Ομαδικές ασθένειες

aster-188045_1920Σε τελευταία ανάλυση οι περισσότερες από τις παθήσεις του σώματος έχουν τις ρίζες τους σε κάποια ανταπόκριση στην ομαδική δραστηριότητα. Μας είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε το γεγονός ότι η φράση “ομαδική ζωή και δραστηριότητα” δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την παλαιά κληρονομιά ή τις κληρονομημένες ομαδικές τάσεις, αλλά μπορεί επίσης να υποδεικνύει τωρινές εγκόσμιες επαφές που εξασθενίζουν ή αυξάνουν την αντίσταση πολύ περισσότερο απ’ ό,τι γενικά πιστεύεται ότι είναι δυνατό. Ένα από τα αίτια του καρκίνου ο οποίος δεν ήταν τόσο διαδεδομένος στις παλιότερες και πιο άνετες ημέρες της φυλετικής ζωής – γιατί τότε το ΑΓΕΛΑΙΟ ένστικτο δεν ήταν τόσο ισχυρό όσο είναι σήμερα – οφείλεται στην αυξημένη διέγερση του σώματος. Η διέγερση αυτή προκαλείται από τη στενή επαφή στην καθημερινή μας ζωή με τη μαζική ομαδική μας ύπαρξη, ιδιαίτερα στα αστικά μας κέντρα. Αν τα κύτταρα είναι ζωντανοί οργανισμοί, όπως πραγματικά είναι, ανταποκρίνονται στην ομαδική ζωή, στις μαζικές κυτταρικές εκπορεύσεις και ακτινοβολίες.

Το συνεχές αυτό ρεύμα ενέργειας που διαχύνεται από το άθροισμα των σωματικών κυττάρων της μάζας της ανθρωπότητας, μπορεί να προκαλεί σε ορισμένους τύπους ανθρώπων μια υπερδιέγερση σε κάποιο τμήμα της σωματικής κυτταρικής δομής. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν υπάρχει μια αδυναμία στο αιθερικό ή ζωτικό σώμα, που σημαίνει ότι η φυσική άμυνα των κυττάρων είναι ελαττωμένη και το αποτέλεσμα συχνά είναι ο καρκίνος ή μια γενική καρκινική κατάσταση. Αυτό είναι το θεμελιώδες αίτιο, αν και η σύγχρονη έρευνα ασχολείται με δευτερεύοντα αίτια και αποτελέσματα της αιθερικής αυτής αδυναμίας. Θα το εξετάσω αυτό αργότερα λεπτομερώς. Θα σας είναι φανερό ότι όταν αρχίζουμε ν’ ασχολούμαστε με το ζωτικό σώμα και να το εξετάζουμε με μεγαλύτερη κατανόηση και γνώση, θα γίνουμε ικανοί να χειριζόμαστε τέτοιες ασθένειες, όπως ο καρκίνος, πολύ πιο αποτελεσματικά.

  Από το βιβλίο ‘ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ’ ΣΕΛ. 364– 365, ΑΛΙΚΗΣ ΜΠΕΪΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