Νάντις

the-background-811356_1280Tα νάντις είναι το αιθερικό αντίστοιχο ολόκληρου του νευρικού συστήματος και βρίσκονται κάτω από κάθε νεύρο σε ολόκληρο το φυσικό σώμα. Είναι οι κατεξοχήν παράγοντες των κατευθυντήριων παρωθήσεων της ψυχής, η οποία αντιδρά στην κραδασμική δραστηριότητα που εκπορεύεται απ’ το αιθερικό αντίστοιχο του εγκεφάλου. Ένας κραδασμός διατρέχει τα νάντις. Ανταποκρίνονται στον κατευθύνοντα Λόγο, αντιδρούν στην “έλξη” της ψυχής και έπειτα οργανώνονται για την αφαίρεση.
H Eπιστήμη της Aναπνοής, που είναι η επιστήμη της λάγια-γιόγκα ή η επιστήμη των κέντρων, έχει βαθιά σημασία και ταυτόχρονα πραγματικό κίνδυνο. Σε τελευταία ανάλυση είναι η Eπιστήμη της Eνέργειας και διδάσκει τη μέθοδο με την οποία η ενέργεια μπορεί να ελεγχθεί, να διευθυνθεί και να χρησιμοποιηθεί για τη διεύρυνση της συνείδησης, για την εδραίωση ορθών σχέσεων ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον του και πάνω απ’ όλα, στην περίπτωση όσων συνδέονται με τη Mεγάλη Λευκή Στοά, για την πρόκληση λευκής μαγείας.

H πρανική ενέργεια εργάζεται μέσω του ζωτικού σώματος και διατρέχει τα πολλά “νάντις” που υπάρχουν σ’ αυτό. Tα “νάντις” αυτά υπάρχουν κατά εκατομμύρια και είναι απειροελάχιστοι αγωγοί δύναμης που υπόκεινται σε ολόκληρο το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Tα “νάντις” είναι το αντίστοιχο του νευρικού συστήματος και ο ζωοποιός παράγοντας, καθιστώντας δυνατή την ευαισθησία και επιφέροντας εκείνη τη δράση και αντίδραση που μετατρέπει το μηχανισμό του ανθρώπου σε περίπλοκο “δέκτη” ενέργειας και “πομπό” δύναμης. Kαθεμιά από τις μικροσκοπικές αυτές γραμμές ενέργειας έχει φύση πενταπλή και μοιάζει με πέντε νήματα ή ίνες δύναμης, που είναι στενά συνυφασμένες σε ένα περίβλημα διαφορετικής δύναμης. Oι δυνάμεις αυτές συνδέονται με μια διασταυρούμενη σχέση. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι πέντε αυτοί τύποι ενέργειας απαρτίζουν μια στενά υφασμένη μονάδα και οι μονάδες αυτές σχηματίζουν στην ολότητά τους το καθαυτό αιθερικό περίβλημα.
Mέσω των πέντε αυτών αγωγών ρέουν οι πέντε κύριες πράνα, ενεργοποιώντας, ηλεκτρίζοντας και ελέγχοντας ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν υπάρχει μέρος του φυσικού σώματος στο οποίο να μην υποκρύπτεται αυτό το δίχτυ ενεργειών ή το οποίο να μην “υπόκειται”. Aυτή είναι η αληθινή μορφή ή ουσία. Εκεί όπου αυτές οι γραμμές δύναμης διασταυρώνονται και επαναδιασταυρώνονται, καθώς επαναλαμβάνουν μέσα στο μικρόκοσμο το ενελικτικό και το ανελικτικό τόξο του μακρόκοσμου, σχηματίζονται πέντε περιοχές κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης και δύο μέσα στο κεφάλι όπου οι ενέργειες είναι ισχυρότερες από αλλού, επειδή είναι πιο συμπυκνωμένες. Έτσι έχετε την εμφάνιση των βασικών κέντρων. Σ’ ολόκληρο το σώμα παρατηρούνται αυτές οι διασταυρώσεις και επαναδιασταυρώσεις και έτσι έρχεται σε ύπαρξη ο μηχανισμός των ενεργειακών κέντρων: 1) Όπου οι γραμμές δύναμης διασταυρώνονται 21 φορές, συναντάται ένα μεγάλο κέντρο. Tέτοια υπάρχουν επτά, 2) Όπου διασταυρώνονται 14 φορές, έχετε την εμφάνιση των μικρότερων κέντρων στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα & 3) Όπου διασταυρώνονται 7 φορές, έχετε μικροσκοπικά κέντρα και τέτοια μικρά κέντρα υπάρχουν σε πολλές εκατοντάδες.

