Άγιος Γερμανός ή Δάσκαλος Ρακότσκυ (από Διδάσκαλο Θιβετανό)

ΘΙΒΕΤΑΝΟΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΙΒΕΤΑΝΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΡΑΚΟΤΣΚΥ

Αναφορές στα βιβλία του:
"Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας"
"Εσωτερική ψυχολογία"
"Κοσμικό Πυρ τόμος Ι"
"Μαθητεία στη Νέα Εποχή τόμος ΙΙ"
"Ακτίνες και Μυήσεις" τόμος Ι"