Οι ενέργειες του ιόχρου πυρός διαφέρουν στις διάφορες σφαίρες

Aρχάγγελος Ζακχιήλ

"Οι ενέργειες του Ιόχρου Πυρός δεν είναι οι ίδιες για κάθε Σφαίρα. Αυτό αφύπνισε την περιέργεια κάποιων από τους "ερευνητές" σας, επομένως θα προσπαθήσω να σας το διασαφηνίσω. " Στις σφαίρες όπου δεν υπάρχει ατέλεια, το Ιόχρου Πυρ χρησιμοποιείται από Κοσμικές Υπάρξεις, Αναληφθέντες Διδασκάλους και Αγγελικές Δυνάμεις για να "αιθεροποιήσουν" ένα σώμα το οποίο εκτέλεσε τον σκοπό της ύπαρξής του. Για παράδειγμα, ας πάρουμε την Πρώτη Σφαίρα, η οποία είναι η φυσική διαμονή του Αρχάγγελου Μιχαήλ και των Αγαπητών Μορύα και Ηρακλή, στην οποία κατ αρχήν εισρέουν ιδέες της Θεότητας. Οι Υπάρξεις της Κυανής (βαθυγάλαζης) Ακτίνας (Πρώτης Ακτίνας) βρίσκονται διαρκώς σε εργασία εκεί, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ιδέες για την διαρκώς διευρυνόμενη ευλογία της Θεότητας προς τον άνθρωπο.

"Κάθε μία από αυτές τις ιδέες έχει ένα καρδιακό κέντρο το οποίο αντιπροσωπεύει τη μαγνητική δύναμη της Αθάνατης Τριπλής Φλόγας της Αιώνιας Αλήθειας η οποία διαμένει στη φυσική σας καρδιά. Αυτό το καρδιακό κέντρο δίνει σε σας την ενωτική δύναμη. "Αργότερα, γύρω από αυτές τις ιδέες, οι Υπάρξεις της Δεύτερης Ακτίνας οργανώνουν αυτή τη μορφή. Οι ιδέες αυτές έχουν τεράστια δύναμη έλξης και δεν υπάρχει ανθρώπινο μυαλό να τις περιγράψει. Εν τούτοις, αν οι Μεγάλες Υπάρξεις στην Πρώτη Σφαίρα, αφού παρατηρήσουν την Κοσμική Οθόνη (όχι μόνο για τον Πλανήτη της Γης, αλλά για όλο το Ηλιακό Σύστημα) και δουν πως ορισμένες από αυτές τις ιδέες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην παρούσα περίσταση... επικαλούνται την Ιόχρου Ακτίνα και την προβάλλουν στις ιδέες αυτές. Στη συνέχεια, με την ενέργεια της "Αιθεροποίησης", απολύουν την ουσία η οποία βρίσκεται εκεί, για να επανέλθει στο Συμπαντικό από το οποίο προήλθε, και για να χρησιμοποιηθεί ξανά στο μέλλον για κάποιον άλλο σκοπό και μορφή. Η διαφύλαξη της ενέργειας στις Ουράνιες Σφαίρες, είναι αληθινά μεγαλοπρεπής.

Ακόμη και σ αυτές τις Σφαίρες του Φωτός, καμία Αναληφθείσα ΄Υπαρξη δεν κρατά σε μορφή οποιαδήποτε ουσία… αφού αυτή εξυπηρέτησε το σκοπό της και τελείωσε την εκδήλωσή της. "Αιθεροποίηση δια μέσου της συνειδητής χρήσης του Ιόχρου Πυρός, είναι κοινή ενέργεια από όλους τους Πλανήτες αυτού του Συστήματος, και γίνονταν άλλοτε χρήση αυτής από σας, πριν ξεχάσετε την οδό που οδηγεί προς τον Οίκο του Πατρός. Στο τέλος μιας διαβίωσης, Αιθεροποίηση είναι ο τρόπος και το μέσον με το οποίο ο λαός της Αφροδίτης, με συνειδητή προσπάθεια, μετουσιώνει σε φως (χωρίς υπόλειμμα) τους φυσικούς φορείς. Συνειδητή Αιθεροποίηση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε… στον Πλανήτη της Γης, όταν ενσυνείδητα επικληθεί, μέσα σε αγάπη και ευγνωμοσύνη, την Ιόχρου Φλόγα, γιατί Αιθεροποίηση είναι ένα από τα δώρα της Θεότητας…