  «Από το βιβλίο ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ ΙI’ ΣΕΛ. 606 – 607»

Kαθώς προχωρεί η εξέλιξη και οι ζωικές δυνάμεις ρέουν όλο και περισσότερο ελεύθερα κατά μήκος των “νάντις” και δια των κέντρων – μεγάλων, μικρών και μικροσκοπικών – η ταχύτητα της διανομής και της ροής και η επακόλουθη ακτινοβολία του σώματος αυξάνουν σταθερά. Oι διαχωριστικοί τοίχοι μέσα στο περικαλύπτον περίβλημα των μικροσκοπικών αγωγών δύναμης τελικά διαλύονται, κάτω από την κρούση της ψυχικής δύναμης, και έτσι εξαφανίζονται και έτσι τα “νάντις” του προχωρημένου μαθητή παίρνουν μια νέα μορφή που υποδεικνύει ότι είναι πλέον ουσιαστικά και συνακόλουθα διπλός και για αυτό είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Eίναι ψυχή και προσωπικότητα. H δύναμη της ψυχής μπορεί πλέον να ρέει ανεμπόδιστη δια του κεντρικού αγωγού των “νάντις” και όλες οι άλλες δυνάμεις μπορούν να ρέουν ανεμπόδιστες γύρω του. Ενόσω η διαδικασία αυτή προχωρεί και οι δυνάμεις μέσα στα “νάντις” σμίγουν, σχηματίζοντας έτσι μία ενέργεια, κάνουν την εμφάνισή τους οι περισσότερες ασθένειες των μυστικιστών, ιδιαίτερα όσες σχετίζονται με την καρδιά. Tαυτόχρονα με αυτή την εμφάνιση της δυαδικότητας μέσα στα “νάντις” ο μαθητής διαπιστώνει πως είναι ικανός να χρησιμοποιεί τους δύο αγωγούς – ίντα και πίγκαλα – που βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, από τη μια και την άλλη πλευρά του κεντρικού αγωγού.

Μπορεί πλέον να υπάρχει μια ελεύθερη ροή δύναμης προς τα πάνω και προς τα κάτω σ’ αυτές τις δύο “οδούς των ενεργειών” και συνεπώς προς τα έξω μέσα στα “νάντις”, χρησιμοποιώντας την περιοχή γύρω από τα κύρια κέντρα σαν περιοχή διανομής και έτσι ηλεκτρίζοντας κατά βούληση κάθε τμήμα του μηχανισμού σε δραστηριότητα ή ολόκληρο το μηχανισμό σε συντονισμένη δράση. O μαθητής έχει πια φτάσει σε εκείνο το σημείο της ανάπτυξής του όπου ο αιθερικός ιστός που χωρίζει μεταξύ τους όλα τα κέντρα κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, έχει καεί και διαλυθεί από τα πυρά της ζωής. H “σουσούμνα” ή κεντρικός αγωγός μπορεί να χρησιμοποηθεί βραδέως. Aυτό γίνεται παράλληλα με την περίοδο κατά την οποία υπάρχει ελεύθερη ροή ψυχικής δύναμης δια του κεντρικού αγωγού των “νάντις”. Με το χρόνο ο κεντρικός αυτός αγωγός έρχεται σε πλήρη δραστηριότητα. Όλα αυτά μπορεί να τα δει ο ψυχορατικός οφθαλμός του Διδασκάλου.

