Ο Θεός του στοιχείου του ύδατος Ποσειδών ομιλεί επί της ενέργειας του ιερού πυρός

"… Τώρα πάλι… προσέξτε την εικόνα και το πρότυπο των ηλέκτρων, όπως αυτά βρίσκονται μέσα στο αισθητικό σας σώμα. Η εικόνα αυτή θα σας βοηθήσει πολύ στον οραματισμό σας, καθώς και στη χρήση των δυνάμεων του Ιερού Πυρός να εκτοπίσει τη δυσάρμονη ουσία που ελκύσατε, γύρω από τα ήλεκτρα του αισθητικού σας φορέα, από τον εξωτερικό κόσμο, εξ αιτίας της επίδοσής σας σε σκέψεις και αισθήματα δυσάρμονης φύσης.

"Κάθε αίσθημα που τρέφεται, αγαπητοί Μου, ελκύει προς τον εαυτό του, δια της συμπαθητικής κεντρομόλου δύναμης, αισθήματα της ίδιας φύσης, που επιπλέουν στην ατμόσφαιρα και που εσείς οι ίδιοι δημιουργείτε μέσα σε μυστικότητα. Κατά τις ώρες της εγρήγορσης, προσκολλώνται στην περιφέρεια γύρω από τα ήλεκτρα τα οποία συνθέτουν το σώμα σας, με αποτέλεσμα να αισθάνεστε βαρύτητα, κατήφεια και αποθάρρυνση στο αισθητικό καθώς και στο φυσικό σας σώμα.

"Όταν το άτομο μεταχειρίζεται τις δυνάμεις του Ιερού Πυρός -την Ιόχρου Καταναλίσκουσα Φλόγα ή τη Φλόγα της Αγνότητας του Κοσμικού Χριστού, τι συμβαίνει;

Οι "σφήνες", από βαριά μαύρη ουσία (που προ πολλού δημιουργήθηκαν) γύρω από τα ήλεκτρα, αποσπώνται και κατά βαθμούς απορρίπτονται- η κραδασμική ενέργεια των ηλέκτρων αυξάνει και η δόνησή τους επιταχύνεται καθώς αυτά στρέφονται γύρω από την τροχιά του κέντρου κάθε ατόμου. Όταν τότε, συνειδητά επικαλείστε τις Υπάρξεις που αντιπροσωπεύουν τις Αρετές μιας τέλειας Αναληφθείσας Φύσεως, ζητούντες από Αυτές να θέσουν στα κέντρα γύρω από τα ήλεκτρα τις Αρετές αυτές -θα το πράξουν! Με αυτό τον τρόπο θα ιδρύσετε στο αισθητικό σας σώμα μία δεξαμενή εποικοδομητικής ενέργειας που θα ενεργεί στο μέλλον τόσο αυτόματα όσο και οι καταστρεπτικοί κραδασμοί ενήργησαν στο παρελθόν.

"Τώρα, ας παρατηρήσουμε αυτό από επιστημονικής άποψης: Στις αρχές της διδασκαλίας, ο Αγαπητός ΄Αγιος Γερμανός σας έδωσε ορισμένες καθημερινές ασκήσεις που θα εξασκούσαν μεγάλη βοήθεια σε σας αν τις μεταχειριζόσασταν. Κάτω από τη σημερινή πίεση της καθημερινής σας ζωής η διδασκαλία αυτή φαίνεται να έχει αποσυρθεί προς το βάθος της διάνοιάς σας αλλά σας το παρουσιάζουμε πάλι -αν ενδιαφέρεστε να το δεχτείτε. "Ο Αγαπητός ΄Αγιος Γερμανός σας είπε ότι, προτού πάτε για ύπνο, να σταθείτε στο δωμάτιό σας και, αφού επικληθείτε την Ιόχρου Φλόγα για να ενεργήσει γύρω σας, σε διάμετρο τουλάχιστον εννέα ποδών, να υψώσετε τα χέρια σας προς την "Εγώ Ειμί" Παρουσία σας και να ζητήσετε από Αυτή, όπως και από τον ΄Αγιο Γερμανό, να παραχωρήσουν στα χέρια σας την ποιότητα της Εξαγνιστικής Δύναμης της Ιόχρου Φλόγας…

