Ιόχρους Φλόγα | Ιερό Πυρ

Οι φλόγες που διαγράφονται γύρω και στο κάτω μέρος του φυσικού σώματος, είναι αυτό που γνωρίζουμε σαν την Ιόχρου Καταναλίσκουσα Φλόγα ή απλά Φλόγα ή και Ιόχρου Πυρ.

Είναι μία από τις δυνάμεις της "Εγώ Ειμί" και δίνεται στον άνθρωπο όταν αυτός την επικληθεί ένθερμα για να εξαγνίσει τις δυσαρμονίες που δημιούργησε κατά τις διάφορες διαβιώσεις του. Μπορεί να οριστεί σαν Ιερό Πυρ, αμιγής Θεία ενέργεια, κατά το μεγαλύτερο μέρος αόρατη και έτσι διαμορφωμένη από Θείες Υπάρξεις ώστε να μπορεί να αξαγνίσει κάθε δυσάρμονη ενέργεια σε εκείνον που την επικαλείται ή σε άλλους. Είναι πράξη της Τέταρτης Διάστασης, βρίσκεται παντού στο σύμπαν και γίνεται εφικτή στον άνθρωπο μέσα από εξασκημένη επίκληση προς Θείες Υπάρξεις που, ιδιαίτερα, έχουν αφιερωθεί σε αυτή την εξυπηρέτηση. Οι κυριότερες από Αυτές που εξυπηρετούν είναι Εκείνες οι Οποίες ανήκουν στην Έβδομη Ακτίνα που βρίσκεται σε ενέργεια κατά τον παρόντα κύκλο των 2000 ετών και στον οποίο υπάγεται η Ιόχρους Φλόγα.

Αυτές είναι: ο Ελωϊμ Αρκτούρος με το Θείο Συμπλήρωμά Του τη Θεία Ντιάνα, ο Αρχάγγελος Zακχιήλ και η Θεία Aμέθυστη, ο Ηγέτης Άγιος Γερμανός και η Θεία Πόρτια. Επίσης, η Θεά του Ελέους Γκουάν Γιν με την Κοσμική ΄Υπαρξη Mερσέντες, μαζί με όλα τα μέλη της Ιεραρχίας, των Αγγελικών Λεγεώνων, των Σεραφείμ και Χερουβίμ, που εξυπηρετούν υπό την Έβδομη Ακτίνα. Μέχρι πρόσφατα, η γνώση και χρήση του Ιερού Πυρός διδάσκονταν αποκλειστικά στα ερημητήρια και Σχολεία των Διδασκάλων, αλλά λόγω της μικρής διάρκειας του χρόνου εντός του οποίου θα συμβούν ορισμένες Κοσμικές μεταβολές που θα έχουν αποτελέσματα και στον Πλανήτη Γη, επιτράπηκε η εξωτερίκευσή Του στον πολύ κόσμο για να επιταχυνθεί η εξέλιξη. Εκτός όμως από αυτό, και λόγω του ότι η Ιόχρους Φλόγα, το Ιερό Πύρ, υπάγεται στην Έβδομη Ακτίνα που άρχισε να εκδηλώνεται ενεργά επάνω στη Γη.  'Έτσι και τα δύο αυτά συντέλεσαν στην εξωτερίκευσή Του.

Στα παλαιότερα χρόνια της Ελληνικής ιστορίας, η ευεργετική χρήση της Ιόχρου Φλόγας ήταν γνωστή και καλλιεργούνταν η εκδήλωσή της, όσο διάστημα βρίσκονταν τα Μυστήρια υπό την επιρροή Μεγάλων Πνευματικών Υπάρξεων. Με την εξασθένιση των Μυστηρίων και αργότερα την ολοκληρωτική ανάληψή τους από τους πράκτορες του "σκοτεινού προσώπου", χάθηκε η γνώση και ο τρόπος χρήσης της Φλόγας και αυτό που απόμεινε ήταν μόνο μία "ανάμνηση" και αυτή μυθολογικά, σαν ο "Ποταμός Στύγγας". 'Ήταν η Αγάπη του Αγίου Γερμανού προς την ανθρωπότητα όπου, σαν Ηγέτης της Έβδομης Ακτίνας και με το κύρος που δίνει αυτό το Υπούργημα, μπόρεσε να επαναφέρει την Ιόχρου Φλόγα στον κόσμο της ύλης προς χρήση του ανθρώπου.  Στις μέρες της Ατλαντίδας η Ιόχρους Φλόγα είχε επίσης πολύ μαγνητισθεί πάνω στη Γη και είχαν ιδρυθεί μεγάλοι Ναοί για την επίκληση και ραδιοβολία της. Στη Λεμουρία όμως, οι Φλόγες του Ιερού Πυρός είχαν φθάσει να είναι κατακόρυφες και αυτό γιατί ο άνθρωπος δεν είχε ακόμη καταπέσει στο βάραθρο του σκότους και της δυσαρμονίας.

