Εσωτέρα Θεραπευτική, α΄ κύκλος

Η βιωματική εμπειρία και η θεωρητική γνώση είναι το απαραίτητο δίδυμο για την προσέγγιση και υλοποίηση της αιθερικής, εσωτερικής θεραπευτικής. Ξεκινάμε με τους Θεμελιώδεις Νόμους της Θεραπείας, τη φύση του αιθερικού σώματος, διεργασίες με την αιθερική ουσία των τσάκρας του αιθερικού σώματος, αλληλουχία και συσχετισμός των τριγώνων από το αιθερικό σώμα της Μίας Ζωής μέχρι το ανθρώπινο κύτταρο, διαδοχική αποκάλυψη συνάφειας με πηγές ουσίας που ή μαθαίνουμε ή να αρνούμαστε να υποδεχόμαστε, η ταξινόμηση των ασθενειών βάσει της εσωτερικής ανατομίας, περιγραφή μεθόδων θεραπείας, οι μέθοδοι θεραπείας βάσει των επτά ακτίνων, ασθένειες που οφείλονται στην εξελικτική διαδικασία, οι κανόνες του θεραπευτή.

Οι Ενεργειακές θεραπείες χαρακτηρίζονται συχνά ως ήπιες χωρίς αυτό να αναφέρεται στην ένταση και την καθολικότητα της επίδρασής τους. Ο ενεργειακός θεραπευτής αντιμετωπίζει διαρκώς την ανάγκη του υποκειμενικού του αυτοελέγχου, προκειμένου να διατηρήσει το δυναμικό του στα επιθυμητά μέτρα. Ένας έμπειρος θεραπευτής διαπιστώνει την ανάγκη αυτοπροστασίας και μεθοδικής ανασυγκρότησης, αντιλαμβανόμενος φαινόμενα πάνω στο ίδιο το θεραπευτικό του όργανο, που το αποτελούν οι φορείς του και η λειτουργική τους συνοχή.