"Τότε αρχίζοντας από το κεφάλι, περάστε τα χέρια σας από όλο το σώμα σας προς τα πόδια σας, παίρνοντας τόση από την επιφάνεια του σώματος όση μπορείτε να φτάσετε με τα χέρια σας. ΄Επειτα, με το αριστερό χέρι, διατρέξτε τη δεξιά πλάτη, βραχίονα και χέρι, επαναλαμβάνοντας το ίδιο με το δεξί χέρι επάνω στην αριστερή πλάτη, βραχίονα και χέρι. "Επαναλαμβάνετε αυτή την ενέργεια ολοκληρωμένη, τρεις φορές, τινάζοντας το χέρι σας…. κάπου κάπου, για να μπορεί με αυτή την πράξη η ουσία να τινάζεται και να ρίχνεται μέσα στο Ιόχρου Πυρ που σας περιβάλλει.

"Τώρα, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της άσκησης και τι συμβαίνει όταν γίνεται;
" Ο ΄Αγιος Γερμανός σας είπε ότι αν θα μπορούσατε να δείτε με τον εσωτερικό οφθαλμό τι συμβαίνει κατά το πρώτο μέρος της άσκησης, θα βλέπατε πως με τα χέρια σας απορρίφθηκε από το σώμα σας σαν ένα σφιχτά προσαρμοσμένο ρούχο μαύρης ουσίας. Τη δεύτερη φορά που επαναλαμβάνετε την άσκηση, η ουσία του απορριφθέντος καλύμματος είναι χρώματος μαύρου-σταχτί. Την τρίτη φορά είναι καθαρότερο και ούτω καθεξής. Κάθε βράδυ, όσο προχωρείτε με την άσκηση, η αστρική αυτή ουσία γίνεται καθαρότερη σε χρώμα και ποιότητα μέχρις ότου απορριφθεί τελείως από το σώμα και επέλθει πραγματική εξάγνιση.

"Αυτό είναι πραγματική ουσία αγαπητοί Μου, με πραγματικό χρώμα, δόνηση και αίσθηση. "Τώρα, λόγω έλλειψης "Κοσμικής Οθόνης", ας μεταχειριστούμε σαν οπτική βοήθεια το πάνω τμήμα του Χάρτη της "Εγώ Ειμί". Ας θεωρήσετε την εικόνα αυτή σαν ένα μεγενθυμένο ήλεκτρο -οι γύρω από αυτό εκχεόμενες ακτίνες του φωτός δημιουργούν τη δυναμικότητα ενός ήλεκτρου. Το ήλεκτρο αυτό μπορεί να είναι μέρος οποιουδήποτε από τα τέσσερα κατώτερα σώματα -το αισθητικό, νοητικό, αιθερικό ή φυσικό- καθένα ήλεκτρο φυσικά συντεθειμένο από το φυσικό στοιχείο στο οποίο το σώμα ανήκει: αέρα, νερό, πυρ ή γη. "Αυτά τα ηλεκτρονικά μόρια έχουν στο κέντρο τους μία νοημότητα που είναι επανάληψη της ατομικής "Εγώ Ειμί" Παρουσίας μέσα σας.
"Αναρίθμητα ήλεκτρα σχηματίζουν την ατμόσφαιρα των Επτά Σφαιρών. Κάνουν τους μικροσκοπικούς εκείνους σπινθήρες πους βλέπετε να επιπλέουν στην ατμόσφαιρα μία καθαρή ασύννεφη μέρα… Διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα της ΄Εβδομης Σφαίρας όπου βρίσκονται τα Τέμπλεα του Αγαπητού Αγίου Γερμανού και όπου δημιουργήθηκαν τα αιθερικά σας σώματα…. Διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα της ΄Εκτης Σφαίρας όπου διαμένει ο Αγαπητός Ιησούς (τότε, Σεπτέμβριος 1955) και όπου διαμορφώθηκαν τα αισθητικά σας σώματα…. Κάνουν την ατμόσφαιρα της Πέμπτης Σφαίρας, όπου διαμένει ο Αγαπητός Ιλαρίωνας και όπου δημιουργήθηκε η εξωτερική σας νοητική συνείδηση, πριν λάβετε ενσωμάτωση… Διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα της Τέταρτης Σφαίρας, όπου μένει ο Αγαπητός Σεράπειος και όπου διαμορφώθηκε το Χριστικό Στοιχείο σας.

