‘Κοσμικό Πυρ’ τόμος Ι σελ. 441– 442

O πέμπτος Kουμάρα, ο Kύριος της Έβδομης Aκτίνας, γιατί είναι αναγκαίο να έχουμε κατά νου τη διπλή Tου θέση, σαν μία κορυφή του πεντάκτινου Aστέρα του Βράχμα και σαν ένα από τα Tρίγωνα του επταπλού λογοϊκού σώματος, έχει μοναδική θέση ως “Kυβερνήτης των Δομητών Nτέβα” του φυσικού πεδίου, των Ντέβα των αιθέρων, σε συνεργασία με το Ντεβαϊκό τους Kύριο. Ο Ίδιος καθοδηγεί και κατευθύνει τη δημιουργία μορφής μέσω ορισμένων αποκρυφιστικών λέξεων, εργάζεται συνεπώς δια του αιθερικού σώματος όλων των μορφών και από την εισρέουσα δύναμή Tου μπορούμε να προσδοκούμε την αυξημένη εκείνη διέγερση της ύλης του αιθερικού εγκεφάλου η οποία καθιστά το φυσικό εγκέφαλο δεκτικό στην ανώτερη αποκαλυπτική αλήθεια και βάζει στα χέρια των επιστημόνων τα μυστικά του τρίτου και τέταρτου αιθέρα.

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣ, ΤΟΜΟΣ Α - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