Η 7η και η 6η ακτίνα σήμερα

dynameis-fotosΕρχόμαστε τώρα στην εξέταση των δυνάμεων που υπερισχύουν στην εποχή μας και έτσι παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον σε σχέση με ό,τι πρόκειται να πω. Πρώτα αναφέρω ότι το κύριο πρόβλημα των ημερών μας προκαλείται από το γεγονός ότι δύο Ακτίνες μεγάλης δυναμικότητας λειτουργούν ταυτόχρονα. Προς το παρόν τα αποτελέσματά τους είναι τόσο ισορροπημένα ώστε δημιουργείται μια κατάσταση που περιγράφεται στα αρχαία αρχεία με τους ακόλουθους όρους: “Εποχή διάλυσης, όπου τα όρη, που αποτελούσαν καταφύγιο, γκρεμίζονται από τις ψηλές τους θέσεις και οι φωνές των ανθρώπων χάνονται στον πάταγο και το βουητό της πτώσης”.

Τέτοιες περίοδοι έρχονται μόνο σε σπάνια και μεγάλα διαλείμματα και κάθε φορά που έρχονται εγκαινιάζεται μια ιδιαζόντως σημαντική περίοδος Θείας δραστηριότητας. Τα παλιά πράγματα περνούν και φεύγουν ολοκληρωτικά και όμως τα αρχαία όρια αποκαθίστανται. Η Έβδομη Ακτίνα της Τελετουργικής Τάξης ή Τελετουργίας έρχεται σε εκδήλωση. Η έκτη Ακτίνα του Ιδεαλισμού ή του Αφηρημένου Οραματισμού απέρχεται βραδέως.

Η Έβδομη Ακτίνα θα δώσει έκφραση σε αυτό που ήταν αντικείμενο οραματισμού και αυτό που συνιστούσε τα ιδεώδη του προηγούμενου κύκλου της δραστηριότητας της Έκτης Ακτίνας. Η μια Ακτίνα προετοιμάζει το δρόμο για άλλη Ακτίνα και ο λόγος της εκδήλωσης της μιας ή της άλλης ακτίνας εξαρτάται από το Σχέδιο και το Θείο Σκοπό. Δε συμβαίνει συχνά να διαδέχονται δύο ακτίνες η μια την άλλη σε κανονική αριθμητική σειρά, όπως συμβαίνει τώρα. Όταν όμως πράγματι συμβαίνει αυτό, τότε υλοποιείται μια γοργή διαδοχή αιτίου και αποτελέσματος και αυτή σήμερα παρέχει τη βάση μιας βέβαιης ελπίδας.

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 7ΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ

prosefhi-7817Η Έκτη Ακτινική επίδραση βοήθησε να προσελκυσθούν οι ανθρώπινες διάνοιες σε κάποιο ιδεώδες, όπως εκείνο της ατομικής θυσίας ή υπηρεσίας και το μυστικιστικό όραμα αποτέλεσε την ανώτερη στάθμη της περιόδου. Εμφανίσθηκαν οι πολυάριθμοι μυστικιστές και καθοδηγητές της Δύσης και της Ανατολής.

 Η Έβδομη Ακτινική επίδραση θα δημιουργήσει με τον καιρό το μάγο, αλλά στην εποχή αυτή ο μάγος θ’ ανήκει κατεξοχήν στην τάξη της λευκής μαγείας, όχι όπως στιςμέρες της Ατλαντίδας, όπου η υπεροχή ήταν στην πλευρά της εγωϊστικής ή μαύρης μαγείας. Ο λευκός μάγος εργάζεται με τις δυνάμεις της φύσης και τις στρέφει στον έλεγχο της προχωρημένης ανθρωπότητας. Αυτό φαίνεται ήδη να πραγματοποιείται μέσω της δραστηριότητας των επιστημόνων τους οποίους δημιούργησε το τελευταίο μέρος του περασμένου αιώνα και του εικοστού αιώνα. Αληθεύει επίσης ότι μεγάλο μέρος του μαγικού τους έργου στράφηκε σε εγωιστικές κατευθύνσεις από την τάση της υλιστικής αυτής εποχής και ότι πολλές από τις σοφές και αληθινές ανακαλύψεις τους στο βασίλειο της ενέργειας προσαρμόζονται σήμερα σε σκοπούς που υπηρετούν το μίσος του ανθρώπου ή την αγάπη για τον εαυτό του.