"Αυτά τα ήλεκτρα κάνουν την ατμόσφαιρα της Τρίτης Σφαίρας που μένει ο Αγαπητός Βενετός, (Παύλος ο Βενετός) και όπου πρώτα πήρε μορφή και σχήμα το Αιτιατό Σώμα σας…. Κάνουν την ατμόσφαιρα της Δεύτερης Χρυσής Σφαίρας, όπου διαμορφώθηκε το προσωπικό σας "Εγώ Ειμί" Παρουσία και κάνουν την φυσική ατμόσφαιρα της Πρώτης Σφαίρας όπου παραμένει ο Αγαπητός Μορύα. Εκεί όπου συγκροτήθηκε το Λευκό Πυρώδες Σώμα γύρω από την Τριπλή Φλόγα της Προσωπικότητάς σας.n"Σε κάθε μία από αυτές τις Σφαίρες, τα ήλεκτρα εμψυχώνουν το χρώμα, την ποιότητα και τη φύση του Τσοχάν (Ηγέτη), του Αρχάγγελου, του Ελωίμ και της Σφαίρας στην οποία παραμένουν -από την ΄Εβδομη μέχρι την Πρώτη.

"Τώρα τα ήλεκτρα που διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα των Επτά Υψηλότερων Σφαιρών, είναι νοήμονα, μικροσκοπικά όντα. Είναι η ουσία από την οποία αυτή ή ίδια η πρωτόγονη ζωή έχει διαπλαστεί και στην πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί το Σώμα Αυτής της ΄Ιδιας της Θεότητας (Ηλιακού Λόγου). Επίσης συνθέτουν την ουσία που προβλήθηκε από Αυτή στον φαινομενικό κόσμο και είναι από αυτές όπου σχηματίζεται κάθε εκδηλωθείσα έκφραση.

Σε κάθε μία από τις Σφαίρες, τα ήλεκτρα αυτά χρησιμοποιούνται από τη Θεία Αθάνατη Φλόγα μέσω οποιασδήποτε αυτοσυνείδητης ΄Υπαρξης -Διδασκάλου, Αγγέλου ή ανθρώπου. Όταν εκλέξατε ατομικοποίηση και η Αθάνατη Φλόγα σας κατήλθε στην Τέταρτη Σφαίρα όπου το Χριστικό Στοιχείο διαπλάστηκε -στοιχειώδες φως (αποτελούμενο από αυτά τα αναρίθμητα μικροσκοπικά ήλεκτρα), μαγνητίστηκε από τη Θεϊκή σας Ταυτότητα και προσελκύστηκε γύρω από τη Φλόγα, στην καρδιά σας, από τους Δημιουργούς των Μορφών.

