Ονόματα Διδασκάλων και άλλων Κοσμικών Υπάρξεων και οι Ποιότητες που αντιπροσωπεύουν

  Θεραπεία: Ο ΄Ηλιος (Ηλιακός Λόγος), ο Ιησούς, η Θεοτόκος Μαρία, η Διδάσκαλος Λέτο, η Κοσμική ΄Υπαρξη Diana, ο Ελωίμ Vista, η Διδάσκαλος Guan Yin, η Τσοχάν Νάδα.

  Παροχή: (υλικές ανάγκες). Ο Μάχα Τσόχαν, η Κοσμική ΄Υπαρξη Surya, η Κοσμική ΄Υπαρξη Jupiter, η Κοσμική ΄Υπαρξη Fortuna, ο ΄Αγιος Γερμανός.

  Φώτιση: Ο ΄Ηλιος (Ηλιακός Λόγος), ο Θεός Μερού, ο Αρχάγγελος Jophiel, ο Κούτ Χούμι, ο Θεός Ιμαλάϊα, ο Διδάσκαλος Djwhal Khul και η Αδελφότητα του Κίτρινου Χιτώνα.

  Ανακούφιση: Ο Μάχα Τσόχαν και η Αδελφότητα του Ερημητήριου της Κεϋλάνης.

  Αγάπη: Ο Κοσμοσωτήρας ημών Χριστός (νυν Βούδδας), η Τσοχάν Νάδα, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, η Κοσμική ΄Υπαρξη Charity, o Αρχάγγελος Χαμουήλ, Παύλος ο Βενετός.

  Δύναμη, Πίστη, Προστασία: Ο Ελωίμ Ηρακλής, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Τσοχάν Μορύα.

  Αλήθεια: Η Θεά Εστία, η Παλλάδα Αθήνη, ο Τσοχάν Ιλαρίωνας.

  Ειρήνη: Ο Ελωίμ της Ειρήνης, ο Ιησούς, ο Μάχα Τσόχαν, η Τσοχάν Nada.

  Αγνότητα: Ο Τσοχάν Σεράπειος, ο Ελωίμ Claire, o Αρχάγγελος Γαβριήλ, η Πανίσχυρη Αστρέα, η Θεά Hope.