Ο αιθερικός ιστός και η πλανητική κουνταλίνη

kundalini_devaΚαι άλλες Κοσμικές Ακτίνες θα επιδράσουν στη Γη μας καθώς η Έβδομη αυτή Ακτινική δραστηριότητα γίνεται όλο και πιο ενεργή και το αποτέλεσμα της επίδρασής τους θα είναι να διευκολύνει την εμφάνιση των νέων φυλετικών τύπων και πάνω απ’ όλα να καταστρέψει τον πέπλο ή ιστό που χωρίζει τον κόσμο του ορατού και του απτού από τον κόσμο του αόρατου και του άψαυστου, δηλ. του αισθαντικού κόσμου. Όπως ακριβώς υπάρχει ένας πέπλος που ονομάζεται “αιθερικός ιστός” ο οποίος διαχωρίζει τα διάφορα κέντρα δύναμης του ανθρώπινου σώματος και προστατεύει τα κέντρα της κεφαλής από τον αστρικό κόσμο, με τον ίδιο τρόπο υπάρχει ένας διαχωριστικός ιστός μεταξύ του κόσμου της φυσικής ζωής και του αστρικού κόσμου. Ο τελευταίος αυτός θα καταστραφεί, αργά και σίγουρα, από τη δράση των Κοσμικών Ακτίνων στον πλανήτη μας.

Ο αιθερικός ιστός που βρίσκεται μεταξύ των κέντρων στη σπονδυλική στήλη και που υπάρχει στην κορυφή της κεφαλής, προστατεύοντας το κέντρο της κεφαλής, καταστρέφεται στο μηχανισμό του ανθρώπου από τη δραστηριότητα ορισμένων δυνάμεων που βρίσκονται στο μυστηριώδες εκείνο πυρ που ονομάζουμε κουνταλινικό πυρ. Οι Κοσμικές Ακτίνες των οποίων έχει επίγνωση ο σύγχρονος επιστήμων αποτελούν όψεις της πλανητικής κουνταλίνι και το αποτέλεσμά τους θα είναι το ίδιο στο σώμα του πλανητικού Λόγου, τη Γη, όπως και στο ανθρώπινο σώμα. Ο αιθερικός ιστός μεταξύ του φυσικού και του αστρικού πεδίου βρίσκεται στο στάδιο της καταστροφής, και αυτό ακριβώς είναι το συμβάν που οι ευαίσθητοι του κόσμου και οι πνευματιστές προφητεύουν σαν επικείμενο γεγονός.