Νόμοι τηλεπαθητικής επικοινωνίας, ανώτερης σκέψης & μέθοδοι λήψης

Την τηλεπαθητική επικοινωνία κυβερνούν δύο νόμοι:
Υποκειμενικός νόμος, ο αιθέρας είναι η πανταχού παρουσία και μέσα στη δυναμική φύση της ουσίας του, βρίσκεται η δύναμη της απανταχού επικοινωνίας, της εντύπωσης και της ανταπόκρισης σε νοητικά επίπεδα.
Αντικειμενικός νόμος, η αλληλεπίδραση πολλών εστιακών, καθαρών νοητικών κεντροσημείων, που ονομάζονται διάνοιες, δημιουργεί μία ενότητα σκέψης, αρκετά δυνατής ώστε να καταγραφεί από ένα ή περισσότερους φυσικούς εγκεφάλους.

 Οι ιδιότητες της ανώτερης σκέψης
Μια μορφή σκέψης που δημιουργείται από αρμονικό πνεύμα, παράγεται δηλαδή από θετική πηγή, στην ανώτατη χρήση της, έχει δύο ιδιότητες-προορισμούς:
Είναι πηγή αποκάλυψης, φέρνει μια όψη της αλήθειας στην αντίληψη του δέκτη.
Είναι πηγή φωτός, φέρνει την αντίληψη μιας νέας γνώσης που φωτίζει τα σκοτάδια της αμάθειας.

Μέθοδοι λήψης ανάλογα με πεδία εκπομπής του δότη
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ
Η διαδικασία της ερμηνείας λήψης εξαρτάται από πολλές αιτίες. Η σπουδαιότητα των συγγραφέων είναι δυνατόν να υπερτιμηθεί ή να υποτιμηθεί. Παρερμηνείες μπορούν να γίνουν από τους όρους που χρησιμοποιεί ο πομπός, επειδή αυτό εξαρτάται από την παιδεία του, την εκπαίδευση και την περιωπή του. Το λάθος μπορεί να παρεισφρήσει από τους φυσικούς περιορισμούς και από τα εμπόδια που παρουσιάζουν οι λέξεις. Στην περίπτωση εκείνων που γράφουν από προσωπική γνώση, τα λάθη στην έκφραση δεν θα έχουν και τόση σημασία, ενώ στην περίπτωση αυτών που δέχονται τη γνώση από τα νοητικά πεδία και από τα πεδία της ψυχής, τα λάθη θα εξαρτώνται από το σημείο εξέλιξής τους. Συνεχίζοντας με νοημοσύνη, αφοσίωση και υπηρεσία, σύντομα οι ίδιοι θα διορθώνουν τα λάθη και η κατανόησή τους θα μεγαλώνει.