‘Μαθητεία στη Νέα Εποχή” Τόμος ΙI’ σελ. 750

ΜΟΡΥΑ3

Λησμονείς, ή μήπως όχι, ότι αν ένα τέτοιο σχέδιο όπως το έργο της Καλής Θέλησης δε θεμελιωθεί και οργανωθεί από έναν όμιλο μαθητών που θα εργάζονται με την πιο στενή επικοινωνία μεταξύ τους και στην περίπτωση της παγκόσμιας καλής θέλησης με την Ιεραρχία μέσω του Άσραμ μου, Διδασκάλου Θιβετανού και των Άσραμ των Διδασκάλων Μορύα, Κουτ Χουμί. και Ρακότσκυ το έργο δε μπορεί να προχωρήσει όπως είναι επιθυμητό.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