Οι επικλήσεις εκφωνούνται ατομικά ή συλλογικά;

 

Η χρήση της Ιόχρου Επίκλησης
γίνεται με εκπαιδευμένη ιεραρχική προσπάθεια.

Η έκκληση για την Ιόχρου ενέργεια γίνεται σε σύνδεση με την ψυχή μας και την Ιεραρχία,

που είναι ο τόπος όπου οι ψυχές μας οργανωμένα, συλλογικά, μαζί εργάζονται.

Από τη ψυχή μας στο δικό της τόπο
ευθυγραμμίζουμε την προσωπικότητά μας
που ανταποκρίνεται στην Ιεραρχική προσπάθεια
σαν έμψυχη προσωπικότητα.

Οργάνωσε το δυναμικό σου έτσι που να μπορείς

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πώς το κάνουμε αυτό;

Η προσωπικότητά μας είναι σαν το νερό ενός ποταμού.
Ερχεται από πολύ μακριά και
συλλέγει από πολλές πηγές.

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του νερού
πρέπει

να οργανώσουμε και
να συλλέξουμε τις πολλές διαδρομές
σε μία μεγάλη, βαθιά, ενιαία κοίτη.

Μόνο τότε το νερό θα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και να ελεγθεί αποτελεσματικά.

Έτσι με αναλογίες μαθαίνεται η αλήθεια

Αυτή η μία ενιαία κοίτη
είναι της ψυχής μας.

Είναι της ψυχής μας
η κατεύθυνση,
η θέληση,
ο στόχος,
η δύναμη.

Οργανώνουμε και συλλέγουμε
τις μικροθελήσεις μας,
τα μικροθέλω μας
σαν να είναι τα ρυάκια και οι παραπόταμοι
όπου η δύναμή μας χάνεται

γιατί διασκορπίζεται.

Οργανώνουμε και συλλέγουμε
τις δυνάμεις μας, τους στόχους μας
σε μία κοίτη, αυτή της ψυχής μας.

Διαθέτουμε τις δυνάμεις της προσωπικότητάς μας
στην ισχύ της ψυχής μας.

Διαθέτουμε τα μέσα της προσωπικότητάς μας
στην επιτυχία του στόχου της ψυχής μας.

Διαθέτουμε τις ικανότητες της προσωπικότητάς μας
στην κατεύθυνση της ψυχής μας.

Η κατεύθυνση της ψυχής μας, θέλουμε να είναι η κατεύθυνσή μας.

Ο στόχος της ψυχής μας, θέλουμε να είναι ο στόχος μας.

Η ισχύς της ψυχής μας, θέλουμε να είναι η ισχύς μας.

Όταν το πετύχουμε, τότε ολόκληρη η ζωή μας
γίνεται ενσάρκωση της ψυχής μας.

Τότε έχουμε και Στόχο και Κατεύθυνση και Ισχύ.

΄Ετσι συμμετέχουμε και δυναμώνουμε
τις επικλήσεις του Ιόχρου
Απελευθερωτικού Δικτύου.

Δίκτυο Φωτός, Αγάπης και Δύναμης

Ετσι έλκονται οι Απελευθερωτικές Ενέργειες

πάνω στην Ανθρωπότητα
που γνωρίζει,
προσεύχεται και
αναμένει.