Ομιλιές των Ηγετών των τεσσάρων στοιχείων της φύσεως. Ομιλία της κοσμικής ύπαρξης Αστρέα, πνεύμα του πυρός

fire-blue-bgΓια τη βαθύτερη κατανόηση του θέματος των Στοιχειωδών καθώς και των Στοιχείων που αντιπροσωπεύουν, δίνουμε πληροφορίες που προέρχονται από Μεγάλες Υπάρξεις οι Οποίες κατευθύνουν ολόκληρο το έργο που ανήκει στο Στοιχείο Τους.

Ακολούθως παρουσιάζονται οι ομιλίες που δόθηκαν από τους ηγέτες των τεσσάρων Στοιχείων της Φύσεως:
  Της Αστρέας για το πυρ και για τις Σαλαμάνδρες.
   Του Ποσειδώνα για το ύδωρ και τις Νηρηίδες.
   Της Aries για τον αέρα και τις Συλφίδες.
   Της Παρθένου Virgo για τη Γη και τους Στοιχειονάνους.

Σ αυτές τις ομιλίες δίνονται λεπτομέρειες για το Στοιχείο της κάθε Κοσμικής ΄Υπαρξης. Η πρώτη ομιλία δόθηκε από την Κοσμικής ΄Υπαρξη Αστρέα, Πνεύμα του Πυρός και Θείο Συμπλήρωμα του Ελωίμ της Τέταρτης Ακτίνας Claire:

«… Στην προσπάθειά σας για πλήρη κατανόηση της κατάλληλης χρήσης του Ιερού Πυρός, πρέπει πρώτα να μάθετε ότι το Ιερό Πυρ είναι μία συνειδητά διαμορφωθείσα, υπάκουη, νοήμονα ζωή που ανυπόμονα ποθεί και είναι ικανή να προσφέρει την εξυπηρέτηση για την οποία επικλήθηκε. Η παραδοχή στην εξωτερική συνείδηση, ιδίως του κόσμου των αισθήσεων για τις δυνάμεις διαφόρων ποιοτήτων και χρήσεων του Ιερού Πυρός, όπως είναι εκείνες της Φλόγας της Ελευθερίας, της Αναστάσεως και άλλων, είναι αναγκαία για την επιτυχία της χρήσεώς του.

Το Ιερό Πυρ προσφέρει δύο υπηρεσίες, η μία εκδηλώνεται σαν η δύναμη της «Καταστάλλαξης», δηλαδή η αυτοσυνείδητη δημιουργία εποικοδομητικών μορφών σε οποιαδήποτε Σφαίρα, συμπεριλαμβανόμενης και εκείνης του φυσικού, φαινομενικού κόσμου, και η άλλη εκδηλώνεται σαν η δύναμη της αιθεροποίησης. Της διάλυσης δηλαδή των μορφών κατά το τέλος της χρησιμότητάς τους.

Οι Σαλαμάνδρες, πνεύματα του πυρός, είναι Υπάρξεις που εξυπηρετούν το Στοιχείο του Πυρός και παρέχουν μεγάλη βοήθεια στους Ηγέτες Αυτού του Βασιλείου.Πολλές από αυτές τις Σαλαμάνδρες φτάνουν σε ύψος ίσο με 1248 πόδια ενώ άλλες είναι τόσο μικρές όσο η κεφαλή μιας βελόνας. Εξυπηρετούν διαρκώς υπό την κατεύθυνση των Ηγετών τους, για να διαλύσουν τις ακαθαρσίες που η ανθρωπότητα δημιουργεί με την κακή χρήση των δημιουργικών κέντρων της σκέψεως, του αισθήματος και της ομιλίας. Αυτό είναι ανυπολόγιστο ευεργέτημα για τα άλλα τρία Στοιχεία: της Γης, του Αέρα και του ΄Υδατος.

