάπτυξη-εξέλιξή μας, ακτινοβολούν, πολλαπλασιάζονται και βρίσκονται μέσα σε κάθε μας κύτταρο
Με αυτό τον τρόπο γίνονται σιγά-σιγά φλόγα η οποία ανέρχεται με σκοπό να επιστρέψει στον "Οίκο του Πατρός", την Ενάδα.
Ο ελεύθερος αθάνατος Πνευματικός Νους, φυλακισμένος και δεσμευμένος μ’ αυτό τον τρόπο, εργάζεται τώρα επίπονα μέσα στα βαριά ενδύματα - τα σώματα του ανθρώπου, που τον εγκλωβίζουν και τον σκεπάζουν.
Ο άνθρωπος, η ενσαρκωμένη ψυχή, αρχίζει τότε να αποκτά εμπειρίες αναπτύσσοντας την αυτοσυνείδησή της στο φυσικό πεδίο.
Ο άνθρωπος μετατρέπεται σε μια αναπτυσσόμενη συνείδηση που αρχίζει να επιλέγει το δρόμο της, όταν αρχίζει να καθορίζει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με τα εσωτερικά του συμπεράσματα παρά με τις ωθήσεις που δέχεται από το περιβάλλον.
Όταν η συνείδησή του δεν παρασύρεται από τις καταστάσεις και δεν εξαναγκάζεται από τις εξωτερικές πιέσεις να δρα με ορισμένο τρόπο, τότε ο άνθρωπος ενεργεί αντλώντας από το δικό του απόθεμα εμπειρίας που έχει αφομοιώσει και μόνο τότε αρχίζει να ωριμάζει.
΄Ετσι αποδεικνύεται η ανάπτυξη του ανθρώπου.
Αυτός είναι ο δρόμος της εξέλιξης του χαρακτήρα και της θέλησής του.

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
1. Η εκπαίδευση του φορέα από τη συνείδηση που τον χρησιμοποιείσαν εργαλείο σκέψης.
2. Αποτελέσματα της δράσης της σκέψης στους φορείς- σώματα του ανθρώπου.
3. Αξεπέραστος ή Αδιαπέραστος δακτύλιος.
Ο άνθρωπος για να κάνει χρησιμότερο τον κάθε φορέα του πρέπει να αποφασίσει να τον εξα-σκήσει έτσι ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα και με ακρίβεια στις δονήσεις που του μεταβιβάζονται.
Με ποιο τρόπο μπορούμε να εξασκήσουμε τους φορείς της συνείδησής μας και να τους μετα-βάλλουμε σε βέλτιστα όργανα; Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο στάδια:
1) αρχικά ο άνθρωπος αποφασίζει να σκέφτεται με συνέπεια: να εξασκεί το νοητικό του σώμα ώστε να συνδέει τις σκέψεις μεταξύ τους και να μηνπεριφέρεται όπως του αρέσει και
2) στη συνέχεια, εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να ανταποκρίνεται στη σκέψη του, να έχει συγκέντρωση, τάξη, δομή.
Έτσι, οι φυσικοί οργανισμοί - το νευρικό και αιθερικό σύστημα- συνηθίζουν να εργάζονται συστηματικά και κάθε φορά που ο κάτοχός τους το επιθυμεί, ανταποκρίνονται κατάλληλα.
Τα αποτελέσματα της δράσης της σκέψης στους φορείς είναι σημαντικά.
Στο φυσικό φορέα βελτιώνεται η εγκεφαλική ικανότητα.
Ο αστρικός φορέας είναι πολύ πιο δεκτικός στους κραδασμούς της σκέψηςαπό τον φυσικό, με αποτέλεσμα να εξελίσσεται, να αναπτύσσεται και να οργανώνεται.
Καθώς ο νοητικός φορέας αναπτύσσεται, ο άνθρωπος αρχίζει να ζει και ναεργάζεται συνειδητά μέσα του, αρχίζει να αναγνωρίζει την ευρύτερη ζωήτου νοητικού πεδίου.
Αν και παραμένει στο φυσικό πεδίο, έχει πλέον αφυπνισθεί και εργάζεται στον ανώτερο κόσμο. Χρησιμοποιεί τη νοητική αίσθηση που του παρέχει διάφορες εντυπώσεις από το νοητικό πεδίο. Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης η συνείδησή του αναγνωρίζει τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα του, τις δυνάμεις και τους περιορισμούς του.
Ο Αξεπέραστος δακτύλιος είναι τα τοιχώματα του καναλιού μας.
Μέσα είναι η ύλη - τα κέντρα μας, τα πεδία, οι φορείς μας.
Είναι ένα κλειστό σύστημα που λειτουργεί ως εκπαιδευτήριο: επειδή παιδευόμαστε=παίδευση της ύλης που καταλήγει στην αναμόρφωσή της.
Λειτουργεί και ως πεδίο μάχης: οι δυνάμεις των ενεργειών που κατέρχονται και οι δυνάμεις της ύλης βρίσκονται σε μάχη.
Είμαστε πεδία μάχης νοητικής, συναισθηματικής και αιθεροφυσικής ύλης.
Ο αξεπέραστος δακτύλιος είναι τα τοιχώματα της μορφής μας.

ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1. Φυσικό σώμα
2. Ύλη
Μία πορεία είναι ο άνθρωπος. Ένα ταξίδι με επτά σταθμούς.
Και σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να φτάσουμε στον έβδομο, εάν πρώτα δεν περάσουμε από όλους τους προηγούμενους.
Άνθρωπος: Ένα ταξίδι
Ένα ταξίδι: Εφτά σταθμοί
Εφτά σταθμοί, εφτά διαφορετικά οχήματα, εφτά διαφορετικά σώματα, για να περάσουμε από εφτά διαφορετικά πεδία:
     1ος σταθμός: ΣΩΜΑ – ΥΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
     2ος σταθμός: ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ – ΠΕΔΙΟ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
     3ος σταθμός: ΑΣΤΡΙΚΟΣ – ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
     4ος σταθμός: ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΣΤΡΙΚΟΣ – ΠΕΔΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
     5ος σταθμός: ΝΟΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΚΗ
     6ος σταθμός: ΑΝΩΤΕΡΟ ΝΟΗΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΙΑ
     7ος σταθμός: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ – ΤΕΛΕΙΩΣΗ, ΑΤΜΑ
Πρώτος σταθμός: Φυσικό σώμα.
Ο όρος φυσικό σώμα περιλαμβάνει τις δύο κατώτερες αρχές του ανθρώπου οι οποίες, με βάση την ύλη από την οποία αποτελούνται, διακρίνονται στο πυκνό υλικό σώμα και στο αιθερικό.
Η ύλη τους ανήκει στο φυσικό πεδίο το οποίο δε μπορούν να το ξεπεράσουν.
Τι είναι η ύλη;
Είναι συμπυκνωμένη ενέργεια που πηγάζει κατευθείαν από την πηγή του Θεού και έχει επτά υποδιαιρέσεις που διακρίνονται μεταξύ τους. Το φυσικό σώμα αποτελείται από ύλη και των επτά καταστάσεων της ύλης:
το πυκνό σώμα αποτελείται από στερεά, υγρά και αέρια και
το αιθερικό σώμα αποτελείται από τις τέσσερις υποδιαιρέσεις του αιθέρα που είναι γνωστές σαν αιθέρας Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και ΙV.
Το πυκνό, υλικό μας σώμα, ο κατώτερος αυτός φορέας της συνείδησης είναι ένα όργανο που πρέπει να εκλεπτυνθεί, να βελτιωθεί, να εκπαιδευθεί, να πάρει μορφή και στοιχεία που θα του επιτρέψουν να εργαστεί στο φυσικό πεδίο για τους ύψιστους σκοπούς του ανθρώπου.

Πέντε καθοδηγούμενοι Οραματικοί Διαλογισμοί για την οργάνωση του εαυτού σύμφωνα με τη θεματολογία του 6ου dvd μαθημάτων.
Στους διαλογισμούς χρησιμοποιούνται οι ενέργειες της Καλής Θέλησης και της Αγάπης,