Κάρμα – Ντάρμα, Μέρος I

περιλαμβάνει
10 Video

ΚΑΡΜΑ - ΝΤΑΡΜΑ, ΜΕΡΟΣ I
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ | ΑΠΟ ΚΑΘΕ VIDEO

Η έννοια των Κάρμα - Ντάρμα
  Η έννοια του Ντάρμα
  Η έννοια του Κάρμα
  Κάρμα: Το αίτιο του αποτελέσματος
  Αναζητούμε, καθορίζουμε, ονοματίζουμε τα αίτια
  Πως προσεγγίζουμε τα αποτελέσματα?

Καρμικές υποχρεώσεις
  Τα πάντα είναι προϊόν ΜΙΑΣ ΘΕΛΗΣΗΣ που είναι ατελής στη σκέψη της στην ουσία της στην δράση της
  Λύτρωση από το Κάρμα: Αντιστάθμιση
   Αντιστάθμιση = Κατάθεση ισοδύναμου σε όλα τα ενεργειακά μας σώματα
  Καρμική μας υποχρέωση: Αντιστάθμιση, κατάθεση ισοδύναμου-Υπηρεσία στην ανάγκη
  «Οι 12 ευθύνες ενός μαθητή» (Τορκόμ Σαραϊνταριάν)
  12 τρόποι αντιστάθμισης του Κάρμα

Καρμική & Νταρμική Μάχη
  ΚΑΡΜΙΚΗΜΑΧΗ: η ύλη μάχεται
  ΝΤΑΡΜΙΚΗΜΑΧΗ: ο πνευματικός σπινθήρας μάχεται
  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕΣΩΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ (ΤΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ)
  ΝΤΑΡΜΑ σημαίνει πράξη
  Το ΝΤΑΡΜΑ του πνευματικού σπινθήρα ΔΡΑ επί της ύλης
  ΤΟ ΝΤΑΡΜΑ πραγματοποιείται ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ
  ΑΓΩΓΟΣ: ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ μέσα στα κατώτερα επίπεδα

Φυσιολογική & Μυητική εξέλιξη
  ΤΟ ΚΑΡΜΑ είναι ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ της ΥΛΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
  Στη φυσιολογική διαδικασία της εξέλιξης οι δυνάμεις ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
  Στη μυητική επιτάχυνση οι δυνάμεις ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ
  Τι σημαίνει  φυσιολογική εξέλιξη;
  Τι σημαίνει μυητική εξέλιξη;
  ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣ: ΣΕΙΡΙΟΣ – ΠΛΕΙΑΔΕΣ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  Η ΜΑΝΑΣΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ
  Περιγραφή κάρματος του Ηλιακού μας Συστήματος

Κάρμα της μανασικής διέγερσης πάνω στα Βασίλεια της Φύσης, α΄μέρος
  Τα τρία μυστήρια: Το ανώτερο, το κατώτερο και το γεφυρωτικό κάρμα του ανθρώπου
  Η ανάδυση και κατάδυση των χρυσών κωδικών μέσα στην ανθρωπότητα και το πλανήτη γη
  Πως το 3πλό μυστήριο μεταφράζεται στο πλανήτη μας; Τα τρία ενεργειακά κέντρα Σαμπάλλα Ιεραρχία Ανθρωπότητα
  Πως το 3πλό μυστήριο μεταφράζεται στον ένσαρκο άνθρωπο; Οι αιθέρες της κεφαλής, κορμού και λεκάνης
  Πως αναμειγνύεται το κάρμα;
  Η ενσάρκωση του Πλανητικού Λόγου
  Η διέγερση της εξέλιξης με νέες μεθόδους διανομής δύναμης.
  Τα τέσσερα κατώτερα κέντρα της ανθρωπότητας την Λεμούρια εποχή

