Ιστορικά στοιχεία

Kαθώς γνωρίζουμε, υπάρχουν πάνω στη Γη τρεις εξελίξεις: των Στοιχειωδών, του ανθρώπου και των Αγγέλων.

Για τους Αγγέλους γνωρίζουμε ότι καθώς εξελίσσονται, μπορούν να φτάσουν σε ύψη Αρχαγγέλων, Σεραφείμ, Χερουβείμ και άλλων Κοσμικών Υπάρξεων που είναι ακατανόητες στον άνθρωπο.

Οι ΄Αγγελοι μαζί με τα Στοιχειώδη και τον άνθρωπο, ανήκουν σε κάποια από τις Ακτίνες και σύμφωνα με την ποιότητα που Αυτή αντιπροσωπεύει, εκδηλώνονται. Επί κεφαλής των Ακτίνων αυτών, για τους Αγγέλους είναι οι Αρχάγγελοι, για τα Στοιχειώδη οι Ελωίμ και για τον άνθρωπο οι Τσοχάν. Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τις διαιρέσεις:

Οι παραπάνω όμως διαιρέσεις, δεν ήταν οι ίδιες «από καταβολής κόσμου». Από την αρχή της εμφάνισης του ανθρώπου και μέχρι αυτός να εξελιχθεί τόσο ώστε να μπορέσει να αναλάβει ο ίδιος τα ηνία των Ακτίνων, οι Αρχάγγελοι ενεργούσαν σαν Τσοχάν για την ανθρώπινη εξέλιξη. Κατά τις πρωτόγονες εκείνες ημέρες και κατά την πρώτη, δεύτερη και τρίτη Ρίζα Φυλή, οι τρεις εξελίξεις ζούσαν σε πλήρη αρμονία, με μόνη φροντίδα την εξωτερίκευση του Θείου Σχεδίου στη Γη. Η «πτώση» του ανθρώπου έφερε το χωρισμό αυτών των εξελίξεων και από τότε οι ΄Αγγελοι αποσύρθηκαν από τον Πλανήτη για αιώνες βοηθώντας μόνο εκείνους τους λίγους που πίστευαν ακόμα σ Αυτούς.

Τώρα, με την είσοδο της ΄Εβδομης Ακτίνας και την προσεχή άφιξη στη Γη της ΄Εβδομης Ρίζας Φυλής, οι ΄Αγγελοι έρχονται ξανά για να βοηθήσουν τον άνθρωπο και να επαναφέρουν το «Χρυσό Αιώνα» στη Γη. Ας θυμόμαστε πάντα ότι όταν οι ΄Αγγελοι αποσύρονται από έναν Πλανήτη, αυτός βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης. ΄Οταν οι Αγγελικές Δυνάμεις έρχονται ξανά σε επαφή με αυτό τον Πλανήτη και τις εξελίξεις του, αυτό είναι ένδειξη για «Εκείνους που γνωρίζουν», ότι ένας νέος «Χρυσός Αιώνας» τελειότητας έχει ήδη αρχίσει στον πνευματικό ορίζοντα αυτού του Πλανήτη.

  αγγελακι