Ιόχρους Ενέργεια

  YouTube Playlist (περιλαμβάνει 4 βίντεο)

 

 

Εσωτερική Αυτογνωσία, Αναλυτικά Περιεχόμενα και Κείμενα |3ο DVD

Αναλυτικά Περιεχόμενα του 3ου DVD Εσωτερικής Αυτογνωσίας

Ιόχρους Ενέργεια
3o DVD μια σειρά 4 μαθημάτων
3o DVD μια σειρά 4 διαλογισμών

ΙΟΧΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΜΩΒ ΦΛΟΓΑ
1. Πώς εργάζεται η Ιόχρους Ενέργεια – Μωβ Φλόγα
2. Ποια η δράση της: -Τι είναι τα ήλεκτρα και ποιος ο σκοπός τους
Ποιο το αποτέλεσμα της χρήσης της Ιόχρου Ενέργειας
3. Πώς μπορούμε πρακτικά να χρησιμοποιήσουμε την Ιόχρου Ενέργεια
Άσκηση από Άγιο Γερμανό: ο σκοπός και τα αποτελέσματά της.
Η Ιόχρους Ενέργεια είναι Ιερή Πνευματική Ενέργεια. Είναι μία από τις ιδιότητες του Θεού. Πηγή Της είναι ο νους και η καρδιά του Θεού. Από εκεί κατέρχεται μέχρι το πλανητικό στερέωμα για να είναι προσιτή η χρήση της από τις ανθρώπινες καρδιές που την επικαλούνται.
Η Ιόχρους Ενέργεια – Μωβ Φλόγα είναι καθαρτήρια, θεραπευτική ενέργεια γιατί έχει τη μοναδική ικανότητα να εξαγνίζει και να μετασχηματίζει την ύλη. Απομακρύνει τη συσσωρευμένη στα σώματά μας προβληματική ενέργεια και μας χαρίζει φυσική σωματική υγεία, θεραπεύει συναισθηματικά μπλοκαρίσματα, μας απελευθερώνει από αρνητικές πεποιθήσεις και πλάνες έτσι ώστε στον απελευθερωθέντα χώρο ανώτερες ποιότητες και ιδιότητες να μπορούν να ενσωματωθούν.
Επειδή είναι μία νοήμων ενέργεια,έχει την ικανότητα να διεισδύει στην ύλη και εκεί, στα προβληματικά βάθη της να αναγνωρίζει κάθε δυσάρμονο κραδασμό και με μια καθαρτήρια διαδικασία, να τον αποδομεί. Έτσι απελευθερώνει την ύλη και της δημιουργεί χώρο ώστε να μπορεί να οργανωθεί εκ νέου και να συντονιστεί με ανώτερες Θείες ποιότητες.
Πρώτα αποδομεί κάθε τι προβληματικό και αμέσως μετά οργανώνει την ύλη ώστε το Πνεύμα να εκφραστεί μέσα σε αυτή.
Αυτή η απελευθερωτική ενέργεια μπορεί να φέρει θετικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής μας εάν εργαστούμε με τη ρυθμική συνειδητή χρήση Της.

ΚΑΘΩΣ ΓΙΝΕΣΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΙ ΦΛΟΓΑΣ
(Aνάλυση κειμένου λήψης)

ΑΣΚΗΣΗ
Παρατηρήστε ποια είναι τα αποτελέσματα των Ιόχροων-μωβ καθάρσεων στα σώματά σας.
(Η ομάδα εκτελεί την άσκηση και απαντά τοποθετούμενη βιωματικά)

Α) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΟΧΡΟΥ-ΜΩΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ

Β) ΚΕΙΜΕΝΟ:"Στους Κρούοντες" – Διάκριση
(από το βιβλίο: "Στα πόδια του Διδασκάλου" του Κrishnamurti)

Τέσσερεις  καθοδηγούμενοι Οραματικοί Διαλογισμοί για την οργάνωση του εαυτού σύμφωνα με τη θεματολογία του 3ου dvd μαθημάτων.
Στους διαλογισμούς χρησιμοποιούνται οι ενέργειες της Καλής Θέλησης και της Αγάπης