  «Από το βιβλίο ‘ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ’ ΣΕΛ. 200 – 204»

Η εισερχόμενη ενέργεια μέσα στα κέντρα, θεωρούμενα αυτά σαν εστιακά σημεία για την είσοδο ενεργειών από τη μια ή την άλλη πηγή, μετουσιώνεται σε δυνάμεις. Αυτό συνεπάγεται μια διαδικασία διαφοροποίησης της αρχικής ενέργειας σε δευτερεύουσες ενέργειες και είναι ένα αυτόματο συμβάν. Ο βαθμός της διαδικασίας μετουσίωσης, η ισχύς του προκύπτοντος αθροίσματος δυνάμεων και η επακόλουθη ακτινοβόλος δραστηριότητα, που παράγει ρυθμιστικά αποτελέσματα στο πυκνό φυσικό σώμα, εξαρτώνται από την έκταση της ανάπτυξης του κέντρου και την αφυπνισμένη ή όχι κατάστασή του. Οι εξερχόμενες δυνάμεις από ένα κέντρο δρουν στο αιθερικό αντίστοιχο ολόκληρου του πολύπλοκου δικτύου των νεύρων που συνιστούν το νευρικό σύστημα. Στην Ινδική φιλοσοφία αυτά τα αντίστοιχα των ταυτόσημων υποκειμενικών αντιστοιχιών ονομάζονται “νάντις”. Τα νάντις αποτελούν ένα περίπλοκο και πολύ εκτεταμένο δίκτυο ρευστών ενεργειών που είναι ένα άψαυστο, ενδότερο, παράλληλο σύστημα μ’ εκείνο το σύστημα των νεύρων του σώματος, το οποίο είναι στην πραγματικότητα μια εξωτερίκευση του εσωτερικού προτύπου των ενεργειών.
Δεν υπάρχει ακόμη λέξη στην Αγγλική ή σε άλλη Ευρωπαϊκή γλώσσα για την αρχαία λέξη “νάντις”, γιατί η ύπαρξη του υποκειμενικού αυτού συστήματος δεν αναγνωρίζεται προς το παρόν και μόνο η υλιστική αντίληψη των νεύρων, σαν ένα σύστημα που δομήθηκε για να ανταποκρίνεται σε ένα χειροπιαστό περιβάλλον, επικρατεί ακόμη στη Δύση. Η ιδέα ότι αυτά τα νεύρα αποτελούν το πυκνό φυσικό αποτέλεσμα ενός εσωτερικού ευαίσθητου οργάνου ανταπόκρισης, είναι ακόμη άγνωστη και απροσδιόριστη από τη σύγχρονη Δυτική επιστήμη. Όταν τελικά αναγνωρισθεί η λεπτοφυής αυτή ουσία που αποτελείται από νήματα ενέργειας, τα οποία βρίσκονται κάτω από τα πιο ψηλαφητά νεύρα, τότε θα έχουμε προωθήσει την προσέγγιση στο όλο πρόβλημα της υγείας και της ασθένειας και ο κόσμος των αιτίων θα είναι πολύ εγγύτερα.

Αυτό το δίκτυο των νάντις σχηματίζει ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα ζωής που ποικίλλει ανάλογα με την ακτίνα της προσωπικότητας. Τα νάντις καθορίζουν συνεπώς τη φύση και την ποιότητα του νευρικού συστήματος με το εκτεταμένο του δίκτυο νεύρων και πλεγμάτων που καλύπτουν ολόκληρο το φυσικό σώμα. Τα νάντις και επομένως το δίκτυο των νεύρων συνδέονται κυρίως με δύο όψεις του φυσικού εξοπλισμού του ανθρώπου τα επτά κύρια κέντρα στο αιθερικό σώμα, το ουσιώδες σώμα που υπόκειται του πυκνού φυσικού σώματος και τη σπονδυλική στήλη με το κεφάλι. Πρέπει πάντα να θυμάστε ότι το αιθερικό σώμα είναι ένα φυσικό σώμα, αν και αποτελείται από λεπτοφυέστερο υλικό απ’ αυτό που μπορεί να ιδωθεί και να ψαυσθεί. Έχει φτιαχτεί από ουσία ή από εκείνο που “υποστηρίζει” ή υπόκειται κάθε τμήματος και σωματιδίου του πυκνού φυσικού φορέα. Αυτό είναι ένα σημείο που αργότερα θα προσελκύσει την προσοχή των θεραπευτών και των φωτισμένων ιατρών της Νέας Εποχής.

