Οι ενεργειακές γιορτές

Ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας (Μ31)Οι ενεργειακές αυτές γιορτές έχουν σαν σημεία αναφοράς τις Πανσελήνους του Ζωδιακού Έτους. Η πνευματική προσπάθεια της ανθρωπότητας συνεχίζεται αδιάκοπα όλο το ημερολογιακό έτος, σε σχέση με τη σελήνη και σε ένα μικρότερο βαθμό σε σχέση με το ζωδιακό.

ΟΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι κοσμικές ενέργειες, θετικού και αρνητικού ηλεκτρισμού μπαίνουν στο ηλιακό μας σύστημα μέσα από διάφορους αστερισμούς. Από τον κοσμικό Ζωδιακό, έρχονται ενέργειες από τη Μεγάλη Άρκτο, τον Ωρίωνα, τις Πλειάδες, τον Σείριο, εφοδιάζοντας τον μικρότερο Ζωδιακό. Με τη σειρά του ο μικρότερος Ζωδιακός επηρεάζει και εφοδιάζει πολλά ηλιακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας. Τα σημεία του ζωδιακού είναι ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάθε μήνα το ενεργειακό δυναμικό, που είναι ο Ήλιος μας, μπαίνει σε ένα διαφορετικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, από το οποίο εντείνεται, η δική του αντίστοιχη ποιότητα.

Την συνολική του ενέργεια, αλλά πολύ περισσότερο την ιδιαίτερη ενέργεια του πεδίου, που τον επηρεάζει, την μεταβιβάζει σε όλους τους πλανήτες του συμπεριλαμβανομένης της γης, για ολόκληρο το μήνα. Στον πλανήτη μας, οι ενέργειες αυτές μπαίνουν μέσα από τον ήλιο και τους υπόλοιπους πλανήτες του, καθώς δημιουργούν με τη Γη τριγωνισμούς, τετραγωνισμούς κλπ, πολλαπλές διατάξεις, μέσα από τις οποίες το μεγαλύτερο Σύμπαν απαντά και καλύπτει τις ανάγκες του μικρότερου. Ο συγχρονισμός των ενεργειακών αυτών εστιακών σημείων απελευθερώνει ενέργειες, που διατρέχουν το σύνολο με διατεταγμένη σειρά. Κάθε κύκλος άμπωτης, επαφής και πλημμυρίδας των ενεργειών, διαρκεί συγκεκριμένη περίοδο, που μπορεί να είναι περίοδος ωρών, ημερών, ετών, χιλιετηρίδων…

Η στιγμή της επαφής κάθε κύκλου, είναι μια οριακή στιγμή κρίσης για όλους και μια στιγμή ευκαιρίας για εκείνους, που συνειδητά μαθαίνουν να ευθυγραμμίζονται και να χρησιμοποιούν τις ενέργειες αυτές.