Ο επταήμερος κύκλος κάθε ηλιακής πανσελήνου

pans.220Κάθε πανσέληνος διαιρείται σε τρεις περιόδους, συνολικής διάρκειας επτά ημερών.

Κάθε ημέρα έχει μια ενδεικτική ονομασία εσωτερικής εργασίας που αφορά την κατεύθυνση που πρέπει να τηρούμε.

A. Η περίοδος προετοιμασίας και αφιέρωσης προηγείται της πανσελήνου. Έχει διάρκεια τριών ημερών.
  α' ημέρα: Ημέρα εμπιστοσύνης.
  β' ημέρα: Ημέρα πνευματικής ενατένισης.
  γ' ημέρα: Ημέρα απόφασης.

B. Η περίοδος της έντασης, της επαφής και της περιφρούρησης είναι την ίδια ημέρα της πανσελήνου. Έχει διάρκεια δώδεκα ωρών. Έξι ώρες πριν την ακριβή ώρα της πανσελήνου και έξι ώρες μετά.

Γ. Η περίοδος διανομής και διαμοιρασμού έπεται της πανσελήνου. Έχει διάρκεια τριών ημερών.
  α' ημέρα: Ημέρα καταγραφής.
  β' ημέρα: Ημέρα πνευματικής αφομοίωσης.
  γ' ημέρα: Ημέρα ακτινοβόλησης.

Τα ενδεικτικά, προτεινόμενα χρονικά διαστήματα των τριών περιόδων, μπορούν να επεκταθούν σε μεγαλύτερα ή μικρότερα διαστήματα πριν και μετά την στιγμή της πανσελήνου, αναλόγως την ενεργειακή ανάγκη.