Όταν αυτή η συνάφεια που υπάρχει μεταξύ των νάντις και των νεύρων και η συνδυασμένη σχέση τους με τα κέντρα και τη σπονδυλική στήλη αναγνωρισθεί, θα δούμε μια μεγάλη επανάσταση στις ιατρικές και ψυχιατρικές μεθόδους. Η εμπειρία θα δείξει ότι όσο στενότερη αλληλεπίδραση μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ αυτών των δύο – των νάντις και των νεύρων – τόσο ταχύτερα θα επιτελεσθεί ο έλεγχος της ασθένειας. Τα νάντις στο φυσικό σώμα αντιστοιχούν στην όψη ζωή ή πνεύμα. Τα νεύρα είναι η αντιστοιχία στην όψη ψυχή ή ποιότητα. Εκείνο που εκδηλώνεται σαν η ενωμένη εξωτερίκευσή τους είναι το ενδοκρινικό σύστημα που αντιστοιχεί στην όψη της μορφής ή ύλης. Αυτά τα τρία – νάντις, νευρικό σύστημα και αδένες – είναι οι υλικές αντιστοιχίες των τριών Θείων όψεων, εσωτερικά ανταποκρίνονται στις τρεις αυτές όψεις και καθιστούν τον άνθρωπο στο φυσικό πεδίο ό,τι είναι.

Οι τρεις αυτές ομάδες διέπονται, μέσω των επτά κέντρων, όπως είδαμε νωρίτερα, ή από τον αστρικό φορέα ή από το νοητικό φορέα ή από την ολοκληρωμένη προσωπικότητα ή από την ψυχή που αρχίζει να χρησιμοποιεί την προσωπικότητα σαν μέσο διαβίβασης και μετουσίωσης και – στο τέλος της Ατραπού της Μαθητείας – από την ενάδα, μέσω της ανταχκάρανα, χρησιμοποιώντας την αυτοδημιούργητη αυτή ατραπό σαν έναν άμεσο αγωγό επικοινωνίας με τα επτά κέντρα και από εκεί στο τριπλό σύστημα των νάντις, νεύρων και αδένων. Τα τρία αυτά κύρια συστήματα μέσα στο ανθρώπινο ον εκφράζουν μέσω του φυσικού σώματος τις συνθήκες ή την κατάσταση ανάπτυξης των κέντρων. Η ζωή, η ποιότητα και η ενέργεια που αντιπροσωπεύουν, μεταφέρονται σε κάθε μέρος του φυσικού φορέα δια της κυκλοφορίας του αίματος. Η σύγχρονη επιστήμη το αναγνωρίζει ήδη σαν γεγονός, διαπιστώνοντας ότι η ροή του αίματος μεταφέρει ορισμένα στοιχεία που εκχύνονται από τους αδένες. Δεν αναγνωρίζει ακόμη το γεγονός της σχέσης των αδένων με τα κέντρα, με τα ενδιάμεσα συστήματα των νάντις και των νεύρων.

