Ιόχρους 7η Ακτίνα

meditation-color-abstract-wave-blur-lights-multy-motion-52786397‘Ευταξία ή το Δημιουργικό Έργο της Ψυχής’
Η 7η ακτίνα είναι ένα από τα επτά μεγάλα ρεύματα δύναμης του Λόγου.

Είναι η θέληση με την οποία η ψυχή οδηγεί το πνεύμα σε εξωτερική έκφραση. Στην ανθρωπότητα είναι η ενέργεια που χρειάζεται για να φέρει τάξη απ’ το χάος. Θα εισαγάγει τη νέα παγκόσμια τάξη την οποία αναμένουν όλοι οι άνθρωποι. Θα αποκαταστήσει τα αρχαία ορόσημα. Θα υποδείξει τους νέους θεσμούς και τις νέες μορφές πολιτισμού και κουλτούρας, Θα γαλουχήσει τη νέα ζωή και τις νέες καταστάσεις συνείδησης. Θα εκφραστεί ως οργανωτική ιδιότητα, ως Τάξη και ως Τελετουργία. Τίποτε δεν μπορεί να αναχαιτίσει τη δραστηριότητα με την οποία οι ορθές ανθρώπινες σχέσεις θα επιτευχθούν.

Είναι η καταλυτική δράση της ψυχής, δηλαδή η λευκή μαγεία που αναπόφευκτα θα εκδηλωθεί. Ήδη εισήλθαμε στο κύκλο των 2000 ετών της κυρίαρχης επίδρασης της ενέργειας της 7ης ακτίνας και ο υπεύθυνος αντιπρόσωπός της, ο Ιεράρχης Άγιος Γερμανός, συνεργάζεται με τους Κυρίους της Απελευθέρωσης για να επιφέρει την αναγκαία “αναμόρφωση”. Ο πρωταρχικός Κοσμικός ρόλος της 7ης Ακτίνας είναι να εκτελέσει το δημιουργικό έργο της συγχώνευσης πνεύματος και ύλης ώστε να παραγάγει την εκδηλωμένη μορφή μέσω της οποίας η ζωή θα αποκαλύψει τη δόξα του Θεού. Η πνευματοποίηση των μορφών μπορεί να θεωρηθεί σαν το κύριο έργο της 7ης ακτίνας

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΟΧΡΟΥ ΑΚΤΙΝΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΟΧΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΣΤΗ 1Η & 2Η ΜΥΗΣΗ