 Ο Μάχα Τσόχαν μας δίνει μία εικόνα του πώς αυτό εκδηλώνονταν: (Από ομιλία Του στο Ερημητήριο της Ανακουφίσεως, στην Κεϋλάνη, "Bridge", Μάρτιος 1957).
"…Αναμφίβολα έχετε ακούσει για τα ωραία Τέμπλεα του Φωτός που βρίσκονταν ενεργά πάνω στη Γη κατά το παρελθόν. Φυσικά υπήρχαν κέντρα των Φλογών του Ιερού Πυρός στην Ήπειρο της Λεμουρίας όπου Αναληφθέντες Διδάσκαλοι και Αγγελικές Δυνάμεις περπατούσαν και μιλούσαν ελεύθερα με το Ιερατείο. Το Ιερατείο αποτελούνταν τότε από άνδρες και γυναίκες που ήταν πολύ εξελιγμένοι και μπορούσαν, με τις αναπτυγμένες δυνάμεις του Ιερού Πυρός που είχε προσγειωθεί στην καρδιά τους, να μαγνητίζουν από τις Θεϊκές Σφαίρες ορισμένες Θείες Δυνάμεις, για την ευλογία ολόκληρης της Φυλής. Η μαγνητιζόμενη αυτή ραδιοβολία τελειότητας, διατηρούσε την ατμόσφαιρα της Γης σε δυναμικότητα, με την Πίστη της Πρώτης Ακτίνας, τη Σοφία της Δεύτερης, την Αγάπη της Τρίτης, την Αγνότητα της Τέταρτης, την Αφιέρωση προς εξυπηρέτηση και τη Δύναμη της Συγκέντρωσης της Πέμπτης, με την Ειρήνη και την Επιθυμία για Υπηρεσία προς την Ανθρωπότητα της Έκτης και τη συνειδητή συναίσθηση της Δύναμης της Επίκλησης και ραδιοβολίας της Έβδομης Ακτίνας.

Όλες αυτές οι Θείες ποιότητες ραδιοβολούνταν διαρκώς στην ατμόσφαιρα της Γης και φυσικά αναπνέονταν από το λαό… ΄Αν μπορούσατε να δείτε τα κέντρα αυτά Τέμπλεα, με τον εσωτερικό οφθαλμό, θα τα βλέπατε να μοιάζουν με έναν ωραίο ήλιο φωτός που εκπέμπει διαρκώς ραδιοβόλο ενέργεια και που δημιουργεί μία ατμόσφαιρα γεμάτη με Θεία Δύναμη, όμοια με εκείνη που εκπέμπεται σήμερα από τα Ερημητήρια των Διδασκάλων…"

 Η πρώτη παρουσία της Ιόχρου Φλόγας επί της Γης
Το Ιερό Πυρ ήρθε στον κόσμο της ύλης μαζί με τον άνθρωπο και χρήση αυτού γίνονταν από την ανθρωπότητα των τριών πρώτων Ριζών Φυλών, υπό την καθοδήγηση των Αγγέλων και άλλων Υπάρξεων της Έβδομης Ακτίνας στην οποία κανονικά ανήκει η Ιόχρους Φλόγα. Με την παρακμή και "πτώση" του "Χρυσού Αιώνα" και, καθώς παρέρχονταν ο χρόνος, ο άνθρωπος όχι μόνο παρέλειψε να την επικαλείται αλλά, με τον καιρό, τη λησμόνησε καθ ολοκληρία. Όταν έγινε αυτό, το Ιερό Πυρ, η Ιόχρους Καταναλίσκουσα Φλόγα καθώς και οι άλλες Φλόγες, απομακρύνθηκαν από αυτόν και ο άνθρωπος έχασε τα ευεργετήματα που προέρχονταν από αυτές.