Το επόμενο μεγάλο βήμα της ιατρικής θα είναι η αναγνώριση του γεγονότος του αιθερικού σώματος, της φυσικής ουσίας που υπόκειται της πυκνής ύλης. Όταν τα κέντρα αφυπνισθούν σ’ ολόκληρο το σώμα θα υπάρξει ένα ισχυρά ηλεκτρικό νευρικό σύστημα που θα ανταποκρίνεται ακαριαία στην ενέργεια που μεταφέρεται δια των νάντις. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα καλά ισορροπημένο ενδοκρινές σύστημα. Η ζωτικότητα και η ζωή που θα διαχύνεται σ’ ολόκληρο το σώμα θα είναι τότε τόσο μεγάλης δυναμικότητας, ώστε το φυσικό σώμα θα ανθίσταται αυτόματα στις ασθένειες, έμφυτες, κληρονομικές ή ομαδικής προέλευσης. Με τα λόγια αυτά σας εκφράζω μια μελλοντική πιθανότητα αλλά όχι μια άμεση δυνατότητα. Ο άνθρωπος κάποια μέρα θα έχει τα τρία συστήματα τελείως συντονισμένα, που θ’ ανταποκρίνονται ψυχικά στο εσωτερικό πρότυπο των νάντις και των κέντρων και θα είναι συνειδητά ολοκληρωμένος με την ψυχή και αργότερα με το στοιχείο της Ζωής, μέσω της ανταχκαράνα.

Σήμερα καθώς υπάρχει μια ανώμαλη ανάπτυξη, με κάποια κέντρα μη αφυπνισμένα, άλλα σε υπερδιέγερση και με τα κέντρα κάτω από το διάφραγμα υπερδραστήρια, έχουμε κατά συνέπεια ολόκληρες περιοχές του σώματος όπου τα νάντις είναι σε εμβρυώδη κατάσταση, άλλες περιοχές όπου τα νάντις είναι πολύ ενεργοποιημένα, αλλά η ροή τους αναχαιτίζεται γιατί κάποιο κέντρο πάνω στη γραμμή της δραστηριότητάς τους δεν έχει ακόμη αφυπνισθεί ή αν έχει αφυπνισθεί, δεν είναι ακόμη ακτινοβόλο. Οι ανώμαλες αυτές συνθήκες παράγουν δυναμικά αποτελέσματα στο νευρικό σύστημα και τους αδένες, που οδηγούν μερικές φορές σε υπερδιέγερση, άλλες φορές σε ανώμαλες συνθήκες, έλλειψη ζωτικότητας, υπερδραστηριότητα και άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναπόφευκτα προκαλούν ασθένεια. Οι ασθένειες αυτού του είδους είτε ανακύπτουν μέσα από αυτό το ίδιο το σώμα σαν αποτέλεσμα ενδόμυχων ή θα μπορούσα να πω ενδογενών ή κληρονομικών τάσεων ή προδιαθέσεων που βρίσκονται στους ιστούς του σώματος, ή ανακύπτουν σαν αποτέλεσμα της ακτινοβολίας ή μη των κέντρων που λειτουργούν μέσω των νάντις.

Μπορεί επίσης οι ασθένειες αυτού του είδους ν’ ανακύψουν σαν αποτέλεσμα εξωτερικών επιδράσεων ή επαφής, όπως μολυσματικές και μεταδοτικές ασθένειες και επιδημίες. Σ’ αυτές τις ασθένειες το άτομο δεν μπορεί να αντισταθεί επειδή τα κέντρα του δεν είναι αναπτυγμένα. Για να συνοψίσω: Κάθε είδους ασθένεια και φυσική ανικανότητα, εκτός βέβαια όσων οφείλονται σε δυστυχήματα και σε κάποιο βαθμό σε πλανητικές συνθήκες που προκαλούν επιδημίες ιδιαίτερα λοιμώδους φύσης, όπως συχνά προκαλεί ο πόλεμος και οι πολλές διαφορετικές όψεις της κακής υγείας μπορεί να αποδοθούν ευθέως στην κατάσταση των κέντρων, γιατί αυτά καθορίζουν τη δραστηριότητα ή μη των νάντις. Τα νάντις με τη σειρά τους επηρεάζουν το νευρικό σύστημα και προσδίδουν στο ενδοκρινές σύστημα τον ατομικό του χαρακτήρα για κάθε άνθρωπο και η ροή του αίματος ευθύνεται για την κατάσταση αυτή, που φτάνει σε κάθε τμήμα του σώματος.

   «Από το βιβλίο ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ ΙI’ ΣΕΛ. 603 – 605»