Αγγελικό Βασίλειο

Η Ομάδα Μελέτης από τα βιβλία του Αρ. Παπασταύρου προωθεί πληροφορίες για το Αγγελικό Βασίλειο

Οι πληροφορίες είναι από τις «Επιστολές προς Ανώνυμον» Αθήνα 1967 του Παπασταύρου, στις Επιστολές: 3η, 10η, 15η, 18η, 19η, 21η και προέρχονται από μεταφρασμένες ‘λήψεις’ της «Bridge to Freedom», μιας ομάδας στην Αμερική, που οργανώθηκε αρχικά γύρω από τις ‘λήψεις’ αυτές και την προώθησή τους και στη συνέχεια ακολούθησε τη συνήθη διαδικασία διάσπασης σε επιμέρους κλάδους, κάποιους προβληματικούς και κάποιους καθαρούς, υπενθυμίζοντάς μας την ανάγκη ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ και ανάληψης ΕΥΘΥΝΗΣ για τις επιλογές μας.

Όπως γνωρίζετε, οι γνώσεις του ανθρώπου για τη βαθύτερη κατανόηση της ύπαρξης και του έργου των Αγγέλων στην παρούσα βαθμίδα της εξέλιξής του, είναι κατά πολύ ελλιπείς. Επειδή ο άνθρωπος μεριμνούσε διαρκώς για τα «προς το ζην», αμέλησε την πνευματική του ανάπτυξη και σα να μην έφτανε αυτό, για πολλούς, ιδίως τους «διανοούμενους» και αυτή ακόμα η Πίστη και η Ελπίδα προς την Παντοδυναμία και Αγάπη του Θεού καθώς και την ύπαρξη των Αγγέλων, είχε σχεδόν εκλείψει. Παρόλα αυτά, υπάρχουν σήμερα αναφορές σε διάφορες βιβλιοθήκες στις οποίες βρίσκεται σειρά συγγραμμάτων, αρχίζοντας από τις Άγιες Γραφές και φθάνοντας σε σύγχρονους «ερμηνευτές». Όλες αυτές οι αναφορές εκφράζουν την «αλήθεια» σύμφωνα με το μέτρο της αντίληψης των συγγραφέων και δεν έχουν κάτι το κατακριτέο. Οι συγγραφείς αυτοί κατέγραψαν όσες πληροφορίες περιείχαν οι πηγές από τις οποίες τις παρέλαβαν. Αν αυτές ήταν ελλιπείς, πώς μπορούσαν οι συγγραφείς να δώσουν περισσότερο φως; Γι αυτόν ακριβώς το λόγο και επειδή πιστεύουμε ότι, για θετικές πνευματικές πληροφορίες πρέπει να βασιζόμαστε στις γνώσεις που προέρχονται από Κοσμικές Υπάρξεις που, λόγω της υπέρτατης πνευματικής Τους εξέλιξης, μπορούν να μας παρέχουν την αλήθεια, σας μεταφέρουμε γνώσεις που ίσως αναζητά η ψυχή σας.