Διάγγελμα Δ. ΜΟΡΥΑ (02/12/2019)

“ΔΩΣΤΕ!”
Διάγγελμα των Ιερών Δυνάμεων από τον Διδάσκαλο Μορύα
της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας
02.12.2019 | solar-action.org