Πιθανό να είναι δύσκολο για σας να κατανοήσετε ότι οι Υπάρξεις του Πυρός ενεργούν σαν πράκτορες εξαγνίσεως μέσω του Στοιχείου του ΄Υδατος. Χωρίς αυτές τις Σαλαμάνδρες, πολλές από τις οποίες ήρθαν από την Ηλεκτρονική Ζώνη του ηλίου, οι Δυνάμεις των άλλων τριών Στοιχείων θα είχαν επαναστατήσει προ πολλού, προξενώντας στην ανθρωπότητα μεγάλες κατακλυσμιαίες ζημιές, φόβο και χάος. Επιθυμώ ιδιαίτερα από τώρα και στο εξής εσείς να αναγνωρίζετε και να ευλογείτε συνειδητά αυτές τις Σαλαμάνδρες για τις υπηρεσίες τους. Όχι μόνο στο φυσικό φαινομενικό κόσμο αλλά επίσης στις Εσωτερικές Σφαίρες όπου κατοικούν ασώματες υπάρξεις μεταξύ ενσωματώσεων, εξυπηρετούν οι Σαλαμάνδρες δια μέσου των αιώνων…

Μετά τον Πρώτο Ζωροάστρη που επανέφερε στην εξωτερική συνείδηση της ανθρωπότητας τη χρήση του Στοιχείου του Πυρός, για πολύ χρόνο Αυτό ευλογούνταν από τους Ιερείς και τον κόσμο και χρησιμοποιούνταν μόνο για εποικοδομητικούς σκοπούς. Όμως, μέσα στους αιώνες ήρθε εποχή όπου, ασυνείδητοι Ιερείς και Ιέρειες επικαλούνταν τις δυνάμεις του Στοιχείου του Πυρός για ιδιοτελείς και καταστρεπτικούς σκοπούς. Οι Σαλαμάνδρες που ανταποκρίθηκαν σ αυτούς που έκαναν τέτοιες τελετουργίες Μαύρης Μαγείας, δεσμεύτηκαν στις ζωές τους που τις επικαλέστηκαν και έκτοτε τους ακολούθησαν με υπακοή.

Σ εκείνους που έχουν εμπρηστικές τάσεις, πολλές φορές οι Σαλαμάνδρες τις διεγείρουν γιατί ακολουθούν μιμητικά την κακοήθεια των κυρίων τους. Τώρα σας ζητώ να βοηθήσετε για να αποκόψουμε τις Σαλαμάνδρες από αυτές τις υπάρξεις, πολλές από τις οποίες βρίσκονται ακόμα στις Εσωτερικές Σφαίρες.

Κάποιοι αρνούνται να παραδεχτούν ότι η Γη πρέπει πρώτα να καθαριστεί και να εξαγνιστεί από μέσα προς τα έξω, προτού εκδηλωθεί εκ νέου επί της Γης και των εξελίξεών της η πανένδοξη ραδιοβολία της Σφαίρας των Αναληφθέντων Διδασκάλων. Η άρνηση αυτή είναι τόσο ανόητη για κάποιον που νομίζει ότι μπορεί να αψηφήσει τα αγκάθια που γεμίζουν έναν κήπο αν επιθυμεί να αναπτύξει ωραία και υγιή άνθη.

Η εξυπηρέτησή Μου σ αυτό το Σύμπαν είναι να συνδράμω στην εξάλειψη των αιτίων και πηγών ολόκληρης της ιδιοτέλειας, της δυσαρμονίας, του «περιορισμού» και των δεινών από τα τέσσερα κατώτερα σώματα της ανθρωπότητας καθώς και από τις συνολικές δημιουργίες που επισκιάζουν τη Γη και την ατμόσφαιρά της.

Όπως σας είπα, συνεργάζομαι με τον Αγαπητό Ελωίμ της Αγνότητας, Ελωίμ της 4ης Ακτίνας, δημιουργώντας, συντηρώντας και επεκτείνοντας τις ενέργειες του Κύκλου Μου και τη Ρομφαία της Κυανής Φλόγας που εξαπολύω σε οποιαδήποτε καταστρεπτική, συμπυκνωμένη ενέργεια που θα ορίσετε στην επίκλησή σας…»