"Γιατί η Στοιχειώδης ζωή που είναι υπήκοος και πάντοτε κατοπτρίζει εκείνο που βλέπει η νοημότητα μέσα στο ήλεκτρο, αμέσως παρέλαβε το πρότυπο της ατομικοποιηθείσας σκεπτο-μορφής σας -αυτή που είναι σταυρός, τριαντάφυλλο, άστρο, ή κάθε τι άλλο. Αυτά τα ήλεκτρα τότε ενώθηκαν και άρχισαν να περιφέρονται γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα αγάπης, δημιουργώντας τα άτομα του φυσικού καθώς και των εσωτερικών σας σωμάτων. Ο αριθμός των ηλέκτρων που συνθέτουν κάθε ένα άτομο (επιστήμης) ορίστηκε από τη Θεϊκή Νοημότητα που δημιούργησε τους φορείς σας για ορισμένο σκοπό. Η ταχύτητα με την οποία τα ήλεκτρα περιστρέφονται στην τροχιά τους, ορίζεται από το αίσθημα της εξελισσόμενης ύπάρξης της οποίας επρόκειτο να είναι όργανο οι διάφοροι φορείς. Ας το διασαφηνίσουμε αυτό στη συνέχεια: Το Σώμα μιας Αναληφθείσας ΄Υπαρξης συντίθεται από τα ωραία αυτά ηλεκτρονικά μόρια - όλα σε διαρκή κίνηση, περιστρεφόμενα με τόση ταχύτητα ώστε να μην είναι ορατά στην ανθρώπινη όραση….

"Οι αισθήσεις τελειότητας μιας Αναληφθείσας ΄Υπάρξης κάνουν και διατηρούν τη δονητική ενέργεια των ατόμων Της τόσο επιταχυντική, ώστε αυτά να μην προβάλλουν τίποτε άλλο παρά φως, που η εξωτερική συνείδηση της πλειονότητας της ανθρωπότητας δε μπορεί ούτε να δει ούτε να ακούσει και αυτό λόγω, αφενός της ταχύτητας δια της οποίας κινούνται και αφετέρου της υπερφυσικής ποιότητας του κραδασμού τους.

"Εν τούτοις ο Διδάσκαλος, έχοντας πλήρη έλεγχο της ταχύτητας των ίδιων Του των ηλέκτρων, μπορεί να ελαττώσει τη δόνησή τους κατά βούληση, μέχρι του σημείου όπου η "Εγώ Ειμί" Παρουσία να μπορεί να γίνει ορατή…. με τον φυσικό οφθαλμό, αν ποτέ το επιβάλλει η ανάγκη για τη συγκέντρωση μιας τέτοιας ενέργειας.

"Σε κάθε σφαίρα, αυτά τα ήλεκτρα έχουν συνεργαστεί με την ατομικοποιηθείσα "Εγώ Ειμί" Παρουσία σας, κατά τη διάπλαση των διαφόρων σωμάτων σας. Από το Ηλεκτρονικό Σώμα ("Εγώ Ειμί") μέχρι το φυσικό, ανταποκρίθηκε αγνό, ηλεκτρονικό φως στην έλξη της Αθάνατης Τριπλής Φλόγας που βρίσκεται στην καρδιά σας και διαμόρφωσε τα διάφορα σώματα μέσω των οποίων εκφράζεστε: δηλαδή το Ηλεκτρονικό Σώμα, το Αιτιατό Σώμα, το Χριστικό Στοιχείο, το αισθητικό Σώμα, το νοητικό, το αιθερικό και το φυσικό. Ηλεκτρονικό φως, περιστρεφόμενο γύρω από τον κεντρικό πυρήνα εκατομμυρίων ατόμων, κάνει το φυσικό σας σώμα…

