Οι όψεις του ηλεκτρισμού

Δεύτερο, αναφέρθηκα νωρίτερα στο έργο της Έβδομης Ακτίνας σε σχέση με τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού, μέσω του οποίου συντονίζεται και ζωογονείται το Ηλιακό σύστημα. Υπάρχει μια όψη των ηλεκτρικών φαινομένων η οποία επιφέρει τη συνοχή, όπως ακριβώς υπάρχει μια όψη που δημιουργεί φως. Αυτό δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί. Αναφέρεται στη Μυστική Δοξασία της Ε.Π.Μπ. και στην Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός ότι ο ηλεκτρισμός του ηλιακού συστήματος είναι τριαδικός: υπάρχει το πυρ δια τριβής,το ηλιακό πυρ και το ηλεκτρικό πυρ, το πυρ του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Το πυρ δια τριβής αρχίζει να γίνεται κάπως κατανοητό από τους επιστήμονες του κόσμου. Εκμεταλλευόμαστε δε για τις ανάγκες μας το πυρ που θερμαίνει, που δίνει φως και που προκαλεί κίνηση. Αυτό είναι με τη φυσική έννοια των λέξεων.

Μια από τις επικείμενες ανακαλύψεις θα είναι η ολοκληρώνουσα δύναμη του ηλεκτρισμού καθώς επιφέρει συνοχή μέσα σ’ όλες τις μορφές και συντηρεί κάθε μορφική ζωή κατά τη διάρκεια του κύκλου της εκδηλωμένης ύπαρξης. Επιφέρει επίσης την προσέγγιση των ατόμων και των οργανισμών μέσα στις μορφές, συγκροτώντας έτσι αυτό που χρειάζεται για να εκφράσει το στοιχείο της ζωής.

Οι άνθρωποι σήμερα ερευνούν ζητήματα όπως η ηλεκτροθεραπεία και μελετούν τη θεωρία της ηλεκτρικής φύσης του ανθρώπινου όντος, κινούνται γοργά προς την ανακάλυψη και πολλά έχουν ήδη ανακαλυφθεί. Η αρχή του συντονισμού για την οποία μιλούν οι άνθρωποι, αναφέρεται σε τελευταία ανάλυση σ’ αυτή την έννοια και η επιστημονική βάση κάθε διαλογιστικού έργου βρίσκεται πραγματικά στη βασική αυτή αλήθεια. Η προσαγωγή δύναμης και η προσφορά αγωγού είναι και οι δυο μυστικιστικοί τρόποι έκφρασης ενός φυσικού φαινόμενου που ελάχιστα κατανοείται προς το παρόν, αλλά θα δώσει τελικά το μυστικό κλειδί της δεύτερης όψης του ηλεκτρισμού.Ο τελευταίος πρόκειται να αποδεσμευθεί σε πληρέστερο βαθμό κατά τη διάρκεια της Υδροχοϊκής Εποχής μέσω του παράγοντα της Έβδομης Ακτίνας. Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι η αύξηση της κατανόησης της αδελφοσύνης και η πραγματικά επιστημονική της βάση.