Ιστορικά στοιχεία σε σχέση με το φυσικό στοιχειώδες

Από την αρχή της Δημιουργίας, η συνεργασία του Φυσικού Στοιχειώδους με τον άνθρωπο υπήρξε απαράμιλλη. Το Στοιχειώδες σαν καλός οικοδεσπότης, ανέλαβε όλα τα καθήκοντα της ευεξίας και της όπως πρέπει διατήρησης του σώματος του ανθρώπου που αυτό δημιούργησε. ΄Ετσι περάτωσε την πρώτη φάση της διακονίας του. Αυτή ήταν η εποχή του Χρυσού Αιώνα και ο πρωτόγονος εκείνος άνθρωπος βρίσκονταν σε τέτοια τελειότητα, ώστε μπορούσε να έρχεται σε καθημερινή επαφή με το Θεό και τους Αγγέλους Του. Αυτό διάρκεσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα -κατά τη διάρκεια της πρώτης, δεύτερης και όχι ολόκληρης της τρίτης Ρίζας Φυλής- δηλαδή, ένα εκατομμύριο έτη περίπου.

Μετά την Ανάληψη αυτών των Ριζών Φυλών, τα Φυσικά Στοιχειώδη εκείνων των ατόμων επέστρεψαν εκεί απ όπου προήλθαν, ευτυχή για το έργο που επιτέλεσαν και ευγνώμονα για την ευκαιρία της εξυπηρέτησης που τους δόθηκε. Η εξυπηρέτηση αυτή, Κοσμικά, διεύρυνε το Φως τους.

Όταν όμως, η Τέταρτη Ρίζα Φυλή κατήλθε στον κόσμο της ύλης και οι οπισθοδρομικοί άρχισαν να εκπέμπουν τις αναθυμιάσεις των βδελυρών σκεπτο-μορφών τους, η κατάσταση μεταβλήθηκε: ο άνθρωπος άρχισε να πειραματίζεται με τη χρήση της ενέργειας και να δημιουργεί στο αιθερικό του σώμα διαστρεβλώσεις που δε συνεπάγονταν με τη Θεία Θέληση. Σ αυτή την κατάσταση, το Φυσικό Στοιχειώδες άρχισε να συγχύζεται βλέποντας ότι αυτή η ενέργεια δεν ήταν σε ευθυγράμμιση με το πρότυπο του Χριστικού Στοιχείου που γνώριζε. Πιστό όμως στον όρκο που έδωσε, εξακολούθησε να «υπακούει» και να δημιουργεί τις διαστρεβλωμένες αυτές ορέξεις του ανθρώπου.

Μετά από προσπάθεια αιώνων του Φυσικού Στοιχειώδους να αναπαράγει δια της ύλης το Χριστικό Στοιχείο, το Φυσικό Στοιχειώδες απαύδησε και τελικά ανέπτυξε αντιπάθεια προς τον άνθρωπο που ήταν αναγκασμένο να υπηρετεί. ΄Ετσι το Φυσικό Στοιχειώδες απέβη εχθρός αντί συνεργάτης και με κάθε ευκαιρία δεν παρέλειπε να παρεμποδίζει τα σχέδια του ανθρώπου.
Στη συνέχεια, σα να μη ήταν αυτό αρκετό, η ανθρώπινη δυσαρμονία δημιούργησε εχθρότητα των άλλων τμημάτων του Στοιχειώδους Βασιλείου με αποτέλεσμα, τα πνεύματα του ύδατος, της γης, του αέρα και του πυρός να βρίσκονται σε διαρκή εμπόλεμη κατάσταση προς τον άνθρωπο, δείχνοντας την εχθρότητά τους με πλημμύρες, ξηρασίες, τυφώνες, πυρκαγιές και οτιδήποτε άλλο βρίσκεται εντός των ορίων των δυνάμεών τους.

 Ποια θα είναι η μελλοντική κατάσταση.
Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε ένα σημείο πνευματικής εξέλιξης, τότε θα επιζητήσει συνειδητά να βελτιώσει τον εαυτό του μέσω της διεύρυνσης της συνείδησής του και με την τήρηση των Νόμων της ζωής που η Θεότητα θέσπισε. Τότε το Φυσικό Στοιχειώδες θα συμφιλιωθεί με αυτόν. Αυτό θα φανεί:
  με τη δημιουργία ενός ωραιότερου φυσικού φορέα και
  με τη μακροβιότητα και ευτυχία που είναι εντελώς άγνωστα στο σημερινό άνθρωπο.