Τώρα, τι συνέβη σ αυτούς τους τέλειους φορείς που δημιουργήθηκαν για να δώσουν την ευκαιρία στον άνθρωπο να συνεργαστεί με το Θεό;
"Στην εικόνα του Χάρτη (που μεταχειριζόμαστε σαν παράδειγμα μεγενθυμένου ήλεκτρου) "σφηνώθηκαν" αναθυμιάσεις μεταξύ των ακτίνων του φωτός που εκχέεται από τον κεντρικό πυρήνα. Η σκοτεινή αυτή ουσία έχει ομοιότητα με τριγωνικές "σφήνες", όπως αυτές "σφηνώθηκαν" σ αυτούς τους χώρους δια μέσου των αιώνων. Οι χώροι αυτοί πρέπει να πληρούνται μόνο με Φωτική Ουσία , ώστε τα μικροσκοπικά ήλεκτρα να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα γύρω από τον κεντρικό τους πυρήνα. ΄Οταν όμως η μαύρη αυτή ουσία βρίσκεται εκεί, αυτό ελαττώνει την δονητική ενέργεια των ηλέκτρων που κάνουν τα άτομα των εσωτερικών σας φορέων, καθώς και του φυσικού σας σώματος.
΄Ισως ρωτήσετε: "Πώς γίνεται αυτό;"

Με την απορρόφηση της δυσάρμονης αναθυμιάσεως του εξωτερικού κόσμου, μέσω της προσωπικής προσοχής σας σε αυτό και την παραδοχή αισθημάτων δυσφορίας που εξαπολύονται από την πλειονότητα της ανθρωπότητας. Είναι δε αυτά αισθήματα φόβου, κατήφειας, μόλυνσης, ανταρσίας, μίσους ή οτιδήποτε άλλο. "Σ αυτές τις "σφήνες" έλκονται οι μαύρες αυτές ουσίες (ενέργεια που έχει διαμορφωθεί με πολύ χαμηλή δόνηση για να μπορεί να παράγει φως).

Ποιο αποτέλεσμα έχει αυτό επάνω στα ήλεκτρα, καθώς αυτά στρέφονται γύρω από τον κεντρικό πυρήνα των ατόμων;
Τα καταπνίγει!…. Με άλλες λέξεις ελαττώνει την κίνηση των ηλέκτρων και όπως η Γη γογγύζει στρεφόμενη γύρω από τον άξονά της λόγω του μεγάλου βάρους που φέρει, σαν αποτέλεσμα της ανθρώπινης δυσαρμονίας, έτσι και τα ήλεκτρα, στην προσπάθειά τους να στρέφονται ελεύθερα γύρω από τον κεντρικό πυρήνα του κάθε ατόμου, με τη φυσική τους ταχύτητα, φέρουν το βάρος που απορροφήθηκε με τη μετάδοση… στις αισθήσεις σας, στη διάνοιά σας, το αιθερικό και φυσικό σας σώμα.

"Τώρα Αγαπητοί Μου, επικαλούμαι τον Αγαπητό Jophiel, Αρχάγγελο της Δεύτερης Ακτίνας και τον Αγαπητό Cassiopea, Ελωίμ της Δεύτερης Ακτίνας να σας δώσουν μία καθαρή εικόνα για τα επόμενα: "Όταν επικαλείστε τις Δυνάμεις του Ιερού Πυρός (ή οποιασδήποτε ΄Αλλης από τις Αναληφθείσες Υπάρξεις, σχετιζόμενες με την ενέργεια αυτή) θα βλέπετε, αν έχετε αναπτύξει την εσωτερική όραση, το Ιόχρου Πυρ να διέρχεται μέσω όλων των κατώτερων σωμάτων σας -φυσικού, αιθερικού, αισθητικού και νοητικού. Εκεί εκριζώνει και ρίχνει μέσα στις φλόγες του, για εξάγνιση, τη μαύρη ουσία που είναι υπεύθυνη για την ελάττωση της δονητικής δύναμης αυτών των σωμάτων. Αυτό είναι η ενέργεια η οποία εγκαταστάθηκε στα σώματα εκείνων οι οποίοι έλαβαν το προνόμιο να καθήσουν στον "Ατομικό Επιταχυντή" στο Ερημητήριο του Αγίου Γερμανού.

