‘Μαθητεία στη Νέα Εποχή τόμος ΙI’ σελ. 152

Πρόσφατα ο Διδάσκαλος Ρ. έλαβε τη θέση του Μαχατσόχαν και η επίτευξη αυτή μετέφερε την εισρέουσα δύναμη μέχρι τις τάξεις εκείνων των Διδασκάλων που έχουν λάβει την πέμπτη μύηση, επιτρέποντάς Τους έτσι να υποβιβάσουν τη Σαμπαλλική αυτή δύναμη στα ατομικά Τους Άσραμ. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μια υπερβολική διέγερση με όλες τις επακόλουθες ευκαιρίες, εκδηλώσεις και κινδύνους.

Διδάσκαλοι σαν και εμένα έπρεπε να μάθουμε να χειριζόμαστε τη μεγάλη αυτή δυναμικότητα και ταυτόχρονα να την καταστήσουμε όσο το δυνατόν  περισσότερο διαθέσιμη, με ασφάλεια και σύνεση στους πρεσβύτερους μαθητές μας.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