‘Μαθητεία στη Νέα Εποχή” Τόμος ΙI’ σελ. 423 – 424

Oρισμένοι Διδάσκαλοι, συνήθως Διδάσκαλοι σαν εμένα που μόλις πρόσφατα διήλθαν από την πέμπτη μύηση, έχουν επιλεγεί να εκπαιδεύσουν και να καθοδηγήσουν ζηλωτές όλων των Ακτίνων μέχρι μετά την τρίτη Μύηση της Μεταμόρφωσης. Τότε και μόνο τότε ο μαθητής-μυημένος εισέρχεται στο Άσραμ του Διδασκάλου της Ακτίνας του – έναν από τους πρεσβύτερους Διδασκάλους σε σχέση με τα επτά κύρια Άσραμ. Αν είναι μαθητής στο Άσραμ ενός Διδασκάλου που βρίσκεται σε μια από τις Ακτίνες Ιδιότητας, το έργο αυτού του Διδασκάλου είναι να τον προετοιμάσει για την μετάβαση σε μια από τις κύριες Ακτίνες Όψης. Αυτή η μετατόπιση και η εναλλαγή συμβαίνει συνεχώς.

Όταν, για παράδειγμα, ο Διδάσκαλος Ρ. ανέλαβε το καθήκον του Μαχατσόχαν ή του Κυρίου του Πολιτισμού, το Άσραμ Του μετατοπίσθηκε από την Έβδομη Ακτίνα της Τελετουργικής Τάξης στην Τρίτη Ακτίνα της Ενεργού Νοημοσύνης. Η πλειονότητα εκείνων που είχαν λάβει τη δεύτερη και την τρίτη μύηση μεταφέρθηκαν μαζί Του με βάση ό,τι θα μπορούσε να ονομασθεί “ειδική απονομή”. Τα υπόλοιπα από τα μέλη του Άσραμ Του παρέμειναν για διδασκαλία και εκπαίδευση στην υπηρεσία υπό το Διδάσκαλο που πήρε τη θέση Του σαν το κεντρικό σημείο του Άσραμ της Έβδομης Ακτίνας.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