"Το Ιερό Πυρ της Εξαγνίσεως (το οποίο είναι το Ιόχρουν Πυρ της Αγάπης, της Ελευθερίας και του Ελέους) απονέμει αυτή την εξυπηρέτηση και κάνει καθένα από τα τέσσερα κατώτερα σώματά σας ελαφρότερο. Γιατί; Διότι, όταν συνειδητά επικαλείστε το Ιόχρουν Πυρ, αυτό αμέσως υπακούει και αρχίζει το έργο της εκκαθάρισης της μαύρης βαριάς ουσίας από τα κέντρα γύρω από κάθε ήλεκτρο και την μετουσιώνει σε καθαρό φως. Η άρση και μετουσίωση της δυσάρμονης ουσίας επιτρέπει στα ήλεκτρα, που βρίσκονται στα κατώτερα σώματά σας, να περιστρέφονται ελεύθερα και ταχύτερα, κάνοντας έτσι τα σώματα αυτά να έχουν εύκολη αντίληψη της Παρουσίας του Χριστικού Στοιχείου στην καρδιά σας.

"Ευθυμία, ελαφρότητα, χαρά, αγάπη, ευτυχία και φως είναι τα φυσικά, πρακτικά, επιστημονικά αποτελέσματα της χρήσης του Ιερού Πυρός όταν το επικαλείστε με ειλικρίνεια και πίστη. ΄Αν δεν αισθάνεστε αυτά τα αγνά αποτελέσματα είναι γιατί δεν έχετε συνειδητά αποδεχτεί την πραγματικότητα και τη δύναμη του Εξαγνιστικού Πυρός ή της ικανότητάς Του να επαναφέρει τον φυσικό ρυθμό στα τέσσερα κατώτερα σώματα.

"Τώρα αγαπητοί Μου, εκείνοι από σας οι οποίοι παρακολουθήσατε τις λέξεις Μου με αντίληψη, πρέπει να αισθάνεστε ένα είδος "μυρμηγκίασης" στα άκρα του φυσικού σώματός σας -στα δάκτυλά σας και ακόμα στα δάκτυλα των ποδιών σας- γιατί όση ώρα μιλάω προς σας, εκτοπίζουμε μεγάλες ποσότητες από τη μαύρη συγκεντρωμένη, βαριά ουσία, σε καθένα από τα κατώτερα σώματά σας.

"Η ουσία για την οποία μιλάω μοιάζει με την "καπνιά" καπνοδόχου η οποία δεν καθαρίστηκε για πολύ χρόνο και Εμείς (οι Δυνάμεις της Εξάγνισης) αποσπούμε αυτή την βαριά ουσία, σχεδόν με το χέρι -τόσο πολύ έχει σφηνωθεί γύρω από τα ήλεκτρα. Καθώς αυτή απομακρύνεται, θα αισθάνεστε μία μεγάλη ανακούφιση ελαφρύνσεως, ιδίως στο αισθητικό σας σώμα -για το οποίο Εγώ, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα.*
Εν τούτοις πρέπει να σας προειδοποιήσω για να προσέξετε να μην επαναφέρετε την ίδια ουσία πάλι στα διάφορα σώματά σας. Αυτό μπορεί να συμβεί, λόγω της έλξης την οποία έχετε δημιουργήσει, ζώντας με αυτή τόσο πολύ χρόνο.

Αν δυναμικά το θελήσετε αγαπητοί Μου, μπορείτε να απορρίψετε κάθε δυσάρμονο αίσθημα και αντί αυτού να αφήσετε το αισθητικό σας σώμα να γεμίσει με Θεϊκά αισθήματα προερχόμενα από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους. Μπορείτε να υποβάλλετε αυτά τα επισκιασμένα ήλεκτρα σε "μετάγγιση" Φωτός, προερχόμενου από τις πνευματικές δυνάμεις της Πίστης, Ελπίδας, Ελεημοσύνης, Ειρήνης και Αγνότητας και έτσι να γεμίσετε με φωτική ουσία τους χώρους οι οποίοι άδειασαν από την απορριφθείσα δυσαρμονία. Η φωτική αυτή ουσία μπορεί τότε να μετουσιωθεί σε ευθυμία, αγάπη και άλλες εποικοδομητικές ποιότητες οι οποίες διαρκώς επαγρυπνούν μέσα στις σκέψεις και τα αισθήματά σας ώστε να μην έλκύσετε ξανά τις μιασματικές αναθυμιάσεις οι οποίες πληρούν τον εξωτερικό κόσμο. "Τα αισθητικά σώματα της ανθρωπότητας βρίσκονται ενεργοποιημένα όλο το 24ωρο … και οι ανθρώπινες αισθήσεις κυριολεκτικά παράγουν στρώματα δύσμορφης ενέργειας η οποία προσπαθεί να βρεί οίκημα διαμονής και κάποια ζωή για να τη διατηρήσει.

