Ομιλία της Αδέλφιας

Η διαφορά μεταξύ Χερουβείμ, Σεραφείμ και Αγγέλων

Η Αδέλφια, φρουρικός ΄Αγγελος των μαθητών του Φωτός, αναφέρει τα Χερουβείμ είναι κυρίως Υπάρξεις που προέρχονται από τα βάθη της ηλεκτρονικής ζώνης γύρω από τον ήλιο στον οποίο ανήκουν. Από εκεί, διοχετεύουν στους Εαυτούς Τους τις αρετές του Θεού και με την εμπειρία που σταδιακά αποκτούν, μαθαίνουν πώς να κρατούν τις αρετές και να τις ραδιοβολούν σ εκείνους που στέλνονται.

Υπάρχουν μικρά Χερουβείμ που χάνουν ή μάλλον διασκορπίζουν τις αρετές αυτές, καθώς αντιμετωπίζουν την ισχυρή αντίσταση της ανθρώπινης απιστίας και αποστασίας. Με τον καιρό όμως και αυτά αναπτύσσονται ώστε να μπορούν να κρατούν στην αύρα τους την ευλογία που στάλθηκαν να ραδιοβολήσουν. Δεν επηρεάζονται πια από τις ενέργειες των λιγότερο εξελιγμένων ανθρώπων. Τα μεγάλα Χερουβείμ που φρουρούν παγκόσμιες κινήσεις, είναι Εκείνα που έχουν τόσο εξελιχθεί ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να περιβάλλουν διαφορετικούς λαούς με τη ραδιοβολία Τους.

Τα Σεραφείμ είναι ένδοξες Υπάρξεις που συνήθως σχηματίζουν την «τιμητική φρουρά» Υπάρξεων που εμφανίζονται για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Πάντοτε, όταν κάνουν μία επίσκεψη τέτοιες Υπάρξεις, υπάρχει η παρουσία των Σεραφείμ που προηγούνται της Κοσμικής Ύπαρξης, Αναληφθέντος Διδασκάλου ή άλλου Θείου Επισκέπτη. Αυτά, είναι κέντρα ραδιοβολίας Θείας Αγάπης και Προστασίας αλλά κυρίως η υπηρεσία Τους είναι εκείνη της διακονίας των Θείων Αγγελιαφόρων.

Οι Αγγελικές Δυνάμεις που αποτελούνται από Αρχαγγέλους, Αρχαίες (Θεία Συμπληρώματά Τους), Κοσμικές Υπάρξεις και Αναληφθέντες Διδασκάλους, σχηματίζουν την «πνευματική αυλή» των Μεγάλων Αυτών Υπάρξεων. Για παράδειγμα, γύρω από την Αγαπητή Θεοτόκο Μαρία υπάρχουν αναρίθμητοι Άγγελοι της Θεραπείας γύρω από την Γκουάν Γιν υπάρχουν οι Άγγελοι του Ελέους γύρω από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ υπάρχουν αναρίθμητοι ΄Άγγελοι της Προστασίας, οι Άγγελοι αυτοί είναι αγγελιαφόροι των Μεγάλων Υπάρξεων που τους δημιούργησαν από την ίδια Τους την Καρδιά και γι αυτό φέρνουν τα δώρα αυτών των Υπάρξεων στην ατμόσφαιρα της Γης.

αγγελακι