Διαλογισμοί | Εσωτερική Αυτογνωσία

nirva1Καθοδηγούμενοι Οραματικοί Διαλογισμοί για την οργάνωση του εαυτού σύμφωνα με τη θεματολογία των μαθημάτων ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ.

Στους διαλογισμούς χρησιμοποιούνται οι ενέργειες της Καλής Θέλησης και της Αγάπης!!!