Ιόχρους Επίκληση | Ρωσική έκδοση

ПРИЗЫВ К ФИОЛЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ
Божественная Фиолетовая Энергия
Из Твоего Священного Источника
Я вызываю Тебя и притягиваю Тебя
в мои тела.