Μέγας Αλέξανδρος – Λήψεις & Διαλογισμοί

Μαρία Χ. Πετρίτση – Άννα Αποστολίδου
Λήψεις & Διαλογισμοί (7/12/2015 – 5/12/2016)

Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι 1ης κυρίως Ακτίνας πολεμιστής. Εγκαθιδρύει ενεργειακούς πυλώνες σε υποθαλάσσια εδάφη και υπεδάφη βαθιά, πολύ βαθιά στη Γη. Σκοπός του να φέρει τον Νέο πολιτισμό σε Ασία και να ενώσει σε έναν Νέο Κοινό Πολιτισμό Ασία και Ευρώπη. Αυτή είναι η κύρια δραστηριότητά του.

Πέρα από αυτό εργάζεται πολύ με τον Σαμπαλλικό Χριστό μέσω του Άσραμ του Διδασκάλου  Μορύα για το διάνοιγμα κοσμικών ενεργειών θέλησης-σκοπού κάτω βαθιά στη Γη για την ανάδυση του Νέου πολιτισμού.

Με την Άννα έχουμε κατά καιρούς συνεργαστεί για ειδικά θέματα που μας έχει υπηρεσιακά ζητηθεί. Κυρίως σε θέματα της Ιόχρου Ενέργειας. Η Παρουσία μας στην εργασία αυτή, είναι Παρουσία αντιπροσωπευτική πολλών πλανητικών ομάδων. Ενωμένες με αυτό το Πλανητικό Σύνολο, ενωμένες με το Πλανητικό Δίκτυο Κεραιών, το Πλανητικό Δίκτυο Καρδιών, το Πλανητικό Δίκτυο Ριζών καταθέτουμε! Όταν όλα καταθέτουν, η εφαρμογή είναι πλήρης, βαθιά. Τότε γινόμαστε αέναα δομητικά και καθαρτήρια κανάλια.

Οι επικοινωνίες που ακολουθούν είναι μεσολαβητικές. Γεφυρώνουν και προαναγγέλλουν. Η εργασία δε μας ανήκει, ανήκει σε αυτό που συμβαίνει Πλανητικά και του Οποίου είμαστε τμήμα.

Μας λέει ο Αλέξανδρος:
Να γνωρίζετε ότι το Πνεύμα ενσαρκώνεται και έρχεται να δουλέψει. Στην Ελλάδα δεν έρχομαι για να δουλέψω στις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί αλλά για να βάλω βάσεις προαιώνιας σοφίας για όσα έπονται, για το απώτερο μέλλον. Έρχομαι σαν Διδάσκαλος μετά από τόσα χρόνια. Στρατηλάτης παραμένω.
Πριν από κάθε εργασία πρέπει να δημιουργείται η βάση.
Το ότι δουλεύετε ήδη με κάποιον Διδάσκαλο δε σημαίνει ότι είναι έτοιμη η βάση για την εργασία για την οποία σας μιλάει.

Παράδειγμα:
Πρώτα θα διευρυνθεί η καρδιά, θα ανοίξει σε άλλες διαστάσεις και μετά η Αθηνά θα έρθει και θα καθίσει εκεί. Τότε η Αθηνά θα έρθει και θα συμπαραταχθεί μαζί σας. Τότε θα υπάρξουν αποτελέσματα.

Τι σημαίνει διευρυμένη καρδιά; ανοιχτή καρδιά;
Η ανοιχτή καρδιά είναι ένας τόπος συνάντησης δυναμικών γραμμών πολλών τάξεων και συχνοτήτων. Να αντιλαμβάνεστε την ανοιχτή καρδιά σαν τον πολυδιαστασιακό χώρο που είναι πραγματικά.                                                    
Η αλληλοπεριχώρηση με αυτήν την πολυδιαστασιακή πραγματικότητα σχετίζεται. Όταν οι ομάδες δημιουργούν αυτόν τον κοινό χώρο καρδιάς, εκεί το πνεύμα στηρίζεται. Οι ομάδες στην Ελλάδα πρέπει να συνδεθούν σε αυτόν τον χώρο καρδιάς.
Είμαστε μαζί σας.
Να σκοποθετείτε.

Το Βιβλίο Λήψεων & Διαλογισμών του Μέγα Αλέξανδρου

Το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου συμβάλει στην ένωση των δύο πολιτισμών Ευρώπης και Ασίας σε έναν Κοινό Παγκόσμιο Νέο Πολιτισμό.

Το έργο συνεχίζεται ακόμα και τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα αρχίσουν να προβάλουν σιγά-σιγά στον εξωτερικό κόσμο.

Ο αναγνώστης θα δει μέσα από τις λήψεις και τους διαλογισμούς που κατατέθηκαν πώς, στα βαθύτερα στρώματα του φλοιού της γης, το έργο του δημιούργησε ενεργειακούς πυλώνες, οι οποίοι συνετέλεσαν στο διάνοιγμα νέων ευρύτερων εσωτερικών επιπέδων και ενεργειών. Οι πυλώνες αυτοί με τη σειρά τους δημιούργησαν ένα τεράστιο δίκτυο από αγωγούς που κάλυψε τις δύο Ηπείρους Ευρώπη και Ασία.

Ο αναγνώστης θα ανακαλύψει πώς μέσα από εκεί, μέσα από τον εσωτερικό χάρτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτω βαθιά στη γη, θα αναδυθεί ο Νέος Κοινός Πολιτισμός.