"Το νερό προμηθεύει τη στοιχειώδη ουσία από την οποία το αισθητικό σώμα διαμορφώνεται, από όπου και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εδώ, του Θεού Ποσειδώνα. (Τα τέσσερα κατώτερα σώματα του ανθρώπου συσχετίζονται αρμονικά με τα τέσσερα στοιχεία της φύσης: Γη, ΄Υδωρ, Αέρα και Πυρ. ΄Ετσι το φυσικό σώμα συσχετίζεται με τη Γη, το αισθητικό με το ΄Υδωρ, το νοητικό με τον Αέρα και το αιθερικό με το Πυρ)."

"Αυτή η ανίερη ουσία ενεργεί σαν φόβητρο αγαπητοί Μου, γιατί ζει μόνο μέσα στον κραδασμό της σκέψης και του αισθήματος της ανθρώπινης ύπαρξης η οποία της δίνει οίκημα, διασκέδαση και συντήρηση από την ζωϊκή της ενέργεια. "Εάν η προσοχή, αν όχι των άλλων, τουλάχιστον όμως των μαθητών, μπορούσε να αποσυρθεί από τη σκέψη της δυσαρμονίας και της δυστυχίας και τα αισθήματά τους διαρκώς οδηγούνταν προς την τελειότητα, δεν θα περνούσε πολύς καιρός που το Βασίλειο του Θεού θα εκδηλώνονταν στη Γη. Δεν θα ήταν δύσκολο τότε να διατηρούνται τα αισθητικά σώματα της ανθρωπότητας στην ίδια μεγαλοπρεπή αρμονία και τελειότητα όπως Εκείνα των Αναληφθέντων Διδασκάλων και των Αγγέλων, καθ΄όλες τις ώρες του 24ώρου. Επί πλέον, τότε, θα ήταν ζήτημα λίγου χρόνου πριν το υπόλοιπο της ανθρωπότητας θα αγωνίζονταν προς τις ίδιες ποιότητες ευτυχίας και ειρήνης για να είναι ισάξιο με τους περισσότερους εξελιγμένους από τους συνανθρώπους τους. "To αισθητικό σας σώμα σας δόθηκε για ένα μόνο σκοπό: να ραδιοβολεί, μεγεθύνει και επεκτείνει κάποια αρετή της Θεότητας. Για κανένα άλλο λόγο…

Ο αισθητικός σας κόσμος σας δόθηκε για να μπορέσετε να εντείνετε τα αισθήματα Αυτής της ΄Ιδιας της Θεότητας στον φυσικό, φαινομενικό ετούτο κόσμο όπου προς το παρόν διαμένετε, καθώς και στις Εσωτερικές Σφαίρες όπου θα διαμείνετε όταν απορρίψετε το επίγειο ένδυμα. Επομένως, αγαπητοί Μου, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να δίνετε απεριόριστη ελευθερία στις αισθήσεις σας διότι προσθέτουν στις δυσάρμονες αναθυμιάσεις της ανθρωπότητας. Οι αναθυμιάσεις αυτές δελεάζουν τους αδύνατους που δεν γνωρίζουν τι κατευθύνει τις αισθήσεις τους όταν, αιφνίδια, καταλαμβάνονται από βίαια αισθήματα οχλοκρατίας, πανικού, κατήφειας ή οποιουδήποτε άλλου αισθήματος το οποίο παράγει η δυσάρμονη παρουσία αυτών των αναθυμιάσεων.

