Στοιχειακά και Στοιχειώδη

Η ομάδα μελέτης των Στοιχειακών και των Στοιχειωδών, προωθεί στο internet πληροφορίες για τα Στοιχειακά και τα Στοιχειώδη. Οι πληροφορίες είναι από τις «Επιστολές προς Ανώνυμον» Αθήνα 1967 του Παπασταύρου, στις Επιστολές: 3η, 4η, 7η, 8η, και 17η . Προέρχονται από μεταφρασμένες ‘λήψεις’ της «Bridge to Freedom», μιας ομάδας στην Αμερική, που οργανώθηκε αρχικά γύρω από τις ‘λήψεις’ αυτές και την προώθησή τους και στη συνέχεια ακολούθησε τη συνήθη διαδικασία διάσπασης σε επιμέρους κλάδους, κάποιους προβληματικούς και κάποιους καθαρούς, υπενθυμίζοντάς μας την ανάγκη ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ και ανάληψης ΕΥΘΥΝΗΣ για τις επιλογές μας.

Ο κύριος κορμός των πληροφοριών είναι ορθός, όμως ατμοσφαιρικά και περιγραφικά στοιχεία που τον διανθίζουν, αποτελούν προσθήκες της ψυχοσύνθεσης του παραλήπτη. Αυτό είναι ένα γενικότερο δεδομένο που απαραιτήτως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε τηλεπαθητικές κατασταλάξεις. Η επικέντρωση στην ουσία και η χρήση των «decrees» ανταμείβει κάθε σοβαρό μελετητή και διαλογιζόμενο, προσφέροντάς του διάκριση και απελευθέρωση από τη θυμική αυταπάτη και την πλάνη.