‘Μαθητεία στη Νέα Εποχή” Τόμος ΙI’ σελ. 658

Υπάρχουν πέντε Διδάσκαλοι και πέντε Άσραμ που εμπλέκονται στο προπαρασκευαστικό έργο για την επανεμφάνιση του Χριστού. Πρώτα απ’ όλα υπάρχει το Άσραμ του Διδασκάλου Κ.Χ. Είναι το Άσραμ που προΐσταται σε αυτό το έργο επειδή είναι Άσραμ Δεύτερης Ακτίνας και συνεπώς στην ίδια γραμμή ενέργειας με τον Ίδιο τον Χριστό. Ένας άλλος λόγος είναι ότι ο Διδάσκαλος Κ.Χ. θα αναλάβει το ρόλο του Παγκόσμιου Δασκάλου στο μακρινό μέλλον όταν ο Χριστός προχωρήσει σε ανώτερο και σπουδαιότερο έργο. Μετά έρχεται το Άσραμ του Διδασκάλου Μορύα. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι όλη η διαδικασία προβάλλεται από τη Σαμπάλλα και το Άσραμ του Διδασκάλου Μορύα βρίσκεται πάντα σε στενή επαφή με το δυναμικό αυτό κέντρο. O Διδάσκαλος Ρ. – ως Κύριος του Πολιτισμού – εμπλέκεται επίσης στενά. Είναι ακόμη, και αυτό έχει κύρια σημασία, Αντιβασιλέας της Ευρώπης.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