Ιόχρους Επίκληση | Ουκρανική έκδοση

ЗВЕРНЕННЯ ДО ФІОЛЕТОВОЇ ЕНЕРГІЇ
БОЖЕСТВЕННА ФІОЛЕТОВА ЕНЕРГІЯ
ІЗ ТВОГО СВЯТОГО ДЖЕРЕЛА
Я визиваю і притягую Тебе
в мої тіла.