Οδηγός Διαλογισμού©

Οδηγός Διαλογισμού© της Ιοχροοχόου Ακαδημίας
Το σύστημα αυτό έχει δοθεί για την ανθρωπότητα από τους Διδασκάλους της Αγάπης-Σοφίας και της Θέλησης-για-το -Καλό.
Οικοδομεί την ηλεκτρομαγνητική γέφυρα μεταξύ του ένσαρκου κομματιού μας και του πνευματικού μας Εαυτού.
Το σύστημα αυτό Ηλιακών Διαλογισμών αφορά τα στάδια μιας δομής προγραμματισμένης να προετοιμάζει το σώμα μας στην ολότητά του ώστε να εναρμονιστεί με τη δομή της ψυχής μας και να υποδεχθεί τη δομή της ηλιακής και συμπαντικής πραγματικότητας.
Οι διαλογισμοί που θα ακούσετε είναι διαλογισμοί εισαγωγικοί, προπαρασκευαστικοί με πρόθεση να 'ανοίξουμε' και να ετοιμαστούμε...