Όμως αυτό κατά κανένα τρόπο δε μεταβάλλει το θαύμα των επιτεύξεών τους. Όταν το κίνητρο μετουσιωθεί από το καθαρό επιστημονικό ενδιαφέρον σε αγάπη της Θείας Αποκάλυψης. Όταν η υπηρεσία στη φυλή αποβεί η καθοριστική δύναμη τότε θα δούμε την αληθινή λευκή μαγεία. Απ’ όπου, κατά συνέπεια, η ανάγκη  να μετατραπεί ο μυστικιστής σε αποκρυφιστή και να εκγυμνασθεί ο σύγχρονος ζηλωτής στο ορθό κίνητρο στο νοητικό έλεγχο και στην αδελφική αγάπη που πρέπει όλα να εκφράζονται και θα εκφράζονται δια της αβλάβειας.prosefhi2-athropino-soma7

Η πιο ισχυρή δύναμη στον κόσμο σήμερα είναι η αβλάβεια. Δε μιλώ για τη μη-αντίσταση, παθητική υπακοή, αλλά μιλώ για τη θετική εκείνη στάση του νου που δε σκέπτεται το κακό. Εκείνος που δε σκέπτεται το κακό και τίποτε δε βλάπτει είναι πολίτης του κόσμου του Θεού. Οι σπουδαστές πρέπει να συλλάβουν τη σχέση του άμεσου παρελθόντος με το άμεσο μέλλον και να δουν σ’ αυτή τη σχέση, την πραγματοποίηση του Σχεδίου του Θεού και την επερχόμενη σωτηρία της ψυχής και οι ακόλουθες σχέσεις μεταξύ της Έκτης και της Έβδομης Ακτίνας πρέπει να διατηρούνται σαφώς στο μυαλό όλων μας.

   Α. Η Έκτη Ακτίνα έθρεψε το όραμα. Η Έβδομη Ακτίνα θα υλοποιήσει αυτό που ήταν αντικείμενο οραματισμού.

   Β. Η Έκτη Ακτίνα δημιούργησε το μυστικιστή σαν τον κορυφαίο της τύπο ζηλωτή. Η Έβδομη Ακτίνα θα αναπτύξει το μάγο που εργάζεται στο πεδίο της λευκής μαγείας.

   Γ. Η Έκτη Ακτίνα σαν μέρος του εξελικτικού Σχεδίου οδήγησε σε διχασμούς, στον εθνικισμό και στη μισαλλοδοξία, λόγω της επιλεκτικής φύσης του νου και της τάσης του να διαιρεί και να χωρίζει. Η Έβδομη Ακτίνα θα οδηγήσει στη συγχώνευση και στη σύνθεση, γιατί η ενέργειά της είναι του τύπου που σμίγει το πνεύμα με την ύλη.

   Δ. Η Έκτη Ακτινική δραστηριότητα οδήγησε στο σχηματισμό συνόλων μαθητών που εργάζονται σε ομάδες, αλλά όχι σε στενή σχέση και που υπόκεινται σε εσωτερικές διχόνοιες που βασίζονται σε αντιδράσεις της προσωπικότητας. Η Έβδομη Ακτίνα θα εκγυμνάσει και θα εξαποστείλει ομάδες μυημένων που θα εργάζονται σε στενή ομοφωνία με το Σχέδιο και μεταξύ τους.

   Ε. Η Έκτη Ακτίνα έφερε την αίσθηση της δυαδικότητας σε μια ανθρωπότητα που θεωρούσε τον εαυτό της σαν φυσική ενότητα. Της στάσης αυτής εκπρόσωποι είναι οι ακαδημαϊκοί υλιστικοί ψυχολόγοι. enosi-me-filaka-aggelo-222Η Έβδομη Ακτίνα θα εγκαινιάσει την αίσθηση μιας ανώτερης ενότητας. Πρώτο, εκείνη της ολοκληρωμένης προσωπικότητας για τις μάζες, δεύτερο, εκείνη της συγχώνευσης ψυχής και σώματος για τους παγκόσμιους ζηλωτές.

   ΣΤ. Η Έκτη Ακτίνα διαφοροποιεί την όψη εκείνη της συμπαντικής ηλεκτρικής ενέργειας που γνωρίζουμε σαν σύγχρονο ηλεκτρισμό, που παρήχθη για να εξυπηρετεί τις υλικές ανάγκες του ανθρώπου. Η Έβδομη Ακτίνα θα εξοικειώσει τον άνθρωπο με τον τύπο εκείνο των ηλεκτρικών φαινόμενων που επιφέρουν το συντονισμό όλων των μορφών.

   Ζ. Η Έκτη Ακτινική επίδραση επέφερε την ανάδυση στις διάνοιες των ανθρώπων των εξής γνώσεων:
1. Του φωτός και του ηλεκτρισμού του φυσικού πεδίου.
2. Της ύπαρξης του αστρικού φωτός, μεταξύ των εσωτεριστών και πνευματιστών του κόσμου.
3. Του ενδιαφέροντος για τη φώτιση, τόσο τη φυσική όσο και τη νοητική.
4. Της αστροφυσικής και των νεότερων αστρονομικών ανακαλύψεων.
Η Έβδομη Ακτίνα θα μεταβάλει τις θεωρίες των προχωρημένων διανοούμενων της φυλής σε γεγονότα των μελλοντικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Η εκπαίδευση και η αύξηση της κατανόησης της φώτισης σε όλους τους τομείς θα θεωρηθούν τελικά σαν συνώνυμα ιδεώδη.

