Σεμινάριο Το Νέο Παρόν

Ζούμε την υλοποίηση της Νέας Υδροχοϊκής Εποχής, της Εποχής του Αέρα, της Εποχής των Αιθέρων.

Η ΙΟΧΡΟΟΧΟΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΙΟΧΡΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ Ενορατικά ως Ομάδα υπό την Εποπτεία των Σαμπαλλικών και Ιεραρχικών Διδασκάλων από τα εσωτερικά πεδία, βιώσαμε μέσα από τους Διαλογισμούς ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ των Πλανητικών Αλλαγών αυτού του πρώτου τέταρτου του 21ου αιώνα που διανύουμε. Το χρονικό αυτό θα κυκλοφορήσει και στο ίντερνετ και σε βιβλία.

Έτσι μέσα στα σώματά μας, μέσα στα κύτταρά μας, μέσα στους φυσικούς εγκεφάλους μας συλλάβαμε την Έννοια ''Νέο Παρόν'': ''Είναι το Συνεχές και Διαχρονικό μέσα στο Σήμερα''. Το Νέο Παρόν διαθέτει ''συνέχεια συνείδησης'' μέσα στο ''συνεχές του χωρόχρονου''. Εξ αυτού προέκυψε το σεμινάριο ''Νέο Παρόν'' που σας καταθέτουμε. Είναι το ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ως συνέχεια της ενορατικής μας αντίληψης.

Στο σεμινάριο συνδυάζονται έννοιες όπως η Συλλογικότητα, τα Δίκτυα, η Συνοδοιπορία των Υπεργήινων και Γήινων Οντοτήτων στο Φως για το καλύτερο του κόσμου τούτου, η Ζωντανή Ιστορία του εσωτερικού γίγνεσθαι μέσα στις αιθερικές μορφές των πυκνών μας υλικών σωμάτων, μέσα σε όλες τις φυλές και όλες τις διαβαθμίσεις της Μίας Ενιαίας Ανθρωπότητάς μας.

Στο σεμινάριο δίδονται τα Νέα Δεδομένα της Σύγχρονης Πραγματικότητας που είναι:
   η Εξωτερίκευση της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας των Διδασκάλων, με τους Ομίλους των οποίων/Άσραμ συνοδοιπορήσαμε ήδη εσωτερικά για τη δημιουργία των συνθηκών εξωτερίκευσής τους
   η Επανεμφάνιση του Χριστού, της οποίας η Εξωτερίκευση αποτελεί το προοίμιο
   η Είσοδος στον πλανήτη μας μιας Νέας Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας  Διδασκάλων από τον πλανήτη Δία, όπως πριν από 18 εκατομμύρια χρόνια είχε γίνει με την άφιξη του Σανάτ Κουμάρα και της Ακολουθίας του/των Βουδών του από τον πλανήτη Αφροδίτη
   η Δράση του Αναστάντος Χριστού από τη Σαμπάλλα σε συνδυασμό με τις Κοσμικές Δυνάμεις μέσα σε όλα τα βασίλεια της πλανητικής   Φύσης, υπερανθρώπινα, ανθρώπινα και υπανθρώπινα
   η Συμμετοχή της Ανθρωπότητας σε όλες αυτές τις νέες συνθήκες που προαναφέρθηκαν
   η δική μας συμμετοχή μέσα από τους διαλογισμούς μας και το άνοιγμά μας στο Νέο Παρόν.