Ο Αναληφθείς Διδάσκαλος Fun Wey, Ανάφερε Σε Ομιλία Του Για Την Προσωπική Του Εξέλιξη:

«…Πριν από πολύ χρόνο, είχα ενσωματωθεί στην Κίνα.

Θέλω όμως αγαπητοί Μου, να γνωρίζετε ότι αρχικά ήμουν ένα Στοιχειώδες.

Θέλω να γνωρίζετε επίσης ότι απαλλάχτηκα από το Στοιχειώδες Βασίλειο, χάρη του Αγαπητού Αναληφθέντα Διδασκάλου, Eriel.

Με τη βοήθειά Του υψώθηκα στην ανθρώπινη συνείδηση και από εκεί προς τα άνω, στη Δόξα της Προσωπικής Μου Ανάληψης μέσα στο Φως… »