Αρχάγγελοι

Οι Αρχάγγελοι είναι μέλη της δεύτερης ταξιαρχίας αγγέλων. Τους βρίσκουμε σε πολλές θρησκείες όπως στο Χριστιανισμό, Ισλάμ, Ιουδαϊσμό και Ζωροαστρισμό. Ο Μιχαήλ, που σημαίνει «τις ως ο Θεός ημών», είναι ο μόνος αρχάγγελος που ονομάζεται στη Βίβλο και αναγνωρίζεται από το Καθολικό και Προτεσταντικό δόγμα. Ο Γαβριήλ, ονομαζόμενος από το Λουκά, θεωρείται αρχάγγελος, όπως και ο Ραφαήλ, το όνομά του οποίου σημαίνει «ο Κύριος θεραπεύει» (αναφέρεται στον Τωβίτ) και ο Ουριήλ (αναφέρεται στο Βιβλίο Ενώχ). Οι ονομαζόμενοι Αρχάγγελοι στο Ισλάμ είναι οι Γαβριήλ, Μιχαήλ, Ραφαήλ και Αζραήλ.