Ο Θεός Μερού, Ιεράρχης Του Ερημητηρίου Της Φώτισης

Αναφέρει...

«…Κάθε ήπειρος περιλαμβάνει στη χερσαία της επιφάνεια άγονες εκτάσεις ή απέραντες ερήμους όπου το κακό (μαύρη μαγεία) μαγνητίστηκε κάποια στιγμή και τότε η ζωή αποσύρθηκε τελείως από τα μέρη αυτά.

Οι «ουλές» που υπάρχουν εκεί, επουλώνονται τώρα από το Στοιχειώδες Βασίλειο που με τη φιλόστοργη βοήθεια του Μάχα Τσόχαν και Εκείνων που φρουρούν και καθοδηγούν όλες τις υπάρξεις, έχει σκοπό να επαναφέρει την τελειότητα που αρχικά αυτές οι ήπειροι κατείχαν...»