Κάρμα της μανασικής διέγερσης πάνω στα Βασίλεια της Φύσης, β΄μέρος
  Ο Νόμος της Ακάσα και οι τρεις επικουρικοί Νόμοι της Σύνθεσης, της Έλξης και της Οικονομίας
  Οι έννοιες της αυτοαντίληψης και αυτοσυνείδησης
  Η διέγερση του 4ου τσάκρα (καρδιά) σε διανόηση
  Νοητικό αστρικό και φυσικό μόνιμο άτομο
  Η μέθοδος της εκδήλωσης. Το Ιερό κοσμικό Τρίγωνο: Μεγάλη Άρκτος – Πλειάδες - Σείριος

Το Κάρμα που διέπει τον Άνθρωπο ως θεραπευτή και ως θεραπευόμενo-Μια μακροκοσμική προσέγγιση, α΄μέρος
  Η εξελικτική μέθοδος της Εκδήλωσης
  Αρχαίο Σχόλιο: Ο Αναλισκόμενος τροχός των τεσσάρων  Θρυαλλίδων (Κοσμικό Πυρ)
  Για να είσαι ΗΛΙΟΣ θεραπευτικής ακτινοβολίας, πρέπει  να έχουν ενοποιηθεί σε μια οι δράσεις ύλη με τα μόνιμα άτομα- ο Ηλιακός Άγγελος με την ψυχή
  Το Εναδικό Ωό
  Το Επίπεδο Εξέλιξης του Θεραπευτή –Ήλιου και ανάλογα επίπεδα φάσματος θεραπευτικής ακτινοβολίας

Το Κάρμα που διέπει τον Άνθρωπο ως θεραπευτή και ως θεραπευόμενo-Μια μακροκοσμική προσέγγιση, β΄μέρος
  Η Ανώτερη Κοσμική Πνευματική Τριάδα καθρεπτίζεται στην Κατώτερη Κοσμική Τριάδα
  Ο κοσμικός εγωικός λωτός: Ο κοσμικός Ηλιακός Άγγελος ασκεί Καρμική Μυητική Δράση επί του κατώτερου κοσμικού τριγώνου μέσω Ροών εντός Αγωγών
  Απελευθέρωση Αλλήλων και Καρμική Απελευθερωτική Δράση
  Στη σφαίρα της γης μας οι επιρροές από τις ροές εντός αγωγών είναι και άμεσες και πληρέστερες γιατί περιλαμβάνουν και τα στοιχειακά επίπεδα
  Ο θεμελιώδης ή ενεργειακός σταυρός, ο μεταμορφωτικός και ο σταθερός
  Νταρμικές και Καρμικές επιρροές ως o Άνθρωπος που είμαστε στο κοσμικό του φυσικού
  Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Νταρμικές & Καρμικές επιρροές στην ανθρώπινη εξέλιξη - Πλανητικά Αρχεία Ομίλων, α΄μέρος
  ΝΤΑΡΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: Επιρροές Λογοϊκές, του Εκδηλωμένου Σύμπαντος και από παράγοντες
  Νταρμικές και Καρμικές επιρροές που η ίδια η ανθρωπότητα ασκεί στον εαυτό της
  Δυνατότητες της ανθρώπινης εξέλιξης: Δυνητικές, παρούσες, λανθάνουσες
  Η έννοια της «αναγνώρισης» της Ζωής και της Ύλης σε σχέση με την Καρμική δραστηριότητα
  Πίνακας: Το φάσμα του ανθρώπου διευρυμένο και εκφραζόμενο μέσω δυνάμεων
  Η εξελικτική κατάσταση κάθε ζωής εμπεριέχεται σε αρχεία που αναγνωρίζονται ως φόρμουλες, μαθηματικοί τύποι, σύμβολα
  ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΟΜΙΛΩΝ:
    Το αρχείο Συνείδησης
    Το Σεληνιακό αρχείο
    Το Ηλιακό αρχείο

Νταρμικές & Καρμικές επιρροές στην ανθρώπινη εξέλιξη - Πλανητικά Αρχεία Ομίλων, β΄μέρος
  ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΟΜΙΛΩΝ (συν):
    Το αρχείο των Εγώ (ή ψυχών)
  Πίνακας: Η τριπλή επίδραση των Ηλιακών ενεργειών
  Πίνακας: Η ανώτατη όψη της Αστρολογίας είναι επιστήμη