   Η. Η Έκτη Ακτίνα δίδαξε το νόημα της θυσίας και αυτής της διδασκαλίας η σταύρωση ήταν το εξέχον έμβλημα για τους μυημένους. Η φιλανθρωπία ήταν η έκφραση της ίδιας διδασκαλίας για την προχωρημένη ανθρωπότητα. Το ομιχλώδες ιδεώδες του να είναι κάποιος απλά “καλός” έχει το ίδιο κίνητρο, όπως εφαρμόζεται στις μη σκεπτόμενες μάζες. Η Έβδομη Ακτίνα θα φέρει στη συνείδηση των μελλοντικών μυημένων την έννοια της ομαδικής υπηρεσίας και θυσίας. Θα εγκαινιάσει τον αιώνα της “Θείας υπηρεσίας”. cf86cf89cf821Το όραμα του ξοδέματος, του δοσίματος του ατόμου με θυσία και για υπηρεσία, μέσα στην ομάδα και προς το συλλογικό ιδεώδες θα είναι η επιδίωξη των μαζών των προχωρημένων διανοούμενων της Νέας Εποχής, ενώ για την υπόλοιπη ανθρωπότητα η αδελφοσύνη θα είναι ο βασικός τόνος της προσπάθειάς της. Οι λέξεις αυτές έχουν μια ευρύτερη έννοια και σημασία απ’ ό,τι μπορούν να γνωρίζουν και να κατανοήσουν οι σημερινοί στοχαστές.

Θ. Η Έκτη Ακτίνα προήγαγε την ανάπτυξη του πνεύματος του ατομικισμού. Οι ομάδες υπάρχουν, αλλά είναι ομάδες ατόμων συναθροισμένων γύρω από ένα άτομο. Η Έβδομη Ακτίνα θα γαλουχήσει το ομαδικό πνεύμα και ο ρυθμός της ομάδας οι αντικειμενικοί σκοποί της ομάδας και η τελετουργική λειτουργία της ομάδας θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά.

   Ι. Η Έκτη Ακτινική επίδραση μετέδωσε στους ανθρώπους την ικανότητα ν’ αναγνωρίσουν τον ιστορικό Χριστό και ν’ αναπτύξουν τη δομή της Χριστιανικής πίστης, χρωματισμένη με το όραμα ενός μεγάλου Υιού της Αγάπης, αλλά με μια υπερβολική επιθετικότητα και χωριστικότητα, βασισμένη σ’ ένα στενό ιδεαλισμό. Η Έβδομη Ακτίνα θα μεταδώσει στον άνθρωπο τη δύναμη ν’ αναγνωρίσει τον Κοσμικό Χριστό και να δημιουργήσει τη μελλοντική εκείνη επιστημονική θρησκεία του Φωτός που θα καταστήσει τον άνθρωπο ικανό να εκπληρώσει την εντολή του ιστορικού Χριστού να επιτρέψει στο φως του να λάμψει.

   Κ. Η Έκτη Ακτίνα δημιούργησε τις μεγάλες ιδεαλιστικές θρησκείες με το όραμά τους και την αναγκαία στενότητά τους, μια στενότητα που χρειάζεται για να περιφρουρήσει τις νηπιακές ψυχές. Η Έβδομη Ακτίνα – θα αποδεσμεύσει τις αναπτυγμένες ψυχές από το νηπιακό στάδιο και – θα εγκαινιάσει την επιστημονική εκείνη κατανόηση του Θείου Σκοπού που θα υποθάλψει την επερχόμενη θρησκευτική σύνθεση.

   Λ. Το αποτέλεσμα της Έκτης Ακτινικής επίδρασης ήταν να υποθάλψει τα χωριστικά ένστικτα τη δογματική θρησκεία, την επιστημονική πραγματολογική ακρίβεια, σχολές σκέψης με φραγμούς και με αποκλειστικότητα ως προς τη δοξασία και τη καλλιέργεια του πατριωτισμού. Η Έβδομη Ακτίνα θα προετοιμάσει το δρόμο για την αναγνώριση των ευρύτερων θεμάτων που θα υλοποιηθούν σαν νέα παγκόσμια θρησκεία η οποία θα υπογραμμίζει την ενότητα, αλλά θ’ αποκλείει την ομοιομορφία, θα μας προετοιμάσει για την επιστημονική εκείνη τεχνική που θα καταδείξει το παγκόσμιο Φως που συγκαλύπτει και κρύβει κάθε μορφή και για το διεθνισμό εκείνο που θα εκφράζεται σαν πρακτική αδελφοσύνη και σαν ειρήνη και καλή θέληση μεταξύ των λαών.
* * * * * * * *

Θα μπορούσα να συνεχίσω τονίζοντας αυτές τις σχέσεις, αλλά απαρίθμησα αρκετά για να δείξω το κάλλος της προετοιμασίας που γίνεται από τον Έκτο Μεγάλο Κύριο του Ιδεαλισμού για το έργο του Έβδομου Κυρίου της Τελετουργίας.

default131