Οδηγός Διαλογισμού© Εισαγωγή στα 5 Βήματα

Εισαγωγή στα 5 Βήματα Εσωτερικής Αυτογνωσίας
Ο Οδηγός Διαλογισμού© της Ιοχροοχόου Ακαδημίας μας εισάγει στα 5 αρχικά βήματα Εσωτερικής Αυτογνωσίας:

   Διαλογιστικά Χαλαρώνω
   Το Ατομικό μου Κανάλι
   Οι Φορείς μου, τα Σώματά μου
   Διαλογιστικά Καθαρίζομαι, Απελευθερώνομαι
   Ως Ψυχή, καλλιεργώ τον Κήπο της Προσωπικότητάς μου

που μας βοηθούν να εστιάζουμε την ενέργειά μας, να οργανώνουμε και να καθαρίζουμε τους φορείς μας και να διατηρούμε την προσωπικότητά μας στην υπηρεσία της Ψυχής μας που με ευθύνη και βάσει σχεδίου χειρίζεται τις Δυνάμεις της στην υπηρεσία της Ανθρωπότητας.

Τεχνικά Στοιχεία Δυναμικού Ηλιακού Οραματισμού
Στον Οδηγό© Τεχνικά Στοιχεία Ηλιακού Διαλογισμού, που ακολουθεί, παρουσιάζεται και αναλύεται όλη η σχετική θεματολογία που αφορά τον Ηλιακό Διαλογισμό, επιπλέον παρουσιάζονται κάποια θέματα τεχνικής φύσεως, τα οποία όμως κρίνονται απαραίτητα για την ορθή εφαρμογή και παρακολούθηση του Οδηγού Διαλογισμού©.

Εισαγωγή στον Ηλιακό Διαλογισμό Ι

 

περιλαμβάνει
2 Video

Εισαγωγή στον Ηλιακό Διαλογισμό ΙΙ

 

περιλαμβάνει
3 Video

Περιεχόμενα Οδηγός Διαλογισμού© Εισαγωγή - Τεχνικά Στοιχεία Ηλιακού Διαλογισμού

Ι. Ο Ηλιακός Διαλογισμός
  Οι Ενέργειες του Ηλιακού Διαλογισμού
  Σκοπός του Ηλιακού Διαλογισμού
  Στόχοι του Ηλιακού Διαλογισμού
  Ποια είναι η Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία;
  Ποια είναι η θέση της Ομάδας μας μέσα στην Πνευματική Ιεραρχία της Γης;
  Ποιο είναι το δικό μας Ατομικό και Ομαδικό έργο;
  Πώς μαθαίνουμε να διαλογιζόμαστε Ηλιακά;
  Τι καταφέρνουμε σταδιακά με τον Ηλιακό διαλογισμό;

ΙΙ. Τεχνικά Στοιχεία Ηλιακού Διαλογισμού
  Ατομικό Κανάλι
  Προετοιμαζόμαστε
  Δυο τρόποι Οραματισμού των Ενεργειών μας Ατομικά
  Κάθετες Συντεταγμένες
  Οριζόντιες Συντεταγμένες
  Διαγώνιοι Άξονες
  Ομαδικό Κανάλι
  Ιεραρχικό Κανάλι
  Συνδέσεις από Καρδιά σε Καρδιά
  Υποστηριζόμαστε

Παρακάτω, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τον Οδηγό με τα Τεχνικά Στοιχεία που αφορούν τον Ηλιακό Διαλογισμό

Οδηγός Διαλογισμού© Εισαγωγή - Τεχνικά Στοιχεία Ηλιακού Διαλογισμού