Μέθοδοι καταγραφής της ανώτερης αφηρημένης εντύπωσης

Γ1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΝΟΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ- ΕΝΕΡΓΟΥ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Οι ανώτερες νοητικές μέθοδοι είναι περισσότερο προχωρημένες αλλά και ασφαλέστερες. Χρησιμοποιούν τον νοητικό φορέα, σαν μεσάζοντα μεταξύ της ψυχής και του εγκεφάλου ή σαν μεσάζοντα μεταξύ του διδασκάλου και του μαθητή. Πολλές διαφορετικοί μέθοδοι δοκιμάζονται που να ταιριάζουν με τη φύση του μαθητή. Μερικά άτομα μαθαίνουν τη νύκτα και τακτικά μεταφέρουν στη συνείδηση του φυσικού τους εγκεφάλου τα γεγονότα που χρειάζεται να ξέρουν και τα διδάγματα που πρέπει να μεταδώσουν. Άλλα άτομα διαθέτουν εγκεφάλους που να ενεργούν σαν πομποί, τηλεπαθητικά. Οι αληθινοί πομποί από τα ανώτερα νοητικά επίπεδα, δέχονται τη γνώση με διάφορες μεθόδους.

Γ2. ΕΝΟΡΑΤΙΚΑ, ΒΟΥΔΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – ΑΓΑΠΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ
Οι δέκτες γράφουν από προσωπική γνώση, ενσωματώνοντας την αλήθεια σε λέξεις. Χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο νου τους στο έργο διατύπωσης αυτής της γνώσης, με όρους που θα αποκαλύψουν την αλήθεια σε εκείνους που έχουν τα μάτια τους ανοικτά και θα αποκρύψουν την αλήθεια από εκείνους που είναι τυφλοί και περίεργοι. Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη γιατί ο συγκεκριμένος νους εκφράζει το αφηρημένο με τον πιο ανεπαρκή τρόπο και μεγάλο μέρος της αληθινής σημασίας χάνεται.

Γ3. ΑΙΤΙΑΤΑ, ΑΤΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ-ΘΕΛΗΣΗΣ

ΤΟ ΑΤΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ
Το ατμικό πεδίο είναι η ανώτερη όψη του αφηρημένου νου. Είναι η ενεργειακή εκείνη περιοχή, που ενεργοποιείται από τη θεία Θέληση. Μέσα στην ουσία του ατμικού πεδίου σχηματίζεται η δραστηριότητα, που ο αφηρημένος νους του πνευματικού ανθρώπου πρέπει να εντυπώσει.

ΟΙ ΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΑΤΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Οι κυριότεροι εντυπωτικοί παράγοντες του ατμικού πεδίου είναι ο Όμιλος των Ενατενιστών (Νιρμανακάγια). Έχουν τον τίτλο (γιατί είναι τίτλος και όχι όνομα) του Βούδα της Δράσης. Σε εσωτερικά κείμενα, Τους βρίσκουμε και με τους τίτλους του Μεγάλου Ηγέτη της Φυλής (Μανού), του Μεγάλου Ηγέτη της Ανθρωπότητας (Χριστού) και του Μεγάλου Ηγέτη του Πολιτισμού (Μαχατσόχαν). Τα φωτισμένα Αυτά, Μεγάλα Όντα, είναι γνώστες της Θείας Πλανητικής Θέλησης. Είναι γνώστες του απώτατου Σκοπού του Δημιουργικού Έργου του Πλανητικού Λόγου. Εντυπώνονται την Ουσία που είναι το Σχέδιο, από τον ίδιο τον Πλανητικό Λόγο. Κατέχουν τη Θεία Γνώση της Δραστηριότητας και την προβάλλουν σταθερά για Εκείνους που «έχουν μάτια να δουν και αυτιά να ακούσουν» στο πεδίο αυτό.

ΟΙ ΠΟΜΠΟΙ ΤΟΥ ΑΤΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Οι Διδάσκαλοι της Πλανητικής Πνευματικής Ιεραρχίας, που ζουν και αναπνέουν στο βουδικό, ενορατικό πεδίο, εστιάζονται και ορούν την ουσία των προβολών του ατμικού πεδίου, και εντυπώνονται την Πλανητική Θέληση, όπως αυτή προβάλλεται από αυτούς που κατέχουν τη Θεία Γνώση της Πλανητικής Δραστηριότητας.
Οι ανώτεροι μαθητές, επίσης δέκτες του επιπέδου αυτού, μπορούν να ψαύσουν, είτε ρεύματα σκέψης, που έχουν κινητοποιηθεί από το Μεγάλο Όμιλο των Ενατενιστών (τους Νιρμανακάγια), είτε τα συγκεκριμένα ειδικά εκείνα ρεύματα σκέψης, που έχουν την προέλευσή τους σε κάποιο από τους Διδασκάλους της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας, που ενεργεί σαν μεσάζοντας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν ο άνθρωπος καταγράφει διαυγείς εντυπώσεις από το ατμικό πεδίο, τότε ο αφηρημένος νους είναι η έδρα της συνείδησής του. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί ο άνθρωπος «πνευματικός». Οι δέκτες γράφουν εξ αιτίας έμπνευσης. Χάρις στο φυσικό τους εξοπλισμό, στην αγνότητα της ζωής τους, στην ειλικρίνεια του σκοπού τους, στην αφοσίωσή τους στην ανθρωπότητα, στο ίδιο το κάρμα της υπηρεσίας, έχουν αναπτύξει την ικανότητα να αγγίζουν τις ανώτερες πηγές από τις οποίες ρέει καθαρή αλήθεια ή συμβολική αλήθεια. Οι εγκέφαλοι των ανθρώπων αυτών, επειδή είναι δεκτικοί πομποί, τους επιτρέπουν να εκφράζουν στο χαρτί τις σκέψεις με τις οποίες ήρθαν σε επαφή. Η ακρίβεια της μετάδοσης εξαρτάται από τη δεκτικότητα του οργάνου, δηλαδή του νου και του εγκεφάλου του πομπού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μορφή των λέξεων και των προτάσεων αφήνεται σε εκείνον που γράφει. Δική τους είναι και η ευθύνη. Η ορθότητα των χρησιμοποιουμένων όρων, εξαρτώνται από το νοητικό εξοπλισμό του, τα εκπαιδευτικά του πλεονεκτήματα, την έκταση του λεξιλογίου του, την ενδόμυχη ικανότητά του να αντιλαμβάνεται τη φύση και την ιδιότητα των μεταδιδόμενων σκέψεων και ιδεών.