Θα σας πω ότι στο άμεσο μέλλον η παρουσίαση της Οθόνης της Ζωής θα είναι τέτοια, ώστε να γίνει αναγκαίο κάποια μέλη της φυλής να έχουν έλεγχο του αισθητικού τους κόσμου για να κρατούν το ισοζύγιο και να αποβαίνουν οι διώρυγες μέσα από τις οποίες θα μπορούν να διέρχονται οι ενέργειές Μας για να προστατεύσουν εκείνο το οποίο είναι εποικοδομητικό και σε συνεργασία με το Συμπαντικό Σχέδιο.

"Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, αγαπητοί Μου… Σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας να θυμάστε ότι καθένας φορέας, του οποίου είσαστε κάτοχος, είναι όργανο προς χρήση σας και τα ήλεκτρα τα οποία τον συνθέτουν, είναι στο έλεος του συνειδητού σας εαυτού…. με αποτέλεσμα, είτε να είναι ελεύθερα, εύθυμα, ωραία, θετικά και ισχυρά ή να κουβαλούν το περιττό φορτίο της δυσαρμονίας, το οποίο έχει επιβληθεί πάνω σ αυτά από εσάς τους ίδιους, γιατί αρνηθήκατε να χαλιναγωγήσετε τις ορμές των αισθήσεών σας, επιτρέποντας στις αισθήσεις σας να γίνονται το παιχνίδι διερχόμενων καταστρεπτικών δυνάμεων.

"Εσείς οι οποίοι κρατήσατε τόσο υπερήφανα την αρετή της αγνότητας στα φυσικά σας σώματα, είναι σωστό να σκεφτείτε πόσο απερίσκεπτα κυβερνήσατε τα εσωτερικά σας σώματα μέσα στους αιώνες. Οι εσωτερικοί αυτοί φορείς είναι μέρος τόσο του Τέμπλεου του ΄Υψιστου Ζώντος Θεού, όσο και ο σαρκικός φορέας, και περισσότερο ακόμη απ αυτόν, γιατί στον αποκαλούμενο "θάνατο", η ουσία η οποία συνθέτει το φυσικό σας σώμα επιστρέφει στα διάφορα στοιχεία στα οποία ανήκει, ενώ το νοητικό, αισθητεις και τα αισθήματά σας… στην Ιόχρου Φλόγα…, να μην τις αναβιώνετε επιτρέποντας στην προσοχή σας να περιστρέφεται γύρω από την ατέλεια…".Το φυσικό και αιθερικό σας σώμα είναι φορείς τους οποίους φέρει η ψυχή σας, καθώς στέκεται μπροστά στην Καρμική Επιτροπή και αυτά που είναι σ αυτή γραμμένα σχηματίζουν τη Βίβλο της Ζωής - και όχι η σάρκα…

Το φυσικό σώμα, στην πραγματικότητα, είναι ο αθώος παραλήπτης των ευχάριστων απασχολήσεων των εσωτερικών σωμάτων τα οποία πρέπει να συγκρατούνται… Με τη χρήση της Ιόχρου Καταναλίσκουσας Φλόγας τα εσωτερικά σας σώματα μπορούν να έχουν περισσότερη εξάγνιση από ό,τι είχαν κατά τη διάρκεια όλων των αιώνων από την εποχή της "πτώσης" του ανθρώπου.

"Τώρα, αγαπητοί Μου, θα απαιτήσω από σας, αφού ρίξετε όλες τις δυσάρμονες σκέψεις και τα αισθήματά σας… στην Ιόχρου Φλόγα…, να μην τις αναβιώνετε επιτρέποντας στην προσοχή σας να περιστρέφεται γύρω από την ατέλεια…".