Αέρινα Δίκτυα για την Πλανητική Κουνταλίνη

Η Ιοχροοχόος Ακαδημία-Ιόχρουν Δίκτυο παρουσιάζει ένα εντελώς καινούργιο σεμινάριο για τα Νέα Λευκά Αναστάσιμα και Αέρινα Δίκτυα που περιβάλλουν τον Πλανήτη μας και τα οποία του επιτρέπουν να αναβαθμιστεί και να γίνει μέλος του Ηλιακού μας Συστήματος στο επίπεδο της Αγάπης.

Η Κουνταλίνη είναι ηλεκτρισμός. Υπόκειται στην ύλη, τη ζωογονεί και έτσι την ενεργοποιεί. Μέχρι τώρα η πλανητική Κουνταλίνη ήταν Ενεργός Νοημοσύνη. Σήμερα η Κοσμική Ακτίνα της Αγάπης-Σοφίας εισρέει μέσα από τα Αέρινα Δίκτυα, αλληλεπιδρά μαζί της και τη μετουσιώνει.

Ήδη οι 4 πρώτες ενότητες του σεμιναρίου είναι διαθέσιμες δωρεάν από το Spiritual Library  

1. Νέες Δυνάμεις του Καλού ήρθαν από Αέρος

Παρουσιάζουμε τις Νέες Ενέργειες του Πλανήτη στις οποίες αναφερθήκαμε και στο τέλος του σεμιναρίου ''Το Νέο Παρόν''. Δηλαδή τις Αέρινες Ενέργειες της Αέρινης Ιεραρχίας  που ήρθε στον Πλανήτη μας από τον Γαλαξία του Δία.

Οι Λευκές αυτές Αέρινες ενέργειες δημιουργούν Λευκά πεδία, Λευκούς αγωγούς, Λευκά Δίκτυα. Οργανώνονται από Λευκές Οντότητες οι οποίες με την Ενέργεια της Αέρινης Αγάπης - Σοφίας που φέρουν, μας κοινωνούν τις Νέες Ενέργειες με τις οποίες Πλανητικά να αναβαθμιζομαστε και να γινόμαστε ισότιμο Ιερό μέλος του Ηλιακού μας Συστήματος στο επίπεδο της Αγάπης.

2. Διαβίβαση & Μετασχηματισμός Ενεργειών

Παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι Ιερές Ενέργειες κατέρχονται από πεδίο σε πεδίο, από Βασίλειο σε Βασίλειο και φθάνουν μέχρι την Ανθρωπότητα, μέχρι εμάς και μέχρι το κύτταρό μας και την ύλη μας. Όλοι οι διαλογισμοί της Ιοχροοχόου Ακαδημίας βρίσκονται επάνω σε αυτή τη γραμμή. Είναι δηλαδή παραλαβή Ιερών Ενεργειών, διαβίβαση και μετασχηματισμός τους, ώστε οι Δυνάμεις αυτές να ενσωματωθούν στην Πλανητική Φύση και να την Ιεροποιήσουν.

Το Νέο Παρόν της Γης και το Νέο Παρόν ολόκληρου του Ηλιακού μας Συστήματος εξαρτάται από τη δεκτικότητα στις Νέες Κοσμικές Ενέργειες και πιο συγκεκριμένα στις Κοσμικές Ενέργειες της Ανάστασης.

3. Η Ανθρωπότητα ως Δέκτης & ως Μετασχηματιστής

Εξετάζουμε την Ανθρωπότητα σαν μια δομική μονάδα, η φύση της οποίας είναι Κοσμικές Δημιουργικές Ιεραρχίες.
Εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγεται.
Πώς διαφορετικές δυνάμεις ενεργοποιούνται και συγχωνεύονται μαζί για να δώσουν ένα τελικό αποτέλεσμα.
Πώς από τα χωριστά κομμάτια φτάνουμε σε κάτι ενιαίο και πώς αυτό το ενιαίο ενεργοποιείται εκ των έσω και σχετίζεται με την Ενεργό Κουνταλίνη.

Ποιος είναι ο λόγος που μας ενδιαφέρει η Ανθρωπότητα σήμερα; Επειδή η Γη μετατρέπεται από ανίερη σε Ιερή και η Ανθρωπότητα πρέπει να παίξει τον ρόλο της.

4. Τρίγωνο Αγάπης ΔΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΓΗ

Γνωρίζουμε ότι η Γη μας βρίσκεται μέσα στον Ιερό και ανίερο Νότο του Σύμπαντος όπου το Σύμπαν έχει στήσει ένα σύστημα μετάβασης μέσω των Κοσμικών Ατραπών. Από το Ιερό Σύμπαν στο ανίερο Σύμπαν, το Ιερό ενσαρκώνεται στις ανίερες μορφές για να οδηγήσει τις ζωές τους σε αυτοσυνείδηση και έτσι να κάνει το ανίερο Ιερό.

Γνωρίζουμε ότι οι ενέργειες της Αφροδίτης ήρθαν στη Γη και δημιούργησαν την Πνευματική Πλανητική μας Ιεραρχία. Σήμερα οι ενέργειες του Δία έρχονται και αφενός δημιουργούν την Αέρινη Ιεραρχία, αφετέρου χρησιμοποιούνται για την ανανέωση και αναβάθμιση της Πνευματικής Πλανητικής μας Ιεραρχίας.